ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרי ירוחם נגד אניס אלקרינאוי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

פרי ירוחם – חברה לרכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גדעון טרונך

נגד

נתבעים

1.אניס אלקרינאוי
2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד קרן עמנואל חליפה

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו לתובעת על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 01.09.2017 בין כלי רכב, מ"ר 77-544-80 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 50-890-53 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. התובעת טוענת כי בזמן שרכבה נסע כדין על נתיב הנסיעה הימיני, הגיח רכב הנתבעים מהשול הימיני כשהוא מנסה לעקוף את רכב התובעת ופגע ברכב התובעת. לטענת התובעת, כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקים לרכבה, אשר הוערכו על ידי שמאי רכב מטעמה. עתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בנזקי רכבה ובהפסדים שנגרמו לה בגין כך.

מנגד, טוענים הנתבעים כי האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של נהג רכב התובעת. לטענת הנתבעים, רכב הנתבעים נסע כדין בנתיב נסיעתו, ולפתע הגיח רכב התובעת מהנתיב השמאלי והתפרץ לנתיב נסיעתו של רכב הנתבעים ופגע בו. כמו כן, מכחישים הנתבעים את הנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת בגין התאונה ואת גובהם.

למעשה, הצדדים חלוקים בשאלת האחריות לקרות התאונה, ובשאלת הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבהן הוגשו ראיות הצדדים, ובכלל זה: טופס ההודעה על התאונה מטעם התובעת (ת/1); תמונות הנזק לרכב התובעת כפי שצורפו לחוות דעת שמאי (ת/2) וטופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעים (נ/1).

בנוסף, העידו ונחקרו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום חקירת העדים, סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בעל פה בקצרה.

עתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, מהנימוקים המובאים להלן:

5.1. נהג רכב התובעת העיד כי הסיע את רכבו בנתיב הימיני, מבין שניים, לאותו כיוון הנסיעה, כאשר בכביש היה פקק תנועה (עמ' 1, שורות 19-18 לפרוטוקול). נהג רכב התובעת העיד כי בשלב מסוים הגיח רכב הנתבעים מהשול הימיני במהירות ותוך כדי נסיעה שפשף את החלק הימיני האחורי והאמצעי ברכב התובעת (עמ' 1, שורות 21-19 לפרוטוקול). נהג רכב התובעת הוסיף כי לא הבחין ברכב הנתבעת טרם הפגיעה אלא רק לאחר שרכבו קיבל את המכה מרכב הנתבעים (עמ' 1, שורה 26 ועמ' 2, שורה 1 לפרוטוקול).

נהג רכב התובעת היה נחרץ מאוד בגרסתו, לפיה רכב הנתבעים נסע על השול הימיני מאחר שלגרסתו היה פקק תנועה ומאחורי רכב התובעת עמדו רכבים (עמ' 2, שורות 4-3 לפרוטוקול).

נהג רכב התובעת שולל בתוקף את טענתו של נהג רכב הנתבעים, לפיה רכב התובעת נסע על הנתיב השמאלי ו"חתך" את נתיב נסיעתו של רכב הנתבעים שנסע על הנתיב הימיני (עמ' 2, שורות 19-18 לפרוטוקול).

5.2. לעומת זאת, נהג רכב הנתבעים העיד כי נסע על נתיב הנסיעה הימיני, ואילו רכב התובעת נסע על נתיב הנסיעה השמאלי (עמ' 3, שורות 4-3 לפרוטוקול). אלא שלפתע סטה באחת ימינה רכב התובעת ונהג רכב הנתבעים ניסה לברוח לשול כדי למנוע את התאונה אך ללא הועיל (עמ' 3, שורות 5-4 לפרוטוקול). נהג רכב הנתבעים שולל כי הסיע את רכב הנתבעים על שול ימין (עמ' 3, שורות 16-15 לפרוטוקול).

נהג רכב הנתבעים העיד כי בגין התאונה נגרמו לרכבו נזקים אשר תוקנו אך לא היה ברשותו תמונות נזק כדי להציג לבית המשפט (עמ' 3, שורות 22-18 לפרוטוקול).

5.3. לאחר ששמעתי את גרסאות הנהגים המעורבים בתאונה, והתרשמתי מהם באופן בלתי אמצעי, אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים.

גרסתו של נהג רכב התובעת הייתה קוהרנטית, עקבית והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים שהייתה מתפתלת, מהוססת, ולא הקרינה אמינות.

5.4. משכך, איני מקבל את עמדתו של ב"כ הנתבעים, לפיה מדובר בתיק "גרסה מול גרסה", כאשר גרסתו של נהג רכב התובעת הייתה עדיפה עליי על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים.

5.5. שוכנעתי כי נהג רכב הנתבעים אכן נסע על שול ימין במטרה לעקוף את פקק התנועה ששרר בכביש, ותוך כדי נסיעתו על שול ימין, ואולי בניסיון להשתלב חזרה לנתיב נסיעה הימיני, פגע ברכב התובעת.

5.6. יתירה מזאת, הנתבעים לא הציגו תמונות הנזק לרכבם, תמונות שהיה בהן כדי לבדוק את מוקדי הנזק ברכב הנתבעים ביחס למוקדי הנזק ברכב התובעת. כמו כן, תמוה מאוד אם רכב הנתבעים תוקן לאחר התאונה מדוע מי מהנתבעים לא הגישו דרישה המופנית לתובעת שתשלם את נזקיהם והפסדיהם. התנהגות היכולה ללמד כי נהג רכב הנתבעים היה מודע למידת אחריותו בתאונה.

5.7. מכאן, מסקנתי היא כי האחריות לקרות התאונה חלה על נהג רכב הנתבעים.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג רכב התובעת לנקוט בפעולה למניעת התאונה, לאור העובדה כי עמד בפקק תנועה. לכן, התאונה הייתה בלתי נמנעת מבחינתו של נהג רכב התובעת.

משכך, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג רכב הנתבעים.

5.8. אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען הרי שמאחר שהנזק הנטען נתמך בחוות דעת שמאי רכב ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו בהתאם לתקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הרי שסכום התביעה, למעט ראש הנזק בגין ימי עמידה, בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק ימי עמידה, לא צורפה כל אסמכתא בדבר ראש נזק זה. כמו כן, ראש נזק זה אינו מתיישב עם היות התובעת בעלת צי רכבים. הרי אם רכב אחד מבין רכביה של התובעת יוצא מכלל שימוש, ארעי או קבוע, סביר כי יש ברשותה רכב אחר שנועד להוות רכב חלופי. לא ניתן לומר כי כל הרכבים שבבעלותה של התובעת מושכרים או מוחכרים או נעשה בהם שימוש כזה או אחר בכל רגע נתון. סביר כי בגין השבתתו של הרכב הדרוש תיקון בעקבות תאונה, ניתנת למחזיק הרכב האפשרות לקבלת רכב חלופי מטעם התובעת, רכב חלופי שממילא עמד במגרשי התובעת. לכן, לא עלה בידי התובעת להסביר הכיצד נגרם לה נזק כספי בגין ראש נזק זה. לכן, יש להפחית ראש נזק זה, כך שסכום התביעה יעמוד על סך של 7,692 ₪.

6. לפיכך, התביעה מתקבלת, בהפחתת ראש הנזק בדבר ימי עמידה.

7. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 7,692 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

7.2. הוצאות משפט (ובכלל זה אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד) בסך של 2,600 ₪.

7.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

8. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' חשוון תש"פ, 30 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרי ירוחם
נתבע: אניס אלקרינאוי
שופט :
עורכי דין: