ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פקיד שומה חיפה נגד אשר פחימה :

בפני כבוד ה שופט שלמה בנג'ו

המבקש
פקיד שומה חיפה

נגד

המשיב
אשר פחימה ת.ז XXXXXX602

החלטה

בפני בקשת פקיד השומה להטלת מאסר בפועל על המשיב, חלף קנס מנהלי קצוב שלא שולם על ידו, וזאת מכח הוראות סעיף 19 (א) ו- 20 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985 (להלן: "החוק").
על המשיב הוטל קנס מנהלי קצוב ביום 1/7/18 בגובה – 14,694 ₪, מעודכן ליום 10/9/19 (להלן: "הקנס").
הקנס הוטל בגין אי הגשת דו"ח שנתי במועד, לשנת המס 2015, והגשתו בפיגור העולה על 12 חודשים, בניגוד להוראות סעיף 216 (4) ואי הענות לדרישת הצהרת הון ליום 31/12/14 בניגוד להוראות סעיף 216 (1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העבירה").
מצ"ב העתק מבקשת המדינה על נספחיה.
הואיל והקנס המנהלי לא שולם, רשאי בית המשפט על פי הוראות החוק, ליתן כנגד המשיב צו מאסר בפועל עד שנה, חלף הקנס המנהלי שלא שולם ו/או ליתן נגדו צו לביטול רישום בפנקס המתנהל לפי דין, לשלילת רישיון או היתר, לאי חידושם או לאי הארכת תוקפם, לפי סעיף 20 לחוק.
לפיכך, ניתנת בזאת למשיב הזמנה לדיון, לפי סעיף 21 (א) לחוק ותקנה 4 לתקנות העבירות המנהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו- 20) התשמ"ט – 1989.
דיון בבקשה יתקיים ביום 15.1.20 שעה 11:30.
המשיב חייב בהתייצבות לדיון, במקום ובמועד המפורטים לעיל ומומלץ לו להיות מיוצג ע"י עורך דין בדיון.
אם לא יתייצב, או לא יופיע עו"ד מטעמו, יהיה בית המשפט רשאי, מכח הוראות סעיף 21 (א) לחוק, לתת נגד המשיב צו מאסר בפועל, ו/או צווים נוספים, כמפורט לעיל, כמבוקש על ידי המדינה, שלא בנוכחותו.
כן ניתנת למשיב התראה נוספת בהתאם להוראות סעיף 21 (ב) לחוק, לפיה עליו להסדיר את החוב בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, שאם לא כן, יאלץ בית המשפט להטיל עליו מאסר בפועל בדיון שיתקיים במועד שלהלן, בהתאם להוראות החוק.
מובהר למשיב, כי ככל שיש בידו ראיות לסתור את האמור, רשאי הוא להציגם בדיון לבית המשפט.
המזכירות תמציא הבקשה בצירוף החלטה זו למשיב בדואר רשום + אישור מסירה ותשומת הלב כי כתובת המשיב לפי הבקשה הינה: רח' הרב עוזיאל 34, קרית אתא.
המדינה מתבקשת לעקוב ולוודא המצאת החלטה זו למשיב טרם מועד הדיון, ובמידת הצורך לפנות לבית המשפט מבעוד מועד בבקשה למתן הוראות על מנת לוודא כי המשיב מודע לתכני הבקשה והחלטה זו.
ניתנה היום, כ"ו תשרי תש"פ, 25 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פקיד שומה חיפה
נתבע: אשר פחימה
שופט :
עורכי דין: