ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין ביטון נגד מאיר תורג'מן :


לפני כבוד ה שופט יעקב פרסקי

המבקש (הנתבע/תובע שכנגד) :

בנימין ביטון
ע"י ב"כ עו"ד גדעון פודים

נגד

המשיב (התובע/נתבע שכנגד) :
מאיר תורג'מן
ע"י ב"כ עו"ד דרור כהן מוגרבי

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת פסלות שופט שהגיש המבקש הוא הנתבע והתובע שכנגד בתיק .

הקדמה
1. התביעה, והתביעה שכנגד עניינן בפירוק שותפות לא רשומה שהתקיימה בין הצדדים, "מאיר ובני הובלות וציוד". השותפים רכשו משאית ונגרר, והעסק המשותף היה ביצוע הובלות במשאית ובנגרר שלה. השותפות החלה ביום 1.6.15 ופעלה במשך כשנה, עד שהמשאית והנגרר הושבתו ומאז במשך למעלה משלוש שנים, פשוט עומד ים ללא שימוש. בדיון מיום 24.3.19, הוסכם על מתן צו לפירוק השותפות ונקבע מועד קובע שהינו יום 1.6.16. לגבי הנכס היחיד של השותפות, או המהותי ביותר, המשאית והנגרר שלה, נקבע כי ב"כ הצדדים ימונו ככונסי נכסים לצורך מימושם, וניתנו הוראות נוספות לקידום בירור המחלוקת.

2. המחלוקת בתיק אינה סבוכה לכאורה, מבלי להקל ראש בחשיבותה לצדדים . מדובר במחלוקת אודות משאית ונגרר, והתחשבנות לעסק ההובלות שפעל כשנה, ללא עובדים מלבד הצדדים. הצדדים לא הקלו על בית המשפט ואפנה לדוגמא להחלטה מיום 12.7.19 בבקשה 35, שם פורטה ההכבדה הרבה שבהתנהלות הצדדים.

3. למרות ההחלטה מיום 24.3.19 אודות מינוי ב"כ הצדדים ככונסי נכסים, הליך כינוס הנכסים לא התקדם. מי שהיה ב"כ התובע התפטר מייצוג. במקומו מונה המייצג החדש ככונס נכסים. בהחלטה מיום 11.8.19 ולאור התנהלות הצדדים סברתי כי אין מנוס ממינוי כונס נכסים חיצוני, שאינו מי מטעם הצדדים, ואפשרתי לצדדים טיעון לעניין זה. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים, בהחלטה מפורטת מיום 19.8.19, הוריתי על החלפת כונסי הנכסים שהיו ב"כ הצדדים, בכונסת נכסים חיצונית, עו"ד שרון בירון מרקוביץ ולאור כך שלא היה מנוס מלקדם סוף סוף את מימוש הנכס המהותי של השותפות בהתאם להחלטה מיום 24.3.19.

4. ביום 7.10.19 הגישה כונסת הנכסים שמונתה, במסגרת בקשה 41, בקשה שעניינה הוראות הנוגעות להעדר שיתוף הפעולה מצד עו"ד גדעון פודים ב"כ הנתבע. בדיעבד התברר כי נפלה טעות בידי כונסת הנכסים בקשר למה שייחסה לעו"ד פודים, שבפועל שיתף פעולה . מכל מקום, עו"ד גדעון פודים, הגיב לבקשה באופן שהביא לכך שכונסת הנכסים ביקשה להשתחרר מתפקידה. חילופי הדברים הקשים מצדו של עו"ד גדעון פודים הביאו אותי לכך שבהחלטה מיום 23.10.19 ביקשתי ממנו הבהרות לדברים שכתב כמו גם שביקשתי ש ייתן טעם מדוע שלא יחויב בהוצאות אישיות לטובת אוצר המדינה, לאור דרך התבטאותו בחילופי הדברים שבין הצדדים, כאשר בסופו של דבר, לאחר קבלת התייחסות עו"ד פודים כמו גם תגובת הצד שכנגד, בהחלטה מפורטת מיום 4.11.19, החלטה שבה פורטו חילופי הדברים, הוריתי על חיוב עו"ד גדעון פודים בהוצאות אישיות בסך 2,000 ₪, בהחלטה שבה ציינתי ובין היתר בסע' 13 כי:

"עסקינן בנסיבות חריגות, בהם עורך דין מייצג, חורג מדרך ההתנהגות המקובלת, ואף לאחר שניתנה לו ההזדמנות ליתן טעם מדובר שלא יפסקו הוצאות אישיות, לא רק שלא שהתנצל על דבריו הראשונים, אלא אף נימק את שיטתו ולפיה כסברתו פעל כשורה תוך שחזר על אופן התבטאותו. במצב דברים זה, נוכח הדברים הקשים שהוטחו בכונסת הנכסים, ויש להעיר כי מדובר בדברים שהביאו לבקשת שחרור מהתפקיד, אין מנוס ממתן ביטוי להתנהלות זו של עו"ד גדעון פודים ואני מורה על חיובו בהוצאות אישיות, הוצאות בסך 2,000 ₪ לטובת אוצר המדינה".

5. עניין נוסף לגביו ניתנה החלטה ביום 4.11.19, נוגע לבקשה 42 בקשר להליכים המקדמיים, לבקשת התובע מהנתבע ל מתן צו לגילוי ועיון במסמכים כמו גם מענה לשאלון. מתגובת ב"כ הנתבע עלה כי לאור תקנה 120 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, בקשת התובע הוגשה לפני תום 30 הימים מאז פניית ב"כ התובע (אשר כנראה לא חישב את ימי פגרת הסוכות). בתשובה לתגובה טען ב"כ התובע כי במועד שהוגשה תגובת הנתבע, כבר חלף המועד לפי התקנות וכי הדברים מצביעים על כך שאין בכוונת הנתבע לבצע את המוטל עליו. תוצאת הדברים הייתה שלפי התקנות כפי שהן, במועד הגשת הבקשה לגילוי מסמכים עדיין לא חלפו הימים לפי תקנה 120, הגם שברור כי משמעות הדברים הינה הצורך שבהגשת בקשה חדשה, שניתן היה לחסוך בהתנהלות לגוף הדברים. בקשה 42 נמחקה בהחלטה מיום 4.11.19 והנתבע חויב בהוצאות בסך 500 ₪.

בהמשך לשתי ההחלטות האמורות מיום 4.11.19 הגיש הנתבע את בקשתו לפסלות שופט

תמצית טענות הנתבע
6. טוען הנתבע כי בקשת הפסלות אינה נוגעת לגוף ההחלטות מיום 4.11.19. בכול הנוגע להחלטה אודות מחיקת בקשת התובע לגילוי מסמכים, טוען הנתבע כי בית המשפט הטיל אשם לפתחו של הנתבע ובא כוחו, בין היתר לאור הלשון שבה השתמשתי, שכן באותה החלטה נקבע כי:

"הבקשה למתן צו גילוי מסמכים הוגשה בטרם חלפו 30 יום ממועד הדרישה, בהתחשב בפגרת הסוכות. לפיכך, צודק ב"כ הנתבע אלא שזה יכול היה לחסוך את ההתדיינות ולציין בתשובתו מיום 7.10.19 כי טרם חלף הזמן ושהוא מתכוון לבצע את הדברים עד תום המועד הקבוע בתקנות".

7. טוען עו"ד פודים כי כאשר צוין בהחלטה: "...צודק ב"כ הנתבע אלא שזה יכול היה...", השימוש במילה "וזה" לא הייתה במקומה. מכל מקום, ההחלטה מהווה הטלת דופי אישי בעו"ד פודים וזאת כאשר מגיש הבקשה היה ב"כ הצד שכנגד עו"ד דרור כהן מוגרבי. טוען עו"ד פודים כי הוא עושה הכול לייצג את מרשו ללא מורא. מכל מקום, טוען עו"ד פודים כי בית המשפט כלשונו: "ירד לזירת ההתגוששות" ואף השיא הצעות לצד שכנגד כיצד לנהוג, וזאת בניגוד לשיטה האדברסרית. לפיכך, טוען הנתבע כי הדברים מצדיקים את פסילת המותב המטפל.

8. עו"ד פודים התייחס להחלטה הנוספת שניתנה ביום 4.11.19 הנוגעת להשתת הוצאות אישיות בסך 2,000 ₪ עליו. כשיטתו, השתת ההוצאות האישיות בהחלטה הנוספת שניתנה ביום 4.11.19 הינה צעד חריג שלא היה לו מקום וכי בהנמקות בית המשפט בהחלטה אודות השתת ההוצאות האישיות, התגלתה כלשון עו"ד פודים עוינות של המותב כנגדו אישית, עוינות המחייבת את פסילת המותב. מהבקשה עולה כי ביום 4.11.19, ערך עו"ד פודים שיחה שנערכה ביוזמת כונסת הנכסים וכי בכוונתה היה לשלוח הודעה לבית המשפט ולפיה התכוונה היא לבקש שלא להשית הוצאות אישיות על עו"ד פודים, כאשר כבר כאן יש לציין כי הודעת עו"ד שרון בירון מרקוביץ הגיע לתיק האלקטרוני ביום 5.11.19 בשעה 09:01, כלומר לאחר החתימה על ההחלטות שהביאו להגשת הבקשה. מכל מקום, כשיטת עו"ד גדעון פודים, בית המשפט גילה דעתו השלילית כלפי הנתבע ובא כוחו וכי מדובר בקביעות חריגות וקשות שאין מנוס בעטים כי בית המשפט יפסול את עצמו.

תגובת התובע
9. התובע התנגד לבקשה וטען כי אין כל סיבה לכך שבית המשפט יפסול את עצמו ושיש לדחות את בקשת הנתבע. כשיטת התובע, לא הניח הנתבע כל תשתית שיש בה לבסס עילת פסלות שופט. טוען התובע כי אין ענייננו בחשש הממשי למשוא פנים ואף אין כל חשש סביר שכך יהיה. התובע הפנה להלכות ולפיהן החלטות שיפוטיות אינן מקימות עילה למשוא פנים וכי החלטות אלו ככול שצד לא מרוצה מהם, יש לבוחנם במסגרת ערעורית רגילה. בסיכום הדברים טען ב"כ התובע כי בקשת עו"ד פודים אינה אלא חלק מדרך פעולה לעכב את בירור ההליכים היעיל בתיק, דבר שבא לידי ביטוי בין היתר באי קידום ההליכים המקדמיים, כמו גם הליכי הכינוס.

תשובת הנתבע לתגובת התובע
10. טען הנתבע כי דווקא הוא זה שפעל ועתר למימוש המשאית והנגרר מושא התיק וכי זוהי עזות מצח לטעון כי הנתבע הוא שמנסה לגרור את ההליכים והתובע מציג את עצמו "כקוזק נגזל". הנתבע חזר בתגובתו על טענותיו לפיהן בית המשפט התבטא כנגדו וכנגד בא כוחו בהתבטאויות שאין להן אח ורע וכי אין סיכוי בהמשך ניהול ההליך בפני. הנתבע חזר על טענותיו לעוינות מצד בית המשפט ופירט את הדברים כפי שבאו לביטוי כשיטתו באותן שתי החלטות מיום 4.11.19 אשר בהן יש אמירות קשות ואפילו חמורות כלשון הנתבע, ולכן אפסו סיכויי הנתבע להליך הוגן בלשון המעטה, (סע' 8 לתשובה). כך ובנוסף, טען הנתבע כי חיובו בהוצאות בסך 500 ₪ במסגרת מחיקת בקשת התובע לגילוי מסמכים, אינן אלא ביטוי לסלידתו של בית המשפט מהנתבע ומבא כוחו. לפיכך ובסיכום הדברים כשיטת הנתבע, אין מנוס אלא בהפרדות, ועל המותב לפסול את עצמו.

דיון
דין הבקשה להידחות.

11. ניתנו בתיק שתי החלטות ביום 4.11.19 המדברות בעד עצמן. במסגרת החלטות אלו סברתי שיש מקום לפסיקת הוצאות. הדברים לא באו בחלל ריק. כך למשל ראו החלטה מיום 12.7.19 בה פורט כי הצדדים אינם מקלים על בית המשפט ומתנהלים בצורה מכבידה באופן שאשקול בעתיד מענה ונקיטת דרך של פסיקת הוצאות.

12. פסיקת הוצאות האישיות בסך 2,000 ₪ כנגד עו"ד גדעון פודים באה לאור הסיטואציה והנסיבות כפי שפורט בהחלטה מיום 4.11.19. כך גם פסיקת ההוצאות בסך 500 ₪ בהחלטה בבקשה 41 באה על רקע הנסיבות כפי שפורטו באותה החלטה.

13. כפי שפורט בהקדמה להחלטה זו, ניהול תיק זה נוגע בצד אחד במימוש רכוש השותפות שהינו משאית ונגרר, דבר שעד כה לא קודם באופן ממשי, כפי שפורט בהחלטות כדוגמת ההחלטה המפורטת מיום 19.8.19. במקביל, יהיה צורך לשמוע את הטענות ההדדיות של הצדדים על מנת לבחון כחלק מפירוק השותפות שביניהם האם יש חובות חיצוניים, כלומר כלפי צדדים שלישיים, כמו גם מהי ההתחשבנות שיש לערוך בין הצדדים, בינם לבין עצמם.

14. פסיקת ההוצאות האישיות בסך 2,000 ₪ כאמור כנגד עו"ד פודים בשל התנהלותו וכן פסיקת הסך של 500 ₪ כנגד הנתבע בשל ההתנהלות הנוגעת להליכים המקדמיים, אין בה בשום אופן בכדי לטעת מסמרות בשאלות המהות של התיק, וההכרעה ביחסים שבין הצדדים.

15. התחושה של "עוינות" בשל אותן החלטות בהן נפסקו ההוצאות ואולי בשל החלטות אחרות אינה אלא לכל היותר, תחושה סובייקטיבית. איני אוהד או עוין מי מהצדדים. בהקדמה להחלטה זו פירטתי את ההתנהלות הדיונית, ההתנהגותית וההכבדה הרבה על בית המשפט, דבר שהצריך מענה שיפוטי, כך ובין היתר באותם חילופי דברים ביחס לכונסת הנכסים שהתפטרה מתפקידה בשל כך, וההחלטה בה הושתו הוצאות אישיות ניתנה כחלק מתפקידו וחובתו של בית המשפט, להתערב ולנקוט במהלכים לצורך השמירה על התנהלות ראויה והוגנת של ההליך השיפוטי.

16. משוכנע אני כי פסיקת הוצאות אישיות כנגד עו"ד גדעון פודים, אינה ענין קל. מהלך זה הינו מהלך חריג אשר יש להשתמש בו במשורה, ולמרבה הצער, לא היה מנוס מפסיקת ההוצאות האישיות בענייננו, בשל הקושי שנפל בהתנהלות עו"ד גדעון פודים שפורטה בהחלטת 4.11.19 . יש לקוות כי התכלית של פסיקת ההוצאות האישיות תיושם, למניעת התנהלות דומה בעתיד. מכל מקום, לא קמה כל עילת פסלות. הדברים להם טען הנתבע אינן בגדר" משוא פנים" כלפיו. טענות לפיהן "אפסו סיכויי הנתבע להליך הוגן" אין בהן כל ממש. מצאתי ממש בטענות התובע ולפיהן לא הונחה כל תשתית המקימה עילה לפסלות שופט.

לפיכך אני מורה על דחיית הבקשה.

המבקש ( הנתבע) יישא בהוצאות המשיב (התובע) בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, כ' חשוון תש"פ, 18 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין ביטון
נתבע: מאיר תורג'מן
שופט :
עורכי דין: