ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים נגד הרמן הלפרין :


בפני כבוד השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא

מבקשת

ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים
ע"י ב"כ עו"ד צבי בן חיים

נגד

משיבים

  1. הרמן הלפרין (המנוח)
  2. אידה הלפרין (המנוח)

באמצעות מנהל העזבונות אילן בורנשטיין
ע"י ב"כ עו"ד יואב סולומון ואח'

החלטה

לפני בקשה לסילוק התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית, כאשר לטענת המבקשת הסמכות נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, בהתאם לסעיף 5 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000.
התביעה מושא החלטה זו הוגשה בחודש 9/2014 ומתנהלת מזה כ-5 שנים, אשר עניינה כנטען בכתב התביעה המתוקן, בתשלומי איזון המגיעים למשיבים בשל שינוי התכנית אשר חלה על חלקה 60 גוש 16811 בתחום המושב מרחבים, שהייתה בבעלותם. טוענים ה משיבים כי על החלקה הוחלה תכנית חדשה ג/7424 שפורסמה למתן תוקף בתאריך 26.12.1993, שמטרתה העיקרית הייתה שינוי ייעוד של שטח חקלאי לשכונת מגורים, ואשר החליפה תכ נית קודמת ג/3655. הוסיפו המשיבים, כי התכנית במהותה מהווה תכנית איחוד וחלוקה. כך שעל מנת לקבל היתר בניה היה צורך להסדיר את הבנייה עם המגרשים הסמוכים כתנאי למימוש הבנייה. ובשל כך ועת שנמכרה החלקה לצד ג', מחיר החלקה שיקף את שוויה הנמוך שנגרם בשל הצורך לרכוש את המגרשים הסמוכים, ומכאן טוענים המשיבים שהם זכאים לתשלום דמי איזון.
הבקשה שלפני, שבמסגרתה נטען לחוסר סמכות עניינית, הוגשה רק לאחרונה, בתאריך 9.7.2019, 7 ימים לפני מועד ההוכחות, שהיה קבוע ליום 16.7.19, ו לאחר שכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מטעם מומחים. בנסיבות המתוארות כמובן לא היה מקום לדחיית מועד ההוכחות לצורך בירור הטענות המועלות באותו שלב לכן ישיבת ההוכחות התנהלה כמתוכנן ובמסגרתה נשמעו כל עדי הצדדים לרבות המומחים.
בסיום הישיבה ניתנה לצדדים הזדמנות להגיש תגובה ותשובה לבקשה דנן. משהוגשו התגובות כאמור ניתנת ההחלטה עתה.
על פי המגמה הקיימת בפסיקה הטענה של היעדר סמכות עניינית כפופה לשיקולים של תום לב, בייחוד כאשר הבקשה מועלית בשלב מאוחר של ההליך ללא כל הצדקה סבירה. ברע"א 11183/02 כלפה נ' זהבי, פ"ד נח(3), 49 (2004)), נפסק:
אכן, היה מקובל שטענה של חוסר סמכות עניינית היורדת לשורשו של ההליך המשפטי, ניתן להעלותה בכל שלב של הדיון, אולם לאחרונה מתחזקת והולכת בפסיקת בתי-המשפט המגמה שלא להיזקק לטענת היעדר סמכות עניינית הנטענת באיחור (...). טענתו העיקרית של המבקש מכוונת נגד קביעתו של בית -המשפט המחוזי כי הוא מוסמך לדון בתביעה. אכן, לסוגיה אם בית-המשפט המחוזי מוסמך לדון בתביעה בשלמותה, כפי שהוגשה מלכתחילה, או שהיה עליו לפצלה לפי הסעדים השונים ולהעביר את חלקה לבית-משפט אחר, יש פנים לכאן ולכאן, אולם אין צורך לדון בה כאן. דברים אמורים בתביעה שהייתה תלויה במשך כשלוש שנים בבית-המשפט המחוזי, כאשר בשלב הנוכחי כבר הגישו רוב בעלי-הדין את סיכומיהם. המבקש לא העלה את טענתו שלפיה לא קנה בית-המשפט המחוזי מלכתחילה סמכות עניינית לדון בתביעה לסעד כספי, בהזדמנות הראשונה, ואף לא בשלב מוקדם אחר, אלא נצר אותה בלבו עד להגשת הסיכומים, כאשר התקרב מועד ההכרעה. מהלך כזה, בנסיבות כאלה, נראה כפעולה שלא בתום-לב. ב כבר נאמר כי חובת תום-הלב חלה גם על ההליכים שנוקטים בעלי-דין בבית-המשפט ... יש מקום לומר גם כי התנהגות שלא בתום-לב של בעל-דין עלולה לחסום אותו, על דרך של מניעות, מלהעלות טענה. כך נאמר כי:
"דומה כי בית-המשפט יוכל להזדקק לעקרון תום-הלב, ולקבוע כי בנסיבות אלה בהן 'ישן' הנתבע על טענת היעדר הסמכות העניינית הוא יהיה מנוע מלהעלותה. עקרון תום-הלב מיושם איפוא בהקשר הדיוני של טענת המניעות" ....ו השתהותו של המבקש מלהעלות את טענתו נגד סמכותו של בית-המשפט המחוזי לדון בתביעה עם פתיחת הדיון, ואף לאחר מכן, חוסמת את טענת היעדר הסמכות מחמת המניעות שנוצרה על-ידיה.נ אציין, כי עילת התביעה ידועה למבקשת מאז שהוגש כתב התביעה , והיו בפניטיעונים שהועלו על ידי המשיבים, חרף זאת לא הוגשה על ידה כל בקשה בעניין סמכותו של בית משפט זה. בשתיקתה של המבקשת, לאורך השנים שבהן התנהל התיק, היא הציגה מצג שעל פיו נכונה היא להכיר בסמכות בית משפט זה לדון בתביעה.
אעיר, כי המבקשת הודיעה לבית המשפט על החלפת הייצוג בתאריך 20.6.2019 וככל הנראה מטעם זה הוגשה הבקשה שלפני, שכאמור אין בידי להיעתר לה.
לאור המקובץ לעיל דין הבקשה להידחות.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך של 2,000 ₪ כולל מע"מ כחוק . הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ"ו תשרי תש"פ, 25 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים
נתבע: הרמן הלפרין
שופט :
עורכי דין: