ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלירן רוזין נגד המוסד לביטוח לאומי :

03 דצמבר 2019
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציג ציבור (מעסיקים) מר אלי ביהרי

התובע
אלירן רוזין
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד שירה צמיר

פסק דין

התובע התפטר מעבודתו – האם זכאי התובע לדמי אבטלה מהיום הראשון לאחר התפטרותו – זוהי הסוגיה העומדת להכרעתנו בתיק דנא.

העובדות כפי שעלו מחומר הראיות :

 1. התובע עבד בחברת נס טכנולוגיות כטכנאי מחשבים במד"א ת"א מי ום 26.5.15.
 2. ביום 30.4.17 נפל התובע בעבודה ונגרם לו שבר בפרק יד שמאל. התאונה הוכרה כתאונת עבודה (נספח 3 לכתב התביעה).
 3. ביום 3.7.17 חזר התובע לעבודה.
 4. התובע נשלח לעבוד בנתניה (ידו של התובע הייתה מגובסת).
 5. התובע שלח מסרון למעסיקו וביקש שיעבירו אותו לעבודה במרכז הארץ מפני שהיד עדין כואבת לו ונסיעה למרחקים מסכנת את בריאותו (נספח 4 לכתב התביעה).
 6. התובע הועבר לירושלים. התובע פנה לרופא וקיבל תעודה רפואית (ימי מחלה - נספח 5 לכתב התביעה).
 7. ביום 30.7.17 הסתיימו 3 חודשי המחלה, והתובע הגיש למעסיקו מכתב התפטרות עקב מגבלה בריאותית (נספח 6 לכתב התביעה).
 8. מעסיקו אישר את מכתב ההתפטרות (נספח 7 לכתב התביעה).
 9. בחודש 8/2017 הגיש התובע תשלום לדמי אבטלה. התביעה אושרה.
 10. זכאות התובע למשך 90 ימים נשללה על פי סעיף 166(ב) לחוק.
 11. התובע לא התייצב בשירות התעסוקה גם לאחר השלילה (טענה שנזנחה ע"י הנתבע סיכומיו).

טענות הצדדים

טענות התובע:

 1. התובע התפטר עקב בעיה בריאותית. המעסיק אישר את התפטרותו ולא הפריך זאת. לכן, על הנתבע לאשר זאת.
 2. הנתבע טעה שכתב שהפגיעה אירעה חצי שנה לפני ההתפטרות. הפגיעה אירעה 3 חודשים לפני התפטרות ו.
 3. השבר נתגלה רק בסוף חודש 5/17 לאחר שהתובע התלונן על כאבים.
 4. התובע החל בטיפולי פיזיותרפיה רק ביום 5.7.17 שנמשכו חודשיים.
 5. רופא המוסד כתב שלא יתכן שבחלוף חצי מיום הפגיעה, התובע אינו יכול לנהוג אולם למעשה לא עבר אפילו יום אחד.
 6. לתובע לא ניתנה זכות הטעון בטרם דחה הנתבע את התביעה.
 7. על פי עדות מנהלת המעסיק עבודת התובע היא עבודת שטח הכרוכה בנסיעות בכל הארץ ולא ניתן היה לבצע את התפקיד במשרד. הנציגה מטעם המעסיק העידה כי התובע התפטר מסיבה רפואית ולא הוצע לו תפקיד אחר.
 8. אי תשלום דמי האבטלה גרם לפגיעה כלכלית קשה בתובע ובמשפחתו.
 9. התובע אשר קודם אצל מעסיקו לא היה עוזב את העבודה אלא רק בשל סכנת חיים לנהוג ביד אחת.
 10. המעסיק סירב לתת לתובע עבודה במרכז הארץ (צורף תמלול שיחה ).
 11. התובע עותר לקבל תביעתו.

טענות הנתבע:

 1. לא כל מצב מחלה או תאונה היא הצדקה להתפטרות מעבודה.
 2. התובע לא המציא אישור שהוא לא יכול לעסוק עוד בעבודתו. התובע כלל לא פנה לרופא תעסוקתי.
 3. התובע התפטר כבר ביום 28.7.17 בטרם הסתיימה תקופת המחלה. בחילופי ההתכתבות עם המעסיק לא טען התובע שיש לו הגבלה רפואית והצורך בשינוי בתנאי העבודה.
 4. תמוה שהתובע יצא לחו"ל אך לא יכול היה לחזור לעבודה.
 5. התובע יכול היה להגיע ללקוחות בתחבורה ציבורית.
 6. התובע לא ביקש להתאים לו עבודה התואמת את מגבלותיו. מגבלתו הייתה זמנית.
 7. רופא מוסמך בדק את המסמכים הרפואיים כחודשיים לאחר שהורד הגבס וקבע שתלונת התובע כי אינו מסוגל לנהוג כחצי שנה לאחר הפגיעה עקב כאבים בידו אינה סבירה.
 8. התובע התפטר כחודש לאחר הסרת הגבס. חזקה שהגבס הורד בשל העדר צורך רפואי. על פי הפסיקה על מנת לבסס תביעה לפיצויי פיטורים לפי ס' 6 לחוק, על העובד להוכיח טענתו באמצעות תעודה רפואית, כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד.
 9. לתובע לא נערך שימוע כיוון שהתביעה אושרה אך נשללו דמי האבטלה ל-90 יום הראשונים בשל העדר הצדקה להפסקת העבודה מרצון. טענותיו של התובע נשמעו ובוצעה התייעצות רפואית.
 10. אין זכות קנויה לתובע לדמי אבטלה אלא שהחלטה מתקבלת על פי החוק והתקנות.

הכרעה:

לאחר ששמענו את עדות התובע ואת עדותה של גב' גילי מחלב, מנהלת משאבי אנוש בחברת נס, עיינו במסמכים שהוגשו ובחנו את טענות הצדדים , באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

סעיף 166(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע:

"מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה."

על פי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ג – 1972 גם התפטרותו בדין מפוטר של עובד על פי חוק פיצויי פיטורים, תזכה אותו בדמי אבטלה :

"לענין סעיף 127ח(א) לחוק יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח."

התובע התפטר עקב מצב בריאותו. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע:
"התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים."

על פי הדין על מנת שהתפטרותו של עובד עקב מצב בריאותו תחשב כפיטורים, עליו להציג ממצאים רפואיים התומכים בטענתו . כמו כן עליו להוכיח כי תנאי העבודה אינם מאפשרים את המשך עבודתו ושאר נסיבות העניין מצדיקות את התפטרותו . אלו הם תנאים מצטברים. על העובד מוטל הנטל להוכיח כי אומנם התפטר בגין מצב בריאותו.

התובע לא המציא אישור מרופא תעסוקתי או אישור מרופא כי הוא אינו יכול להמשיך ולבצע את עבודתו אצל מעסיקו ברם על פי הפסיקה המצאת אישור שכזה אינו תנאי בל יעבור:

"יובהר, כי לא כל אישור מרופא יספיק, בכל מקרה שהוא, כדי לזכות עובד בפיצויים לפי סעיף 6 לחוק. דרך המלך הינה קבלת אישור מרופא תעסוקתי, שבדק את העובד קודם לסיום עבודתו. אולם אין בכך כדי לשלול אפשרות מהעובד להוכיח את זכאותו בדרכים אחרות. בנסיבות שלפנינו, כאשר בית הדין קמא נתן אמון בעדותה של המערערת, ובסיוע המסמכים שפורטו לעיל, רשאי היה בית הדין לקבוע כאשר קבע".
(דבע נז / 57 - 3 סנונית הדגמות וקידום מכירות (1989) בע"מ נ' שולמית פרץ , ניתן ביום 31.1.97 – פורסם במאגרים האלקטרוניים. שם סעיף 12)

אין מחלוקת כי בתקופה הנדונה היה התובע מגובס ולאחר מכן קיבל טיפולי פיזיותרפיה עקב פגיעה בעבודה. התובע התפטר כדין מעבודתו בשל מצב בריאותו. מעסיקו לא יכ ול היה להציע לו עבודה חלופית:

"לשאלת ביה"ד איזה תפקיד הוצע לו -
ת. לא הציעו לו תפקיד אחר. הוא החליט להתפטר. הוא אמר שהוא לא יכול לנהוג לירושלים והחליט להתפטר.
ש. אפשר לקיים את התפקיד שלו בלי לנסוע ברכב?
ת. התפקיד הספציפי בצוות הזה, אפשר לנסוע בלי רכב, אפשר לנסוע באוטובוס, צריך לתת פתרון כשמגיעים ללקוח."
(עמ' 10 לפ' שורות 13-12 לעדות מחלב)

המעסיק אף לא הציע פתרון:
"לשאלת ביה"ד - אנחנו לא נתנו לו שום פתרון, הוא התפטר מתפקידו ולא נאלצנו לתת לו פתרון"
(עמ' 10 לפ' שורה 4 לעדות מחלב)

לא נעלם מעינינו כי הנציגה מטעם המעסיק העידה כי אפשר היה לבצע את העבודה בתחבורה ציבורית, אולם בהמשך העידה כי מדובר בתפקיד של מתן שירות ללקוחות בכל רחבי הארץ:

"ש. אמרת קודם שיש כל מיני לקוחות בכל מיני מקומות בארץ שנותנים להם שירות- בת ים, חולון, ראשון...
ת. בכל הארץ, מקצה לקצה. לא יודעת ספציפית אם בת ים."
(עמ' 10 לפ' שורות 13-12 לעדות מחלב)

המעסיק אף מספק רכב בשל אופיו של התפקיד.

שוכנענו כי התובע לא יכל להמשיך לעבוד אצל מעסיקו בשל מגבלה בידו והוא לא יכל לנהוג ביד אחת, כפי שהיטב להסביר זאת התובע. על פי הפסיקה יש לבחון תחושה סובי יקטיבית של העובד:
"לתחושתו הסוביקטיבית של העובד החולה במקרה זה יש ליחס משקל לא מבוטל, אם תחושה זו מגובה במסמכים רפואיים מתאימים". עע (ארצי) 1214/02 ישראל שיטרית נ' סטופ אש , ניתן ביום 27.3.2003 – פורסם במאגרים האלקטורוניים. שם סעיף 5).

המעסיק ראה בהתפטרות כפיטורים שכן שילם לתובע פיצויי פיטורים או למצער לא הוכח אחרת ע"י הנתבע.

משכך, מסקנתנו היא שהתובע היה זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון לאחר שהגיש את התביעה לדמי אבטלה.

התביעה מתקבלת.

הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך 2,500 ₪.

ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה.

ניתן היום, ‏ט"ז כסלו תש"פ ( ‏14 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אלי ביהרי,
נציג ציבור (מעסיקים)

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

א.כ.


מעורבים
תובע: אלירן רוזין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: