ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי קאופמן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

עדי קאופמן
ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד דב שמואלי

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד ארז זלסקי

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 28.10.2017, בין כלי רכב, מ"ר 74-154-54 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 66-700-53 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעת" ) (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה ואין מחלוקת לגבי נסיבות קרות התאונה אלא המחלוקת היא לגבי הנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מעדותם של נהגי הרכבים המעורבים בתאונה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה משכנעת ומהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעת שלא הותירה בי רושם דומה בלשון המעטה.

5.2. אין מחלוקת כי רכב הנתבעת פגע ברכב התובעת מאחור, אלא שלטענת נהג רכב הנתבעת, הפגיעה הייתה קלה ביותר ולא נגרם כל נזק לרכב התובעת כתוצאה מהתאונה.

לא אוכל לקבל טענה זו של הנתבעת, מאחר שהנזקים שנגרמו לרכב התובעת מגובים בדוח שמאי ובתמונות נזק של רכב התובעת ושל רכב הנתבעת. מדובר בפגיעה מאחור קלאסית כאשר מוקדי הנזק ואופי הנזקים מתאים לתיאור נסיבות התאונה מפי נהג רכב התובעת.

5.3. אשר לגובה הנזק אומר כי מאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת נתמך בחוות דעת שמאי רכב, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ומאחר שהצד שכנגד אף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

למעלה מן הצורך, אומר כי "הנזק" שהבחין בו נהג רכב הנתבעת הוא נזק חיצוני בלבד מבלי היכולת לבדוק את הנזק מאחורי המגן החיצוני.

6. אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 13,090 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו תשרי תש"פ, 25 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי קאופמן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: