ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפים גיסר נגד בנק מזרחי טפחות בעמ :

בפני כבוד הרשם הבכיר ריאד קודסי

התובעים

1.יפים גיסר
2.ויקטוריה גיסר

נגד

הנתבעת

בנק מזרחי טפחות בעמ

פסק דין

לפניי בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין.

ביום 30/7/18 הגישו התובעים תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בנצרת, ובה עתרו לחייב את הנתבעת לגלות את פרוטוקול הוועדה הבין-משרדית וכלל המסמכים אשר שימשו את הוועדה בקבלת החלטתה מיום 10/7/02 (להלן: ההחלטה).

הנתבעת הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית, שכן הסעד המבוקש אינו בגדר סמכות בית המשפט לתביעות קטנות. ביום 11/11/18 הורה בית המשפט על העברת הדיון בתיק זה למסלול רגיל, בשל מורכבות התביעה והסעד המבוקש.

ביום 25/11/18 הוריתי לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן בסדר דין מהיר בצירוף תצהיר אימות וגילוי מסמכים. כתב התביעה המתוקן הוגש ביום 28/1/19.

הנתבעת טוענת כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין, הואיל והיא מבוססת על טענות שכבר נטענו על ידי התובעים בתביעה קודמת שהגישו נגדה - בת.א 14846-03-10 (להלן: התביעה הראשונה). אותה תביעה נידונה בבית משפט השלום בנצרת וניתן בה פסק דין ביום 18/11/15, אשר דחה את טענות התובעים. לטענת הנתבעת, במסגרת התביעה הקודמת העלו התובעים טענות רבות כנגד ההלוואה שנטלו מהנתבעת לצורך רכישת דירת מגוריהם, לרבות טענה בעניין "עיכוב של הוועדה הבין-משרדית במתן תשובה בבקשתם לוועדה שהגישו בשנת 2000". התביעה נשוא תיק זה, הוגשה על ידי התובעים כנגד הנתבעת בעניין ההלוואה והיא מבוססת כולה על טענת התובעים בעניין העיכוב של הוועדה הבין-משרדית במתן תשובה בבקשתם וכן על ההשלכות בעיכוב זה. התובעים לא ערערו על פסק הדין, אשר דחה את כל טענותיהם, והם מנועים עתה מלתבוע את הנתבעת מחמת מעשה בית דין.
התובעים טוענים, בתגובתם לבקשה, כי התביעה נשוא תיק זה הינה תביעה לגילוי מסמכים ואינה חוזרת על הטענות שהועלו בתביעה הראשונה. לטענתם, בית המשפט לא דן בהחלטת הוועדה הבין-משרדית ולא הייתה יכולה להתקבל החלטה מנומקת בתביעה הראשונה הואיל וכל התשתית הראייתית של התובעים – המסמכים שהוגשו לוועדה הבין-משרדית ופרוטוקול ההחלטה, מצויים אצל הנתבעת.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו להם, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל.

"פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני פגיעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק דין. בין שזכה התובע בפסק דין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה, וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'... לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השנייה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע במחלוקת אותן פלוגתאות ממש שנידונו בתובענה הראשונה או נסמך על אותם תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם הוא מבקש בתובענה השנייה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנידונה. פסק דין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. אף אין נפקא ממה, לעניין זה, מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות". (ראה: נ. זלצמן, מעשה-בית דין בהליך אזרחי, עמ' 29-30).

כאמור, במסגרת התביעה הראשונה העלו התובעים טענות בקשר להלוואה שנטלו מהנתבעת. בין יתר הטענות, העלו התובעים טענות ביחס לעיכוב בטיפול בבקשתם לסיוע בפירעון ההלוואה שהגישו לוועדה הבין-משרדית. התביעה נשוא תיק זה, עניינה טענות התובעים ביחס לעיכוב בטיפול בבקשתם לוועדה והנזקים שנגרמו להם בשל העיכוב כאמור. כבוד השופטת נבילה דלה מוסא דנה בהרחבה בטענות התובעים בתביעה הראשונה ביחס לשיהוי בטיפול בבקשת התובעים בפני הוועדה הבין-משרדית. התובעים העלו בתביעה הראשונה טענות ביחס לשיהוי הרב בטיפול בבקשה ולנזק שנגרם להם בשל כך, בית המשפט קבע כי התובעים לא הוכיחו טענותיהם ולא הפריכו את גרסת העד מטעם הנתבעת.

התביעה נשוא תיק זה, עוסקת בעילת תביעה שהתגבשה והבשילה כבר בעת שהוגשה התביעה הראשונה. עמדה לתובעים הזכות לבקש את גילוי המסמכים על מנת להוכיח טענותיהם ביחס לעיכוב בבקשה ולנזקים שנגרמו להם בשל כך. בית המשפט בתביעה הראשונה קבע כי התובעים לא הביעו כל הסתייגות ביחס לטענות ההגנה של הנתבעת, ואף לא הוכיחו מהו הנזק שנגרם להם. כבוד השופטת נבילה הכריעה לגופן של טענות התובעים וקבעה כי "אין כל מקום לקבל את טענת התובעים בעניין השיהוי או העיכוב הנטען והנזק שנגרם להם בעקבות זאת".

על יסוד האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות בסך של 1500 ₪ וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ' כסלו תש"פ, 18 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפים גיסר
נתבע: בנק מזרחי טפחות בעמ
שופט :
עורכי דין: