ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד אמג'ד קייס :

בפני כבוד ה שופטת תמר נסים שי

מבקשים

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נגד

משיבים

אמג'ד קייס

פסק דין

לפניי בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בנצרת (כבוד השופט אלעד טל) מיום 10.7.2019, במסגרתה הורה על מינוי מומחה רפואי לתובע בתחום הנוירוכירורגיה, התיר לצדדים להמציא לו חוו"ד של מומחה קודם שמונה לתובע בתחום הרדיולוגי, אך אסר על הצגת חוות הדעת שנערכה ע"י ד"ר טנצמן בתחום האורתופדי.

כרקע להחלטה ובתמצית, יצוין כי עניינו של ההליך בבית המשפט קמא בתביעת המשיב לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בתאונת דרכים מיום 2.3.15 . בכתב התביעה נטען כי כתוצאה מהתאונה נגרמה למשיב פגיעה באזור הצוואר והגב. לבקשת המשיב, מינה בית המשפט את ד"ר טנצמן כמומחה בתחום האורתופדיה. בחוות דעתו קבע המומחה כי המשיב סובל מנכות אורתופדית בשיעור של 15%, ואולם לקביעתו לא ניתן לקשור בין התאונה לבין הממצאים הקליניים והרנטגניים כפי שבאו לידי בבדיקה שערך.

לאחר שהמומחה נחקר על חוות דעתו, ביקש המשיב לפוסלה, ולחילופין למנות מומחה נוסף. זאת , לפי שהמומחה לא ידע לתת הסבר למקור הנכות שנותרה אצל המשיב וכן נוכח תשובותיו הבלתי מספקות לעניין הממצאים העולים מצילומי הרנטגן של המשיב. בית המשפט קמא דחה את הבקשה, ובר"ע על החלטתו שהוגשה לבית משפט זה נדחתה.

חרף האמור, בדיון שהתקיים ביום 27.2.19, שב ב"כ המשיב וביקש מינוי מומחה נוסף בתחום הרנטגנולוגיה. בהחלטה מאותו יום נעתר בית המשפט לבקשה ומינה מומחה בתחום הרדיולוגי (ד"ר יהודה פרידמן) . המומחה נתבקש לחוות דעתו בשאלה האם קיים קשר סיבתי בין הממצאים בצילומים שנערכו לתובע לבין התאונה. בחוות דעתו של המומחה מיום 8.7.19 קבע המומחה כי "היעדר השינויים הניווניים וגילו הצעיר יכולים לתמוך באיטיולוגיה חבלתית כמו תאונה..".

בדיון שהתקיים ביום 10.7.19 ביקש המשיב שימונה מומחה נוסף בתחום הנוירוכירורגיה, וזאת על רקע קביעותיו של המומחה הרדיולוגי, שלשיטתו עומדות בסתירה לקביעותיו של המומחה האורתופדי . בהחלטתו מאותו יום נעתר לו בית המשפט קמא, תוך קביעה שמקרה זה הינו אחד המקרים שהוכרו בפסיקה כמצדיקים מינויו של מומחה נוסף, נוכח אי יכולתו של בית המשפט להגיע לקביעה חד משמעית בנוגע למצבו של התובע. בהמשך, התיר בית המשפט קמא לצדדים להמציא למומחה את חוות דעתו של המומחה הרדיולוגי שתחום מומחיותו שונה, ומנגד, אסר עליהם להציג בפניו את חוות הדעת של המומחה האורתופדי, בשים לב לחפיפה בין המומחיות של שניהם. על חלק זה בהחלטה מבקשת המבקשת להשיג בפניי.

המבקשת טוענת לחוסר היגיון וסבירות בהחלטתו של בית המשפט להציג בפני המומחה הנוסף אחת משתי חוות הדעת הקודמות בלבד, וטוענת כי החלטה זו מעידה על הטייתו של בית המשפט לטובת המשיב. מנגד, המשיב מצדד בהחלטה , וטוען כי הצגת חוות הדעת האחרת עלולה להשפיע באופן ממשי על שיקול דעתו של המומחה הנוסף.

לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר שניתנה להם הזכות להודיע עמדתם לעניין הפעלת סמכותו של בית משפט זה לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 החלטתי לדון בבקשה לרשות ערעור כאילו הוגש ערעור על פיה ולקבל את הערעור.

אמנם, אין חולק כי במקרה בו מדובר במומחים שאינם מאותו תחום, הלכה היא שאין מניעה למסור לעי ונם חוות דעת של מומחים בתחום אחר אשר מונו כבר במסגרת ההליך. אין הלכה דומה בעניין מומחה אשר תחום מינויו חופף (ר' רע"א 329/02 דב זגרון נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (18.3.2002) (ולהלן: עניין זגרון ). אולם, כפי שנקבע באותו עניין (זגרון), כאשר מדובר במומחה מאותו תחום, לא נקבע כלל שכוחו יפה לכל הנסיבות. יכולות להיות נסיבות שיצדיקו המצאת חוות הדעת למומחה הנוסף, ויכולות להיות נסיבות אחרות .

בענייננו, מקובלת עלי טענת המבקשת לפיה עסקינן בשתי חוות דעת המתייחסות לאותה סוגיה שבמחלוקת – ה קשר הסיבתי בין התאונה לנכות הנטענת של המשיב. בעניין זה, ההחלטה להעביר לעיונו של המומחה חוות דעת אחת בלבד יוצרת קושי ואף חוסר איזון מובהק. כאמור, עסקינן במומחה נוסף הממונה על ידי בית המשפט, לאחר שהתברר הקושי בהכרעה בנושא הקשר הסיבתי (שאם לא כן היה בית המשפט קמא מכריע על פי חווה"ד של ד"ר פרידמן) . הואיל וסוגית הקשר הסיבתי הועמדה לבחינתו של המומחה השלישי, "אין מנוס ממינוי מומחה נוסף במקביל לחוות דעתו של ד"ר טנצמן... על מנת שיחווה את דעתו בעניין הקשר הסיבתי בין התאונה למגבלות שאובחנו בבדיקתו של ד"ר טנצמן והממצאים הרדיולוגיים כאמור בחוות דעתו של פרופ' פרידמן" , הרי שראוי ונכון יהיה שיעמדו בפניו שתי חוות הדעת, על מנת שהמחלוקת בה התקשה בית המשפט קמא להכריע ולשם כך מינה מומחה נוסף, תובא בפני המומחה במלואה.

על רקע האמור, הבקשה מתקבלת.

המבקשת תמציא למומחה את חווה"ד של ד"ר טנצמן והמומחה שמונה יחווה דעתו לאחר שתונח בפניו ובלוח זמנים שיקצוב בית המשפט קמא.

המשיב יישא בהוצאות המבקשת בסך של 2,500 ₪ ומע"מ.

ניתן היום, ג' חשוון תש"פ, 01 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: אמג'ד קייס
שופט :
עורכי דין: