ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת קוביק בע"מ נגד חברת מיקרוסופט :

בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי

המבקשים: 1. חברת קוביק בע"מ
2. חביב יעקב

נגד

המשיבה: חברת מיקרוסופט

בקשה לפטור מחובת הפקדת ערבון

תאריך הישיבה: ז' בתשרי תשנ"ח (8.10.97)

בשם המבקשים: עו"ד גיל-עד חריש

בשם המשיבה: עו"ד ירון רייטר

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה לפטור מחובת הפקדת ערבון או, לחלופין, להפחתת סכומו. בצידה בקשת המשיבה להגדלת סכום הערבון ולהעמדתו על סך 50,000 ש"ח.

התנהל בפני דיון ממושך בבקשה, במסגרתו נחקר המבקש השני (להלן: המבקש) על תצהירו ונשמעו סיכומי הצדדים. המדובר בפרשה ממושכת החובקת הליכים נוספים, ואשר קיימת לגביה מעורבות רגשית גבוהה מבחינתם של כל הנוגעים בדבר. בעת הדיון הושמעו טענות הדדיות רבות, ואולם החלטה זו תצטמצם אך לעניינים הרלבנטיים לבקשות שבפני.

אשר לבקשת המבקש לפטור אותו מחובת הפקדת ערבון, החלטתי לדחותה.

להלן אפרט טעמי: בעת הדיון התברר כי המבקש ומשפחתו (למבקש ולאשתו שני ילדים) מתגוררים בבית פרטי ששוויו לפחות מליון דולר. על הבית מוטל עיקול בגין חובו של המבקש למשיבה (בסכום של 130,000 ש"ח), ומוסכם על בעלי הדין כי יש להגביל את גובה העיקול לגובה החוב. מעבר לכך, אין מוטלים על הבית שעבודים אחרים. בידי המבקש, איפא, נכס ששוויו רב. אכן, אין לדרוש מכירת הבית על-מנת לממן את הפקדת הערבון, כטענת בא-כוח המבקשים, אך ניתן גם ניתן ליטול הלוואה לשם כך על יסוד זכויות הבעלות בנכס בעל שווי שכזה. טענת חוסר אונים מן הבחינה הכלכלית אינה יכולה להישמע מפיו של אדם שבבעלותו בית בשווי שהוזכר, בו הוא גם מתגורר עם משפחתו ואותו הוא מחזיק.

בעת הדיון התברר גם, כי המבקש ומשפחתו מתקיימים באופן שוטף מתמיכה שהם מקבלים ממיטיבים שונים, ארבעה במספר, ובהם אבי המבקש ואם אשתו. המבקש ואשתו אינם עובדים. בעזרת אותן תמיכות שהם מקבלים מחזיקים המבקש ואשתו את הבית הנ"ל (לרבות תשלומי ארנונה והחזקה שוטפת), מכלכלים את ילדיהם (בתו של המבקש לומדת בבית הספר לטבע, שעלות הלימודים בו גבוהה), המבקש משתמש באופן קבוע במכונית שבבעלות אשתו וכיוצא באלה. עוד התברר, כי לאבי המבקש עסק של תווך במוניות. לחמותו של המבקש בית בצהלה, המושכר לאחרים. בנסיבות אלה, כאשר המבקש מנהל את חייו ואת חיי משפחתו תוך הסתייעות בזולת, אין הצדקה לפטור אותו מחובת הפקדת ערבון אשר נועד להבטיח את הוצאות הצד שכנגד. מבחינת ההגנה על האינטרס של המשיבה, אין הבדל אם המבקש מתקיים ממקורות עצמיים או חיצוניים. החשוב הוא, כי המבקש מצליח לקיים רמת חיים גבוהה כמפורט לעיל, וככזה יש להניח כי ביכולתו למצוא גם את המקורות הדרושים לצורך הפקדת הערבון. יש לציין, כי הוצאות שנפסקו עד כה לחובת המבקש, לרבות הסכום שנקבע כי עליו להשיב למשיבה, לא שולמו. בנסיבות אלה, גובר הצורך להבטיח לפחות את ההוצאות בשלב הערעור.

ראיה לכך שביכולת המבקש לגייס כספים לצורך ניהול ההליכים המשפטיים בהם הוא מעורב יש בעובדה, שביום 13.7.97 הפקיד המבקש ערבות בנקאית בסכום של 42,000 ש"ח בלשכת ההוצאה לפועל (במסגרת התיק שפתחה נגדו המשיבה). לדבריו, קיבל את הערבות הבנקאית מחבר טוב (סעיף 7 לתצהיר מיום 23.7.97). אין כל מניעה שיקבל באותה דרך גם את הסכום הנדרש להפקדת הערבון בערעור. זאת ועוד, בסעיף 6 להודעת הערעור טוען המבקש, כי טעתה הערכאה הראשונה בהתעלמה מהצעתו להמציא למשיבה ערבות בנקאית להבטחת הוצאותיה. הצעה זו נכללה בתגובה שהגיש המבקש לבקשת המשיבה להפסיק את התובענה. מטענה זו משתמע, כי המבקש מסוגל לגייס ערבות בנקאית להבטחת הוצאותיה של המשיבה בערכאה הראשונה. אם כך הם פני הדברים, אין מקום לפטור אותו מן החובה להבטיח את ההוצאות בערעור.

בשולי הדברים אעיר, כי לא מצאתי לנכון להתייחס לנכסי המבקשת הראשונה, בשל כך שהיא איננה פעילה ושווי נכסיה זניח.

אשר על כן החלטתי לדחות את הבקשה לפטור מחובת הפקדת ערבון. אשר לגובה הערבון, איני רואה להתערב בסכום שנקבע על ידי המזכיר הראשי (20,000 ש"ח), לא על ידי הפחתתו ולא על-ידי הגדלתו. הערבון יופקד תוך שלושים יום מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום, י"א בתשרי תשנ"ח (12.10.97).

אורית אפעל-גבאי, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97039360.O03


מעורבים
תובע: חברת קוביק בע"מ
נתבע: חברת מיקרוסופט
שופט :
עורכי דין: