ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם שקולניק נגד שרות בתי הסוהר :

בפני: כבוד השופט ת' אור

המבקש: יורם שקולניק

נגד

המשיב: שרות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בתיק ע"ש 1632/97 מיום 1.9.97 שניתנה על ידי כבוד השופט בייזר

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המבקש הינו אסיר המרצה עונש מאסר בכלא איילון, באגף הידוע כאגף "לש"מ". דלתות תאי האגף ננעלות מידי ערב בשעה 23:00 וזאת, בהסתמך על פקודת נציבות בתי הסוהר אשר הוציא נציב בתי הסוהר מתוקף סמכותו לפי סעיף 80 לפקודת בתי הסוהר.

המבקש, כמו אחרים, הגיש עתירת אסיר כנגד סגירת התאים כאמור. לטענתו, אין הצדקה לכך ודי בסגירת תאי האגף. בין הנימוקים לאי - סגירה של תאי האגף בשעות הלילה הוא מציין, שהדבר מאפשר לאסירים אשר בתאי האגף ללמוד תורה כל הלילה ולהשתמש בטלפון בשעות הלילה כשתעריף השירות נמוך.

בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו בקבעו שאין חוסר סבירות בהחלטה על נעילת דלתות תאי האגף בשעות הלילה, בהתחשב ברמת הבטחון הנדרשים בכלא איילון בו מרצים את עונשם אסירים אשר נדונו לתקופות מאסר ארוכות.

על החלטה זו, הוגשה הבקשה לרשות ערעור בתיק זה.

2. דין הבקשה להידחות. ההחלטה על סגירת דלתות התאים בשעות הלילה מעוגנת בשיקולי בטחון סבירים, בהתחשב בכך שבאגף "לש"מ" כלואים אסירים השפוטים לתקופות מאסר ארוכות ביותר, חלקם למאסר עולם שטרם נקצב, וחלקם אף מוגדרים כ"סכון גבוה לבריחה". מטעם זה, כפי שמובהר בתגובת המשיבה לבקשה, נהלי סגירת דלתות תאים באגף זה דומים לנהלים החלים ביתר האגפים בבתי הסוהר, המקבילים לאגף "לש"מ" בסיווגם לדרגת בטחון מירבית. במובן זה יש להבחין בין האגף בו שוהה המבקש לבין בית סוהר "מעשיהו" אשר הינו בית סוהר שיקומי אשר האסירים אשר בו מסווגים אחרת מבחינה בטחונית; וכן לבין אסירי האגף התורני בבית סוהר "אוהלי קידר", אשר האסירים המוחזקים בו שפוטים לתקופות מאסר קצרות - שני בתי כלא בהם לא סוגרים את דלתות התאים לשעות הלילה, והמבקש הזכירם כאסמכתא לבקשתו.

עמדתה של המשיבה היא, אם כן, שמשיקולים הקשורים בשמירת הבטחון בכלא יש לנעול את דלתות התאים בהסתמך על הפקודות הקיימות לגבי סדר היום של האסירים. שיקולים אלה עמדו ביסוד החלטת בית המשפט המחוזי, ואף אני סבור, שאין לשלול את סבירותם של שיקולים אלה. אם כרוך הדבר באי נוחיות מסוימת לאסירים דוגמת המבקש, ובוויתור על חלק ממשאלותיהם, יש לזכור ולהזכיר שמדובר באסיר המרצה עונש מאסר לתקופה ארוכה. מטבע הדברים, עצם מאסרו, תוך שמירת אורח חיים ותנאי מאסר כמקובל בכלא, יש בהם, הגבלות ואיסורים. ככל שאלה נגרמים עקב עצם טיבו של המאסר או עקב שמירת דרישות הבטחון וכללי סדר המתחייבים מהמאסר, והדרישות והכללים - כמו בענייננו - אינם בלתי סבירים, על המבקש להשלים עמם.

סיכומם של דברים, אין, לדעתי, להתערב בהחלטת המשיבה ובהחלטת בית המשפט המחוזי כשדחה את עתירת המבקש.

הבקשה לרשות ערעור נדחית.

ניתנה היום, כה' בתשרי התשנ"ח (26.10.97).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
97056720.E05


מעורבים
תובע: יורם שקולניק
נתבע: שרות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: