ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד מאיר אוחנה :

בפני כבוד ה שופטת אפרת הלר

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבע

מאיר אוחנה

החלטה

בפניי בקשת הנתבע לדיון נוסף וביטול פסק דין שניתן בתיק ביום 27.10.19 אשר נתן תוקף להסכם פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 (להלן: "החוק").

הנתבע מבקש לבטל את פסק הדין ולקבוע דיון נוסף בתיק שכן לטענתו המשפט לא התנהל כפי שביקש ולא נעשה עמו צדק.

התובעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, פסק הדין ניתן על דרך הפשרה כאשר הנתבע היה מיוצג על ידי עורך דין.

התובעת טוענת כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק הדין שנתן ובמידה והנתבע סבור שקיימת טעות בפסק הדין, עליו להגיש ערעור כדין.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בתיק, אני מורה על דחיית בקשת הנתבע ואפרט.

בדיון שנתקיים ביום 27.10.19 הסכימו בעלי הדין, לרבות הנתבע אשר היה מיוצג על ידי עורך דין, לקיומו של ההליך בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק וזאת לאחר שבית המשפט הסביר לנתבע משמעות מתן פסק דין בהתאם להוראות הסעיף הנ"ל ולאחר שלצדדים ניתנה הפסקה על מנת שבאת כוח הנתבע תסביר לנתבע בשנית, משמעות ההסכמה למתן פסק דין על סמך סעיף 79 א.

לאחר שהובררה לנתבע זכותו לעשות כך גם במסגרת סעיף 79א לחוק והסכים הנתבע ניתנה החלטה המאשרת מתן פסק דין על פי הוראות סעיף 79א ופסק הדין נשלח באותו יום לצדדים.

סעיף 79א לחוק קובע כי בית המשפט הדן בעניין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בעניין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.

ייאמר כבר עתה, כי הוראות סעיף 79א לחוק, נועדו להחיש את פתרון הסכסוך, מחד גיסא, להקל מעומס ההתדיינות בביהמ"ש, ומאידך גיסא – בעלי הדין המפקידים את ענייניהם בידי בית המשפט על מנת שיפסוק בהם בדרך הפשרה, מבקשים לקצר משך ההתדיינות ביניהם, ומשום כך אף לא נקבעו סדרי דין ודיני ראיות להליך הפשרה. נקבע אף כי התדיינות על דרך סעיף 79א לחוק אינה מצריכה ניהול מסכת שלמה של הוכחות והבאת ראיות, ואפילו כל כולה על פי הדין המהותי, באה בגדר הפסיקה בדרך של פשרה.

עוד נפסק כי: "...סעיף 79א אינו מונע את בית המשפט להחליט, בגדר סמכותו, לקבל את התביעה במלואה או לדחותה במלואה, אם כי יש להניח שנסיבות אלה תהיינה מטבע הענין נדירות" (ראו ע"א 3958/95 שמעון נ' עזבון המנוח אלפרד שמעון).

בבענייננו, הטענה היחידה עליה סומך הנתבע את בקשתו, הינה כי לא בדיון שהתקיים בתיק לא נעשה עמו צדק ולשיטתו, המשפט לא התנהל כמו שהוא ביקש.

דין טענות הנתבע להידחות. לנתבע שהיה מיוצג, ניתן יומו בבית המשפט כאשר גרסתו וטענותיו של הנתבע נשמעו במלואן ובנוסף ניתנה לו הפסקה במהלך הדיון על מנת שיוסבר לו על ידי באת כוחו, מהות הדיון לפי סעיף 79א, כך שאין בטענת הנתבע בעניין זה על מה לסמוך.

יודגש שבקשת הנתבע למעשה הינה לבטל את פסק הדין ולקיים "משפט חוזר", אולם ההסדר החקיקתי לקיומו של "משפט חוזר" בו ניתן להעמיד לדיון מחדש עניין שהוכרע בפסק דין חלוט, קיים בהליכים פליליים, ולא נקבע בדין הסדר דומה לבירורו של עניין אזרחי.
עם זאת, חרף העדרו של הסדר חקיקתי מקביל נתונה לבית משפט אזרחי, סמכות טבועה לבטל פסק דין חלוט בהתקיים נסיבות שבהן שיקולים של צדק עדיפים על פני שיקולים של מעשה בית דין.
עם זאת, הנתבע לא העלה טענות המצדיקות העתרות לבקשתו, מאחר וכל שטען הוא לגבי תוצאת פסק הדין שניתן סופו של יום.
המקרים בהם ניתן לקיים "דיון חוזר" מתרחשים רק לעיתים נדירות, לדוגמא כאשר פסק הדין הוצא במרמה כלפי בית המשפט, מה שאין בענייננו.
כמו כן ניתן לבטל את פסק הדין, אף במקרה של מתגלות ראיות חדשות, שאף זה לא קיים בענייננו, שכן הוכרה האפשרות לבטל פסק דין בדבר התגלות ראיות חדשות לאחר מתן פסק הדין, שבכוחן לשנות את פני ההכרעה מיסודה ואשר לא היה ניתן להשיגן בשקידה סבירה קודם למתן פסק הדין.
האפשרויות הקיימות בעניין ביטול פסק הדין שפורטו לעיל, לא תואמות את המצב הנוכחי בענייננו ונראה כי כל בקשת הנתבע היא לשנות את התוצאה הסופית של פסק הדין אליה הגיע בית המשפט בסופו של יום, לאחר שמיעת העדויות, טיעוני בעלי הדין ועיון במסמכים שהוצגו.

נראה כי תוצאת פסק הדין על דרך הפשרה לפי סעיף א 79 לחוק אינה נראית לנתבע, אולם בהסכמתו לניהול הדיון על דרך של סעיף 79א לחוק אין כדי לשלול ממנו, הזכות לשוב ולפנות לערכאת הערעור כדי להעלות בפניה את השגותיו בעניין תוצאות פסק הדין.

עם זאת, הואיל והמבקש איננו מיוצג בבקשה זו אפנה את תשומת לבו לכך שעילות ההתערבות בפסק דין שניתן על דרך הפשרה מצומצמות יותר מאשר במקרה של ערעור רגיל, וביהמ"ש של הערעור ייטה להתערב בפסק דין של פשרה אך ורק במקרים של חריגה קיצונית ביותר מגבולות הסבירות בהסקת מסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, אך אין בדברים אלו כדי להמליץ למבקש כיצד לנהוג.

אשר על כן, ומכל המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה ופסק הדין שניתן ביום 27.10.19, בעינו עומד.

על אף התוצאה אליה הגעתי ולפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"א חשוון תש"פ, 19 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מאיר אוחנה
שופט :
עורכי דין: