ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ת.ז. XXXXXX נגד אברות תעשיות בע"מ :

לפני: כבוד השופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור (מעסיקים) מר יונה הנדל

התובעים
.1 מוניר אלגרושי (אסיר)
ת.ז. XXXXXX947
2. סלח גרושי (אסיר)
ת.ז. XXXXXX456
3. בשיר גרושי
ת.ז. XXXXXX419
4. רמזי עוקאשה
ת.ז. XXXXXX745
ע"י ב"כ עו"ד אברהם פריאל

-

הנתבעת
אברות תעשיות בע"מ, ח.פ. 520037383
ע"י ב"כ עו"ד ירון סייגר

פסק דין

1. במסגרת דיון הוכחות שהתקיים לפנינו ביום 28.11.19 בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט -1969.

2. הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 150,000 ₪ ולא יפחת מ- 25,000 ₪, לכל ארבעת התובעים גם יחד , מבלי לקבוע את החלוקה ביניהם, וכי בנוסף, יפסוק בית הדין שכ"ט עו"ד לב"כ התובעים או לב"כ הנתבעת בהתאם לשיקול דעתו.

3. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לכל ארבעת התובעים גם יחד, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין, סך כולל של 100,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף, אנו מחייבים את הנתבעת לשאת בהוצאות שכ"ט עו"ד של ב"כ התובעים בסך של 10,000 ₪. על יסוד הסכמת הצדדים, ישולם סכום זה בהמחאה ערוכה לפקודת בא כוחם, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

4. מאחר שלא נשמעו ראיות בתיק, המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובעים אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, כ"א כסלו תש"פ, (19 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר יונה הנדל,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: ת.ז. XXXXXX
נתבע: אברות תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: