ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי קמרי נגד מאיר מור :

בפני כבוד ה שופטת תמי לוי יטח

התובע/הנתבע שכנגד

צבי קמרי

נגד

הנתבע/התובע שכנגד
מאיר מור

החלטה

הנני מורה על קביעת התיק דנן לשמיעת הוכחות בפניי ליום 12.7.20, בשעה 12:00.

מעיון בתיק עולה כי טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע שכנגד, חרף ארכה שהתבקשה על ידו. התובע שכנגד יגיש בקשה מתאימה לתיק תוך 20 יום מהיום, שאם לא כן אורה על מחיקת התביעה שכנגד.

התיק הוא תיק בסדר דין מהיר ויתנהל על פיו תוך מתן דגש על קיצור זמן ההתדיינות וייעולה ומתן פסק דין קצר על יסוד הראיות וסיכומים קצרים בעל פה שישמעו בסוף ישיבת ההוכחות.

תצהירי עדות ראשית יוגשו במקביל תוך 45 יום מהיום, למעט בתביעות שחלה עליהן תקנה 214 ט(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
יש לקחת בחשבון שלא תשמענה טענות כי מסמכים קיימים אך לא הובאו לדיון. צד מעוניין יפנה לכל הגופים מהם הוא זקוק למסמכים (בנקים, רו"ח וכו').
התצהירים והמסמכים יועברו במישרין ע"י הצדדים זה לזה וכמובן יוגש עותק לביהמ"ש.

התייצבות בעלי הדין והמצהירים לדיון הינה חובה.
עד שאינו בשליטת בעל דין, יזומן ע"י בימ"ש רק בהגשת בקשה מנומקת שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.
הצדדים יודיעו זה לזה, מיד עם קבלת המסמכים והתצהירים, אם יש התנגדות להגשת מסמך מסוים כראיה, ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה.
כל הבקשות תוגשנה עד 30 יום לפני מועד ההוכחות ע"מ שיוכל הצד שכנגד להגיב להן.

יש לנסות ולהגיע להסכמות רבות ככל שניתן, שכן ניהול ההליך המשפטי עולה ממון רב וזימון עדים.
הכבדה וסרבול הדיון יתורגמו להוצאות שתוטלנה על מי מה צדדים.

הצדדים רשאים להודיע על הסכמה לדיון על דרך סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. אכבד כל הסדר דיוני מוסכם שיוגש לי והצדדים יהיו רשאים להתנות בהסכמה על הוראות התקנות בכל הנוגע לסדרי דין.

בקשות דחיית מועד תועברנה תחילה לתגובת הצד שכנגד ותתקבלנה רק במקרים חריגים בלבד.
יש לשלם את המחצית השנייה של האגרה מיד וכתנאי לקיום הדיון.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, ו' כסלו תש"פ, 04 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי קמרי
נתבע: מאיר מור
שופט :
עורכי דין: