ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל קראוס נגד הראל פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד השופט כאמל אבו קאעוד – סגן נשיא

המבקשים

  1. דניאל קראוס - דרור עבודות עץ ח.פ. 945290831
  2. דניאל קראוס, ת.ז. XXXXX908

ע"י ב"כ: עו"ד חגי כהן
-
המשיבה
הראל פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

מונחת לפניי בקשת המבקשים לשחרור יתרת כספי הפיצויים הצבורים על שמם בקופה המרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה.
בבקשה נטען כי המבקש 1 (להלן: "הנגרייה") היה עוסק מורשה בתחום הנגרות בבעלות המבקש 2 (להלן: "מר קראוס"), אשר העסיק מס' עובדים. בחודש 02.2018 העביר מר קראוס את כל עובדי הנגרייה לחברת "דרור אתז עבודות עץ בע"מ" (להלן: "החברה"), אשר אף היא בבעלותו. עם העברת כל עובדי הנגרייה לחברה, נתקבל אישור מס הכנסה לפיו בין הנגרייה ובין החברה קיימת שליטה זהה ועל כן עובדיה ייהנו מרצף זכויות פיצויים. משמעות הדברים היא כי עובדי הנגרייה לא פוטרו ועל כן קופות הפיצויים אשר נצברו לזכותם על לאותה עת הועברו לחברה וממשיכות לפעול דרכה.
לאחר המעבר האמור, נותרו בקופת הפיצויים כספים השייכים למר קראוס בסך 69,443.62 ש"ח אותם הוא מבקש למשוך כעת.
יצוין, כי הבקשה נתמכה באישור המשיבה לפיו יתרת כספי הפיצויים בקופה הנה בסך האמור; אישור מס הכנסה הנוגע לרצף זכויות העובדים; תצהיר רו"ח לפיו עובדי הנגרייה קיבלו את מלוא זכויותיהם, כי לא תלויים ועומדים נגד הנגרייה הליכים בבתי הדין לעבודה וכי היתרה בקופת הפיצויים הינה "עודף בקופה המרכזית" כמתחייב מחוזר מס הכנסה מס' 4/2017.
בהחלטת בית הדין מיום 18.8.2019 התבקשה תגובת המשיבה. כמו כן, התבקש מר קראוס להבהיר אילו תשלומי השלמת חוב פיצויים תהא החברה רשאית לבצע, בשים לב לאמור בסעיף 6 לתצהירו של רוה"ח, וכן אילו זכויות קיבלו עובדי החברה במסגרת העברתם לחברה. כמו כן, נתבקש מר קראוס להבהיר האם החברה פעילה וממשיכה להעסיק את מלוא העובדים שהועסקו על ידי הנגרייה עובר להקמתה.
בתשובתו, הבהיר מר קראוס כי החל מחודש 02.2018 עברו כל עובדי הנגרייה לעבוד בחברה ומשלא פוטרו, כלל זכויותיהם נשמרו והועברו לחברה. כמו כן, ביחס לאמור בסעיף 6 בתצהירו של רוה"ח, הבהיר מר קראוס כי נוכח העברת כלל עובדי הנגרייה לחברה ומשאין מדובר בפיטורים כי אם בשמירת מלוא זכיותיהם, לרבות קופות הפיצויים על שמם, הרי שאין הנגרייה נדרשת לשלם לעובדיה כל תשלום נוסף בגין המעבר לחברה.
עוד הובהר כי ביחס לדרישת בית הדין לתגובת המשיבה, הרי שמדובר במשיבה פורמאלית בלבד הממתינה להוראות בית הדין בכל הנוגע למשיכת יתרת הכספים המופקדים אצלה על שמו.
דעתי היא כי אף שמדובר במשיבה פורמאלית כאמור, ומשמדובר בפסק דין המורה לשחרור כספים מקופת פיצויים מרכזית, הרי שאין מנוס מקבלת עמדתה ובמיוחד בשים לב לכך שמאישור המשיבה ביחס ליתרת כספי הפיצויים אשר הוגש במסגרת הבקשה, נעדר כל סימן זיהוי הקושר את המבקשים לפרטי החשבון המופיעים שם. על כן בהחלטה מיום 12.9.2019 נתבקשה בשנית תגובת המשיבה, אשר התקבלה ביום 27.10.2019 ולפיה תפעל בהתאם להכרעת בית הדין.
לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי, ובשים לב להבהרות המבקשים ביחס לשאלות בית הדין ולתגובת המשיבה, נחה דעתי כי אין מניעה לשחרור יתרת הכספים הצבורים בקופת הפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה, לידיהם של המבקשים ובכפוף לכל דין.
לפיכך, ניתן אפוא פסק דין הצהרתי המורה למשיבה, הראל פנסיה וגמל בע"מ, לשחרר לטובת מר דניאל קראוס, הנושא תעודת זהות שמספרה 13773908, את יתרת הכספים שנצברו לזכותו ולזכות "דניאל קראוס – דרור עבודות עץ -945290831" בחשבון מס' 2715196 המנוהל על ידה, ובכפוף להנחיות רשות המס.

ניתן היום, ה' חשוון תש"פ, (03 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דניאל קראוס
נתבע: הראל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: