ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק בן איון נגד מי עדן בר :

בפני כבוד ה שופטת אושרית הובר היימן

תובע

יצחק בן איון

נגד

נתבעת
מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנתבעת ביום 11.2.19.
כנגד הנתבעת הוגש, ביום 17.10.18 , כתב תביעה ע"ס 5,000 ₪ בגין נזקים ממוניים ושאינם ממוניים במסגרת תביעה קטנה.
דיון נקבע לפני, ליום 11.2.19. הנתבעת הוזמנה ואישור מסירה נמצא בתיק בית המשפט. הנתבעת לא הופיעה לדיון ואף לא הגישה כתב הגנה מטעמה, ולכן החלטתי לדון בהעדרה.
על יסוד כתב התביעה על נספחיו שלא נסתרו, ובהתאם להצהרת התובע בדבר אמיתות כתב תביעתו, ומכוח הסמכות הנתונה לי עפ"י תקנה 11 בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז- 1976, חייבתי את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 2,750 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לביצוע התשלום בפועל.
כמו כן, חייבתי את הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 350 ₪.
בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין, הוגשה בתאריך 18.7.19, במסגרתה טענה כי לא קיבלה לידיה את כתב התביעה ולא ידעה כלל על קיומו של ההליך. נטען, כי מ אישור המסירה, הסרוק לתיק בית המשפט עולה כי אין בו שום חתימה, חותמת או שם ברור, של מי קיבל את המסירה וכי באישור המסירה נכתב כי כתב התביעה נמסר לו "בהעדר הנמען נמסר למי שגר עימו בבית" וזאת ביום 30.12.18. לטענת הנתבעת, היא חברה גדולה וכל הבניין נמצא בחזקתה, על כן לא סביר כלהסתמך על אישור מסירה שכזה שאין בו את הפרטים הבסיסיים לרבות מי קיבל את דבר הדואר בשם הנתבעת, לרבות שמו וחתימתו.
עוד טוענת, כי נפגעה זכותה הדיונית ונגרם לה עוול ועיוות דין מכך שלא קיבלה את יומה בבית המשפט והדיון נערך בלעדיה אשר ניתן בניהולו פסק דין בהעדר. נטען, כי לנתבעת טענות הגנה טובות וכי סיכויי הגנתה להתקבל הינם גבוהים.
התובע הגיש תגובתו לבקשה לביטול פסק דין והתנגד לבקשה.
דיון והכרעה:
ראשית אומר, כי אין בתיק אישור מסירה של פסק הדין למבקשת ועל כן לא ניתן לקבוע כי הבקשה הוגשה באיחור, בפרט בשים לב לטענת המצהירה מטעם המבקשת לפיה פסק הדין הומצא לידי המבקשת אך ימים עובר להגשת הבקשה.

לאחר שהתרשמתי מטיעוני הצדדים וממכלול נסיבות העניין, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.

שתי עילות לביטול פסק דין שניתן בהעדר – האחת, מן הדין עת שהתרשם בית המשפט כי לא בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין לידי המבקש, והשניה מן הצדק – במסגרתה בודק בית המשפט עפ"י שיקול דעתו מה היא עילת המחדל ומהם סיכויי ההגנה להתקבל.

במקרה דנן, סבורני, כי אכן ישנה אי בהירות גדולה העולה מאישור המסירה הסרוק בתיק, ועל כן מתקיימת עילה מן הדין לביטול פסק הדין שניתן בהעדר.
בנסיבות אלו ועל מנת שלא לחסום את הנתבעת מלקבל את יומה בבית המשפט, אני מורה על ביטול פסק הדין, כמבוקש.
המבקשת תגיש כתב הגנה מטעמה, בתוך 30 ימים.
המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים, תקבע מועד דיון עפ"י היומן ותזמן את הצדדים.

ניתנה היום, ו' כסלו תש"פ, 04 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק בן איון
נתבע: מי עדן בר
שופט :
עורכי דין: