ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רומח שמירה ואבטחה בע"מ נגד מ.מ.מ אחזקות ומרין הייטס בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

רומח שמירה ואבטחה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שלום בר ואח'

נגד

הנתבעת

מ.מ.מ אחזקות ומרין הייטס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שחר ארביב ואח'

החלטה

לפניי שלוש בקשות שהוגשו מטעם הצדדים:
בקשה מיום 24.11.19 מטעם הנתבעת למתן ארכה להגשת "כתב הגנה" עד יום 23.2.20 (להלן: "בקשת הארכה"). למעשה, צריכה הייתה להיות מוגשת בקשת ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן.
בקשה מיום 25.11.19 מטעם התובעת למתן פס"ד בהיעדר בר"ל נגד הנתבעת (להלן: "בקשת הפס"ד").
בקשה מיום 18.12.19 מטעם הנתבעת למחיקת כותרת והעברת הדיון בתביעה לפסים של סדר דין מהיר (להלן: "בקשה למחיקת כותרת").

ראשית ולמען הסדר הטוב אסקור הקיים בתיק:

עובדות והליכים
ביום 19.9.19 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "חוזית, כספית, עשיית עושר" ע"ס 27,071.55 ₪ בסדר דין מקוצר נגד הנתבעת בגין חוב נטען שחבה הנתבעת לתובעת עבור שירותי ניקיון שסיפקה התובעת בחודשים מרץ-אפריל 2018 ותמורתם לא שולמה.
ביום 21.11.19 הוגשה מטעם הנתבעת בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה.
ביום 21.11.19 הוציאה המזכירות הודעה לפיה הבקשה נמחקת משהוגשה ולא שולמה אגרה בעדה.
הערת ביהמ"ש: יצוין כי הבקשה מדברת על "כתב הגנה" למרות שלאור סדר הדין שבו הוגשה התביעה (סדר דין מקוצר), צריכה להיות מוגשת "בקשת רשות להתגונן".
ביום 24.11.19 הוגשה מטעם הנתבעת בקשת הארכה הנ"ל שוב ובה נטען, בין היתר, כי הארכה נחוצה בשל "עומס ניכר של עבודה ודיונים" אצל ב"כ הנתבעת וכן נטען כי ב"כ הנתבעת עשה מספר נסיונות להשיג את תגובת הצד שכנגד, ללא הצלחה. הבקשה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדותיה הנטענות וללא כל נספח אחר.
ביום 25.11.19, טרם נדונה בקשת הארכה, הוגשה מעם התובעת בקשת הפס"ד ובה נטען, בין היתר, כי חרף חלוף המועד החוקי לכך, לא הוגשה בר"ל מטעם הנתבעת. לכתב ה בקשה צורפו כנספחים, בין היתר, אישור משלוח דואר רשום מאת ב"כ התובעת לכבוד הנתבעת וכן תדפיס מאתר רשות הדואר "מעקב משלוחים" שכעולה מהללו פריט הדואר הנ"ל שנשלח בדואר רשום נמסר ליעדו ביום 23.10.19.
בהחלטתי מיום 25.11.19 קבעתי כי הבקשות שהגישו הצדדים סותרות למעשה זו את זו וככל שלא יגיעו הצדדים להסכמות שייתרו את הצורך בהכרעה שיפוטית, ימסרו הבקשות לתגובות ולתשובות כל הצדדים, כאשר על הצדדים להתייחס בין היתר גם לשאלת הוצאות הליך זה. בנוסף הבהרתי כי מטעם הנתבעת הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה בעוד אנו מצויים בהליך שמתנהל בסדר דין מקוצר.
ביום 28.11.19 הוגשה תגובת התובעת לבקשת הארכה ובה נטען, בין היתר, כי יש לסלק את הבקשה על הסף כיוון שטרם ניתנה לנתבעת רשות להתגונן ובבקשה מבוקש סעד של הארכת מועד להגשת כתב הגנה. עוד נטען כי במשרד ב"כ התובעת לא התקבלה כל פנייה מטעם הנתבע בטרם הגשת בקשת הארכה אולם ככל שתוגש בקשה מתאימה תסכים התובעת לארכה קצרה בכפוף לחיוב הנתבעת בהוצאות. התגובה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדותיה הנטענות וללא כל נספח אחר.
ביום 1.12.19 הוגשה מטעם הנתבעת תשובה לתגובת התובעת לבקשת הארכה ותגובה לבקשת הפס"ד שבה נטען, בין היתר, כי התנהלות התובעת עולה כדי "חוסר תום לב משווע" בנסיבות בהן עיון בתיק ביהמ"ש במערכת נט המשפט מלמד כי בקשת הפס"ד הוגשה לאחר שהתובעת או מי מטעמה כבר צפו בבקשת הארכה. עוד נטען כי התובעת מבקשת לבצע מחטף של פסק דין ולחילופין לזכות בהוצאות ולאור כך יש לקבל את בקשת הארכה ולדחות את בקשת הפס"ד תוך חיוב התובעת בהוצאות. התשובה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדותיה הנטענות וללא כל נספח אחר.
הערת ביהמ"ש: בתשובה אין כל התייחסות לעניין הסעד המבוקש וסדר הדין בו מתנהלת התביעה, כפי שתואר לעיל.
ביום 2.12.19 הוגשה מטעם התובעת תשובה לתגובה לבקשת הפס"ד שבה חוזרת התובעת, הלכה למעשה, על הטיעונים שהעלתה בתגובתה מיום 28.11.19 הנ"ל. התשובה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדותיה הנטענות וללא כל נספח אחר.
הערת ביהמ"ש: מסיבה כלשהי לא הועברה תשובת התובעת הנ"ל לטיפולי ונחשפתי אליה רק כאשר הועברה לטיפולי הבקשה למחיקת כותרת ( שלהלן), ולכן התעכבה הכרעתי, הניתנת כעת.
ביום 16.12.19 הוגשה מטעם הנתבעת בקשה למחיקת כותרת כתב התביעה "בסדר דין מקוצר" והעברת הדיון בת ביעה לפסים של סדר דין מהיר שבה נטען, בין היתר, כי התביעה הוגשה שלא בהתאם לתקנה 202(1) לתקסד"א ולפיכך אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מקוצר. עוד נטען בבקשה כי הנתבעת אינה מבקשת ארכה להגשת בר"ל כיוון שמדובר במקרה מובהק המצדיק מחיקת כותרת. הבקשה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדותיה הנטענות וללא כל נספח אחר.

הכרעה

בקשת הארכה
התובעת טענה והציגה אסמכתאות לפיהן כתב התביעה בסדר דין מקוצר נמסר לנתבעת ביום 23.10.19. בבקשת הארכה מבקשת הנתבעת "ארכה בת 60 ימים להגשת כתב הגנה, קרי עד ליום 23.2.20". שלוש מסקנות עולות מעובדות אלה:
בקשת הארכה מושתתת על הנחה שגויה כי מדובר על תביעה בסדר דין רגיל בו קובע הדין הגשת כתב הגנה תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה, וזאת להבדיל מסדר דין מקוצר בו קובע הדין הגשת בקשת רשות להתגונן בתוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה.
הנתבעת אינה מכחישה, ולמעשה אף מאשרת, את מועד מסירת כתב התביעה הנטען – 23.10.19.
לאור סדר הדין המקוצר ומועד מסירת כתב התביעה, המועד האחרון להגשת בקשת רשות להתגונן מטעם הנתבעת – 24.11.19.
בקשת הארכה הוגשה, כאמור, ביום 24.11.19 ומכאן שבשיהוי רב (ביום האחרון ממש).

התובעת טוענת כי מדובר בבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה בעוד שעל הנתבעת היה להגיש בקשה להארכת להגשת בר"ל, אך בקשה כזו לא הוגשה וככל שתוגש תסכים התובעת להארכת מועד קצרה בכפוף לחיוב בהוצאות. בנוסף טוענת התובעת כי לא נעשתה פנייה מקדימה אליה מטעם הנתבעת בעניין זה.
נימוקה היחיד למעשה של הנתבעת לצורך בארכה הוא עומס עבודה אצל בא כוחה ובנוסף נטען כי כל נסיונות הפנייה המוקדמת שנעשו אל ב"כ התובעת נכשלו.
איש מהצדדים לא טרח לצרף תצהיר למסמכים שהוגשו במסגרת הליך זה ותצהיר כזה נחוץ נוכח טענות העובדה הסותרות שפורטו לעיל, למשל סוגיית הפנייה המקדימה מטעם הנתבעת לתובעת. בנסיבות בהן מדובר בבקשת ארכה שמנגד לה ניצבת בקשה סותרת (בקשת הפס"ד), הרי שהיעדר התצהירים פועל לחובת שני הצדדים כאחד.

בהחלטתי מיום 25.11.19 הנחתי לטובת הנתבעת כי אך בשל טעות שבתום לב הוגשה בקשת הארכה כאשר מבוקש בה סעד של הארכת מועד להגשת כתב הגנה ובשל כך לא דחיתי אותה על הסף. תחת זאת הסבתי את תשומת לב הנתבעת לסדר הדין הנכון בו הוגשה התביעה והוריתי (בין היתר, כאמור לעיל) על תגובת התובעת לבקשת הארכה. עם זאת, ואף לאחר תגובת התובעת שטענה כי לא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת בר"ל, לא ניתנה התייחסות בתשובת הנתבעת לעניין הסעד הנכון לבקשת הארכה. התייחסות ראשונה לכך מטעם הנתבעת נעשתה באיחור ניכר ורק במסגרת הבקשה למחיקת כותרת שממנה עולה כי הנתבעת מודעת יפה לדין לפיו ראשית יש להגיש בר"ל בתביעה בסדר דין מקוצר אלא שלשיטתה יש לחרוג מהדין בעניינה.

בתמצית – הנתבעת הגישה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה כאשר עוד לא ניתנה לה רשות להתגונן במסגרת הליך בסדר דין מקוצר, ובנסיבות אלה בקשת הארכה שהגישה הנתבעת נדחית כפי שהוגשה.

לאור חשיבותה הרבה של זכות הגישה לערכאות ושיקוליי יעילות דיונית, נוכח מועד מסירת כתב התביעה לנתבעת ונוכח הסכמתה העקרונית של התובעת להיעתר להארכת מועד קצרה, מצאתי לנכון, לפנים משורת הדין וכחסד עם הנתבעת, לאפשר לה להגיש בקשת רשות להתגונן עד סוף חודש זה, תוך חיובה בהוצאות כריפוי מחדליה .

בקשת הפס"ד

ממילא ובהמשך להכרעתי מעלה, הבקשה נדחית.

כמובן, שאם הנתבעת לא תנצל את החסד שניתן לה, תוכל התובעת להגיש בקשה חדשה למתן פס"ד בהיעדר בר"ל.

הבקשה למחיקת כותרת

בין היתר נטען בבקשה, כאמור לעיל, שלשיטת הנתבעת במקרה זה היא פטורה מחובת הגשת בקשת רשות להתגונן ובהתאם פטורה גם מהגשת בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן.

עפ"י ההלכה הפסוקה [רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (פורסם בנבו, 5.2.07), רע"א 9030/04, 827/05 אירופה ישראל (מ.מ.ש) בע"מ נ' גדיש קרנות גמולים בע"מ (פורסם בנבו, 26.6.07) וכן רע"א 4108/10 אוזן נ' עו"ד צוריאל לביא, בתפקידו כמנהל מיוחד (פורסם בנבו, 16.6.10)], דרך המלך בה חייב נתבע ללכת היא, כי כתב הטענות העיקרי יוגש על-ידיו ביחד עם כל בקשות הסף מטעמו ולא ייעשה פיצול במועדי הגשת המסמכים ולא תיעתר בקשתו להארכת מועד להגשת כתב טענות עיקרי עד להכרעה בבקשת הסף, אלא אם מתקיים אחד מהמצבים החריגים ויוצאי הדופן, שבהם "מתקיימים שני תנאים מצטברים: ראשית, נראה על פני הדברים שיש סיכוי סביר לטענה הדיונית המקדמית; שנית הנתבע או המשיב חייב להשקיע משאבים רבים ביותר, שאינם פרופורציונליים בנסיבות העניין, על מנת להתגונן לגופם של דברים וכל עוד לא הוכרעה טענתו המקדמית. היחס בין שני התנאים האמורים ניתן להגדרה כמקבילית כוחות" (מתוך רע"א 10227/06 הנ"ל).

לאור ההלכה הנ"ל ובנסיבות הנ"ל, אין מקום לדון בשלב זה בבקשה למחיקת כותרת. הבקשה תידון רק אם וכאשר תגיש הנתבעת בר"ל, במועד שנקבע, וע"י המותב שייקבע לטיפול בתיק.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כעת כך:

בקשת הנתבעת להארכת מועד להגשת כתב הגנה – נדחית.
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות הליכים אלו ב סך של 3,000 ₪ בגין מחדליה במסגרת ההליכים שנסקרו לעיל, במנותק מכל הליך אחר.
מוארך המועד להגשת בר"ל מטעם הנתבעת עד יום 31.12.19.
בקשת התובעת למתן פס"ד בהיעדר בר"ל - נדחית.
הבקשה למחיקת כותרת תידון (ע"י המותב שייקבע לטיפול בתיק) רק אחרי ש תוגש תחילה גם בקשת רשות להתגונן מטעם הנתבעת.
המזכירות תשלח החלטתי זו לכל הצדדים.

ניתנה היום, כ' כסלו תש"פ, 18 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רומח שמירה ואבטחה בע"מ
נתבע: מ.מ.מ אחזקות ומרין הייטס בע"מ
שופט :
עורכי דין: