ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נגד עופר גפן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעות

  1. איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
  2. איילת מינסטר

ע"י ב"כ עוה"ד ימין

נגד

נתבעים

  1. עופר גפן
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד הקמן

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו למבוטח בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי, על רקע נזקי רכב שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 19.02.2017 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 67-330-74 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובעת 2 (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-088-01 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1, ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין שיעור הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות מטעם הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לתת הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתה של נהגת הפרטית, שהייתה קוהרנטית, סדורה, עקבית והקרינה מהימנות, על פני גרסתו של נהג האוטובוס שהייתה בלתי עקבית ומתפתחת ולא הותירה בי רושם דומה.

5.2. השתכנעתי כי הפרטית הוסעה בנתיב הנסיעה השמאלי, מבין שניים, לאותו כיוון הנסיעה, כאשר האוטובוס הוסע בנתיב הימיני. בשלב מסוים בשל עבודות כביש, הנתיב הימיני התמזג עם הנתיב השמאלי. בנסיבות אלו, וכאשר שוכנעתי כי כלי הרכב היו סמוכים זה לזה, אף אם הפרטית הייתה מעט מאחורי האוטובוס, היה על נהג האוטובוס ליתן את דעתו לפרטית ולאפשר לפרטית להתקדם בנסיעתה הישרה בטרם הוא מנסה להשתלב לנתיב הנסיעה השמאלי.

5.3. אין לי כל ספק כי זכות הקדימה בנסיבות העניין הייתה של הפרטית. נהג האוטובוס אף מכיר בכך בשלהי חקירתו הנגדית.

5.4. לא מצאתי כי היה באפשרותה של נהגת הפרטית לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה. נהגת הפרטית עצרה ברגע שהבינה כי נהג האוטובוס אינו מאפשר לה את זכות הקדימה, ופעלה נכון כאשר עצרה את הפרטית אלא שלא היה בכך די כדי למנוע את התאונה לאור אופן סטייתו שמאלה של האוטובוס.

5.5. משכך, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג האוטובוס.

5.6. באשר להיקף הנזק הנטען, אומר שהואיל והנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעות על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעות את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 5,856 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד התאונה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' חשוון תש"פ, 30 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עופר גפן
שופט :
עורכי דין: