ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד קשת שירותי מידע בע"מ :

ע"פ 3550/97
רע"א 3337/97

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' טירקל

המערערים: 1. בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
2. בזק בינלאומי בע"מ

נגד

המשיבה: קשת שירותי מידע בע"מ

תאריך הישיבה: כ"ו בתשרי תשנ"ח (27.10.97)

בשם המערערים: עו"ד יארק רנאטו

בשם המשיב: עו"ד פלדמן אביגדור

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

פסק-דין

השופט מ' חשין:

שני העניינים שלפנינו נסבים על חיוביה של בזק בינלאומי בע"מ (להלן נכנה אותה - בזק) כלפי קהל לקוחותיה. מטעם זה שמענו את שני העניינים בהמשך אחד, ואף פסק-דיננו אחד הוא.

אשר לע"פ 3550/97:

תחילת הדברים לענייננו עתה היתה בהחלטתו של השופט שלו בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (תיק המ' 6916/96), ובהחלטתו של השופט אור ברע"א 6809/96. השופט שלו הורה את בזק בהחלטת ביניים "להימנע מלחסום חיוג ישיר מישראל בקווי טלפון בינלאומיים בהם ניתנים שירותים של מענה קולי, לרבות קווי הטלפון לאתרי המבקשת [המשיבה שלפנינו - קשת שירותי מידע בע"מ] שנחסמו עד-כה". בהחלטתו שמיום 30.3.97 החליט השופט אור לצמצם את תחום התפרשותו של צו הביניים הנ"ל, בקובעו לצו הביניים נוסח על-פיו נאסר על בזק "להימנע מלחסום חיוג ישיר מישראל בקווי טלפון בינלאומיים לאתרים בהם ניתנים שירותי מענה קולי על-ידי המשיבה".

לטענת המשיבה שלפנינו, קשת שירותי מידע בע"מ (להלן נכנה אותה - קשת) הפרה בזק את הצו שהוצא נגדה, ועל-כן פתחה בהליכי בזיון בית-משפט נגד בזק. ביום 16.4.97 החליט השופט שלו בהליכים אלה כי בזק אכן הפרה את צו הביניים שהוצא נגדה. עקב כך החליט השופט שלו "להתרות בבזק בינלאומי כי כל הפרה נוספת, בין במעשה ובין במחדל, אשר יביאו לחסימת קו טלפון לחיוג ישיר עם יעד כלשהו עימו מקיימת מדינת ישראל קשר טלפוני סדיר, אלא אם תוכיח בזק בינלאומי כי חסימת קו כזה נעשתה על-ידי גורם שלבזק בינלאומי כל קשר עימו וכי אין בידי בזק בינלאומי כל אלטרנטיבה להסרת החסימה ולקיום הקשר התקין והסדיר בחיוג ישיר". (ההדגשה שלי - מ' ח')

החלטה זו תקפה בזק בשני הליכים מקבילים, בערעור פלילי ובבקשת רשות ערעור אזרחי, אך ביני לביני נותר עתה רק הערעור הפלילי, ובו עלינו להכריע.

נפתח באומרנו כי ענייננו, אמנם, בערעור פלילי - על כל המשתמע מהליך פלילי באשר הליך פלילי הוא - אך בתוכנם של דברים אין המדובר אלא בהליך ביניים תוך כדי התביעה העיקרית שקשת מנהלת נגד בזק.

קראנו את טיעוניו המפורטים של עורך-דין יאראק, בא-כוחה של בזק, והקשבנו בקשב-רב לטיעוניו על-פה. לא נוכל להיעתר לכל בקשותיו של מר יאראק בערעורו, שלו היינו נעתרים להן, כי אז היינו מכריעים בתביעה העיקרית לגופה תוך הליכי ביניים אלה. אכן, עיקרי השאלות המשפטיות שהעלה מר יאראק להכרעתנו ראוי להן שתתבררנה בתביעה העיקרית ולא בהליכי ביניים. מטעם זה לא נוכל, כאמור, להיעתר לבקשתו של מר יאראק לקבל את ערעורו על כל הטענות הנלוות לערעור.

ואולם בכך לא נסיים את החלטתנו. עיינו בדברים מקרוב והגענו לכלל מסקנה כי החלטתו הראשונה של השופט שלו והחלטתו של השופט אור - אותן החלטות אשר קשת טוענת כי בזק הפרה - אינן חד-משמעיות בלשונן. אכן, ההחלטה כי שומה על בזק "להימנע מלחסום חיוג ישיר מישראל" הינה החלטה הניתנת לכמה דרכי פירוש שאינן מתיישבות בהכרח זו-עם-זו. כך לעניין פירוש התיבה "לחסום" וכך באשר לפירושה התיבה "להימנע". בל נשכח כי מדברים אנו בהליך פלילי, ואופיו של ההליך אוצל מעצמו על הקפדנות הדרושה בפירוש הצו שטוענים כי הופר. בהחלטתו שמיום 16.4.97 - היא ההחלטה העומדת לפנינו בערעור - פירש השופט שלו את הצו הקודם, ואולם "פירוש" זה היה בו גם מעשה של יצירה. כך אמורים הדברים בנושא ה"חסימה" - כפירושו בהחלטתו של השופט שלו - וכך אמורים דברים בנושא חיובה של בזק להימנע מחסימה. משכך פני הדברים, שוב לא נוכל לחייב את בזק בהפרת הצו הראשון שהוצא נגדה.

במהלך טיעוניו העלה עורך-דין יאראק טענות מטענות שונות, וביניהן הטענה כי בזק נושאת בנזקים גדולים למדי בשל מעשיה של קשת. אם אמנם אלה פני הדברים, כי-אז אוצלים הם במישרין על מאזן הנוחות, ומכל מקום זכותה של בזק עומדת לה להוסיף ולפנות לבית-משפט קמא בדרישה כי קשת תפקיד בבית-משפט ערבות מתאימה לכיסוי נזקיה (של בזק) אם תזכה בהליכים. קשת ערבה אמנם לסכום מסויים של נזקים שעלולים לבוא על בזק, ואם טענת בזק היא שסכום ערבות זה אין די בו, כי אז זכותה עומדת לה כאמור.

כללם של דברים: אנו מחליטים לקבל את הערעור בע"פ 3550/97 ואנו מבטלים את פסק-דינו של בית-משפט קמא. בה-בעת אנו מאשרים את החלטתו של בית-משפט קמא באשר לחיובה של בזק כלפי קשת. מהיום ואילך, דהיינו, צו המניעה הזמני שהוצא נגד בזק יהיה כאמור בהחלטתו של השופט שלו מיום 16.4.97.

בנסיבות העניין לא נעשה צו להוצאות.

אשר לרע"א 3337/97:

התשובה לבקשתה של בזק למתן רשות ערעור ניתנה, הלכה למעשה, בדברינו שלעיל. בהחלטתו שמיום 30.4.97 הורה השופט שלו את בזק "לאפשר קשר טלפוני מישראל לכל מספר יעד בסן-מרינו, לרבות מספרי היעד שבאמצעותם פועלת המבקשת [א.י.ק.ס. תקשורת בע"מ], ומרגע שמתברר לבזק כי אמצעי הניתוב שהיא נוקטת בהם אינן משיגות [כך] יעד זה, עליה לדאוג לנתב את השיחות באמצעים אחרים אשר יאפשרו את הקשר עם אותם מספרי יעד". ענייננו אין הוא אלא בצו ביניים אשר ניתן במהלך תביעה עיקרית, ולא מצאנו כי נכון וראוי כי נתערב לעת הזו בהחלטתו של בית-משפט קמא. גם בעניין זה, כבעניינה של קשת, סעדה של בזק יכול שיהיה על דרך דרישת ערבות מתאימה.

אנו מחליטים לדחות את בקשתה של בזק למתן רשות ערעור, ואנו מחייבים אותה לשלם למשיבה שכר טירחת עורך-דין בסך 15.000.- ש"ח.

דבר אחרון: כדי להסיר ספק נוסיף ונאמר כי החלטתנו מצמצמת עצמה לצו הביניים, ואין לראות בה קביעת עמדה באשר להכרעה הסופית שתיפול בשני ההליכים העיקריים.

ניתן היום, כ"ו בתשרי תשנ"ח (27.10.97)

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97035500.G02


מעורבים
תובע: בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נתבע: קשת שירותי מידע בע"מ
שופט :
עורכי דין: