ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בר

נגד

נתבעת

סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בודה

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 14.02.2018, בין כלי רכב, מסוג פרטי, מ"ר 81-672-79 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 60-477-61 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא אשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק הנטען שנגרם לתובעת בגין התאונה.

3. נערך לפניי דיון במסגרתו הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. כמו כן, בפתח הדיון הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג הרכב הפרטי, שהייתה מהימנה עליי מאוד, על פני גרסתו של נהג האוטובוס, שלא הותירה בי רושם דומה בלשון המעטה.

שוכנעתי כי הרכב הפרטי אכן עמד ללא נוע במטרה לאפשר לאוטובוס שהגיח מהכיוון הנגדי לבצע את הפנייה שמאלה לאור העובדה כי דובר על כביש צר, ובמהלך הפנייה שמאלה של האוטובוס, בזמן שהרכב הפרטי עומד, שפשף האוטובוס את הרכב הפרטי בחלקו השמאלי האחורי כנגד אמצע הדופן השמאלית של האוטובוס.

סבורני כי לא היה באפשרותו של נהג הרכב הפרטי למנוע את התאונה. משכך, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג האוטובוס.

באשר למחלוקת בעניין גובה הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שראשי הנזק המרכיבים את סכום התביעה בדין יסודם.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 5,499 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' חשוון תש"פ, 30 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: