ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאפית ראשונים בע"מ נגד לה-נוגטין בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת

מאפית ראשונים (1985) בע"מ

נגד

נתבעת
לה-נוגטין בע"מ

בית המשפט מפנה את בעלי הדין להוראות תקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה על בעלי הדין להגיש את כל התצהירים מטעמם, לכל המאוחר עד 45 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

החלטה

עד ליום 18.11.19 יגיש ב"כ הנתבעת אישור רפואי לתמיכה בבקשתו לדחיית מועד הדיון.

שבתי ועיינתי בטענות הצדדים וחרף התנגדות התובעת, מצאתי כי קיימות טענות הגנה הדורשות בירור ומהוות הגנה ולו בדוחק.
לפיכך, מכוח סמכותי לפי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, נוכח קיומן של טענות לכאורה הדורשות בירור לגופן ולאור ההלכה לפיה די בהגנה בדוחק כדי להצדיק מתן רשות להתגונן, ניתנת בזאת לנתבע ת רשות להתגונן.

בשים לב לסכומה הכספי של התובענה תידון התביעה בסדר דין מהיר לפי פרק ט"ז 1 תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הדיון שנקבע ידחה ויערך כישיבה מקדמית, ביום 1.3.2020 בשעה 10:00, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב לדיון באופן אישי. במקרה של תאגיד יתייצב נציג מוסמך מטעמו.

בית המשפט מפנה את בעלי הדין להוראות תקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה על בעלי הדין להגיש את כל התצהירים מטעמם, לכל המאוחר עד 45 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

למען הבהר, בעל דין שהגיש תצהיר אימות בצד כתב הטענות מטעמו, אינו נדרש להגיש תצהיר נוסף, גם אם התצהיר האמור הינו על דרך ההפניה לפי ט' 17 א' לתקנות. מכאן שיש להגיש בנוסף רק את תצהירי העדים מטעם בעלי הדין.

המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על שני בעלי הדין.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך המצהיר בתצהירו.
תצהיר שלא הוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה מתאימה.
ככל שאורך התצהיר עולה על 20 עמ', יוגש בנוסף עותק כרוך ומסומן בדגלונים למזכירות בית המשפט אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

בקשות לזימון עדים אשר לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם, תוגשנה בתוך המועד הקבוע לבעלי הדין להגשת התצהירים מטעמם. בבקשה, אשר תיתמך בתצהיר, תפורט הסיבה לכך שלא ניתן להגיש תצהיר מטעם העד, לרבות הניסיונות שנעשו לגבות את עדותו בתצהיר, וכן תמצית עדותו הצפויה.

ככל שלא תוגש בקשה מתאימה בעניין זה לא יידחה הדיון למועד נוסף מהטעם האמור, ולא תותר שמיעת העדות במועד אחר.

ביחס לבקשות ביניים, ינהגו הצדדים בהתאם לתקנה 214יג לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

המזכירות תעדכן את סיווג התיק לתא"מ.

המזכירות תשלח לב"כ בעלי הדין עותק מההחלטה בדחיפות .

ניתנה היום, ה' חשוון תש"פ, 03 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאפית ראשונים בע"מ
נתבע: לה-נוגטין בע"מ
שופט :
עורכי דין: