ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף דאוד נגד המוסד לביטוח לאומ :

לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערער
יוסף דאוד
ע"י ב"כ: עו"ד אליאס חאלק
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומ י
ע"י ב"כ: עו"ד אריק יעקובי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 20.2.19 (להלן : "הוועדה"), אשר קבעה שלא חלה החמרה במצבו של המערער הסובל מליקוי שמיעה וטנטון (להלן: " ההחלטה").

העובדות הצריכות לערעור
2. המערער, יליד 1959, מכונאי במקצועו.
3. המערער הוכר על ידי המשיב כנפגע עבודה בגין ליקוי שמיעה ו טנטון.
4. ועדה רפואית לעררים מיום 13.8.17 קבעה למערער עובר להליך ההחמרה, נכות יציבה משוקללת בשיעור 14.5% בגין טנטון (10%) וליקוי שמיעה (5%) , בתחולה מיום 5.11.15 (פרוטוקול הוועדה צורף לכתב התשובה).
5. בחודש ינואר 2018 הגיש המערער תביעה לקביעת דרגת נכות מחדש, אליה צירף בדיקת שמיעה עדכנית מיום 1.10.17 ובדיקת אף אוזן וגרון, ד"ר חדד, מיום 10.10.17 (אישור ההחמרה צורף לכתב התשובה).
6. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה ביום 17.9.18, כי לא חלה החמרה במצב המערער ונכותו ה רפואית המשוקללת נותרה בשיעור 14.5%. על החלטה זו השיג המערער.
7. הוועדה מושא הערעור התכנסה ביום 20.2.19 לדון בערר. הוועדה הקשיבה לתלונת המערער בדבר "ירידת שמיעה מתמשכת" וכן הקשיבה לדברי ב"כ המערער שנרשמו מפיו כדלקמן:
"מגיש מסמכים בדיקת BERA מבקש להתייחס אליה הבדיקה מיום 6.12.18. אשר מראה ירידה והחמרה בשמיעה."
8. הוועדה סיכמה את החלטתה בזו הלשון (סעיף 10 לפרוטוקול):
"הוועדה הקשיבה בתשומת לב רבה לדברי התובע ובא כוחו, ועברה בקפדנות על בדיקות השמיעה שנערכו בשנת 2018:
בדיקת שמיעה מיום 12.3.18, בדיקת BERA מיום 21.6.18 ובדיקת BERA מיום 6.12.18.
בדיקת הBERA האחרונה שונה בצורה משמעותית מבדיקת ה BERA שנערכה אך שישה חודשים קודם לכן לעומת זאת בדיקת ה BERA מיום 6.12.18 תואמת לחלוטין את תוצאות בדיקת השמיעה שנערכה שלושה חודשים לפני מיום 12.3.18. התובע חשוף לרעשים בעבודתו כבר שנים רבות, וכידוע עיקר הנזק השמיעתי נגרם ב-10 עד 15 שנים ראשונות של החשיפה לרעש , לפיכך לדעת הוועדה לא תיתכן החמרה כזאת בסף השמיעה כפי שנמצא בבדיקת ה BERA מ6.12.18 ובהשוואה לבדיקה שנערכה שישה חודשים קודם לכן.
לדעת הוועדה אין מקום לקבל את תוצאות בדיקה זו ויש להסתמך על בדיקת השמיעה ממרץ 18 ועל בדיקת הBERA מיוני 18.
לאור 2 הבדיקות הללו, נכותו השמיעתית היא בשיעור 5% ועל כן קובעת הוועדה כי לא חלה החמרה".
החלטה זו של הוועדה היא מושא הערעור שלפני.

טענות הצדדים
9. לטענת המערער, בהחלטת הוועדה נפלו השגיאות המשפטיות הבאות:
הוועדה לא הסתמכה על בדיקת ה-BERA האובייקטיבית מיום 6.12.18 המעידה על החמרה בשמיעת המערער, זאת הגם שמדובר ב בדיקה האחרונה והמיטיבה עמו ובחרה להסתמך על בדיקות השמיעה אליהן נשלח המערער מטעמה.
על הוועדה היה להפנות את המערער לבדיקת BERA שלישית ועדכנית ולהסתמך בהחלטתה על ממצאיה. משכך, ביקש המערער להשיב את עניינו לוועדה על מנת שתפנה אותו לבדיקת BERA חדשה ותשקול קביעתה בשנית.
מנגד, טען ב"כ המשיב כי דין הערעור להידחות בהעדר הצבעה על פגם משפטי בהחלטת הוועדה וכן מהנימוקים הנוספים שלהלן:
טענת המערער לפיה היה על הוועדה להסתמך על ממצאי בדיקת ה-BERA מיום 6.12.18 מופנית כנגד שיקול דעתה המקצועי של הוועדה.
הוועדה הסבירה באופן ברור מדוע אין מקום לקבל את ממצאי בדיקת ה- BERA מיום 6.12.18 בציינה, כי מרבית הנזק למערכת השמיעה נגרם בטווח 15 שנה ממועד החשיפה לרעש המזיק ומשכך אין זה סביר , כי ההחמרה שהודגמה בבדיקה מיום 6.12.18 נובעת מהחשיפה לרעש בעבודה. עוד ציינה הוועדה, שקיימת התאמה בין בדיקת השמיעה הסובייקטיבית מיום 12.3.18 לבין בדיקת ה- BERA האובייקטיבית מיום 21.6.18.
נימוק הוועדה נסמך על העובדה שמבחינה רפואית לא תיתכן לדעתה החמרה בסף השמיעה בטווח כה קצר שכן מרבית הנזק נגרם ב- 15 שנות החשיפה הראשונות, כך שגם אם עמדת המערער לפיה יש להפנותו לבדיקת BERA נוספת היתה מתקבלת, הרי שאין בכך כדי לסייע לו.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתבי הטענות ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות. להלן אפרט טעמיי.
בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל (ארצי) 10014/98 יצחק הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 231 (1999)).
למקרא פרוטוקול הוועדה עולה, כי הוועדה הקשיבה לתלונות המערער ולדברי בא-כוחו, עיינה בבדיקות השמיעה השונות שהונחו לפניה והגיעה לכלל מסקנה, כי בהתאם לבדיקת השמיעה מיום 12.3.18 ובדיקת ה- BERA מיום 21.6.18 – לא חלה החמרה בשמיעת המערער.
הוועדה נימקה החלטתה בכך שבדיקת ה- BERA האחרונה מיום 6.12.18 שונה באופן משמעותי מבדיקת ה- BERA שנערכה רק ששה חודשים לפני כן, כאשר לדעת הוועדה הנזק השמיעתי נגרם ב- 10 עד 15 השנים הראשונות של החשיפה לרעש; לפיכך, לדעת הוועדה, ההחמרה שהודגמה בבדיקת ה- BERA מיום 6.12. 18 אינה סבירה.
מדובר בקביעה מקצועית-רפואית מובהקת, ברורה, סבירה ומנומקת, המאפשרת מעקב אחר הלך מחשבת הוועדה, בה לא מצאתי טעות משפטית המצדיקה התערבות.
כך גם לא מצאתי פגם משפטי בפעולת הוועדה אשר לא הפנתה את המערער לבדיקת BERA נוספת. הוועדה רשאית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי להחליט אילו בדיקות רפואיות נדרשות לצורך קביעת הנכות ומשלא מצאה הוועדה לנכון להפנות את המערער לבדיקת BERA שלישית , לא מצאתי הצדקה להתערב בשיקול דעתה.
סוף דבר
על יסוד האמור, דין הערעור להידחות.
אין צו להוצאות.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, (23 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יוסף דאוד
נתבע: המוסד לביטוח לאומ
שופט :
עורכי דין: