ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראידה שרארה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת:
ראידה שרארה
ע"י ב"כ: עו"ד פיירו ניקולא

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד הלשכה המשפטית

החלטה

1. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם, ושל עדיהם ( לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי המגיש אותם, יש לציין את התאריך והדרך בהם הועברו התצהירים כאמור.

4. על התובעת להגיש את התצהירים כאמור תוך 30 יום מהיום.
הנתבע יגיש תצהירים תוך 21 יום מקבלת תצהירי התובעת.
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים, אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד, ומוסרי ההודעות יתייצבו לחקירה, אלא אם התובעת וויתרה על זימונם.
ככל שבכוונת הנתבע להגיש כראייה הודעות שגבו חוקרי המוסד, עליו להמציא עותק מהן לב"כ התובעת ולבית הדין תוך 14 ימים מקבלת תצהירי התובעת, כאמור.
לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם בדין, מגישיהם יהיו פטורים מהתייצבות, אלא אם התובעת ביקשה את זימונם.
5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה לפי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ישקול ביה"ד מתן פסק דין על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

6. על התובעת ועדיה להתייצב לחקירה נגדית במועד שנקבע לעיל, אלא אם כן הודיע הנתבע בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד בקשה להזמנת אותו עד, אשר העתקה ישלח ישירות לצד השני, בתוך המועד להגשת תצהיריו, בה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן העניינים לגביהם יידרש אותו עד להתייחס בעדותו.

8. אין להזמין לעדות רופא או כל מומחה אחר, אלא בהתאם להחלטת בית הדין אשר יכול ותינתן ככל ותוגש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב להזמנת אותו רופא או מומחה, בה יפורטו הסיבות להזמנתו.

9. באחריות כל צד להעביר למשנהו ישירות כל מסמך שיוגש לתיק בית הדין ולציין עובדה זאת בעותק המועבר לבית הדין.

10. ככל והנתבע טרם הגיש בקשה להזמנת כרטיסיה הרפואיים הרלוונטיים של התובעת, עליו לעשות כן בהקדם.

ניתנה היום, כ"ו תשרי תש"פ, (25 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת


מעורבים
תובע: ראידה שרארה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: