ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורנג' סנטר טמרה בע"מ נגד כארם עואד :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעת

אורנג' סנטר טמרה בע"מ

נגד

נתבעים

  1. כארם עואד – מודיע לצד ג'
  2. נאיל עואד – ניתן פסק דין

צד ג' 1. אחמד פייסל
2. נאיל עואד – ניתן פסק דין

החלטה

1. בזיקה להחלטותי המוקדמות מהיום, אני מורה לצדדים להגיש תצהירי עדותם הראשית בתביעה.

על המצהירים להופיע למועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן נקבע אחרת.

2. סדר הגשת התצהירים הינו כדלקמן:

א. התובעת תגיש תצהיריה עד ליום 23.11.2019.
נתבע 1 יגיש תצהיריו תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי עדי התובעת.
צד ג'1 יגיש תצהיריו תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי עדי נתבע 1.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים, אשר בדעת הצדדים להסתמך עליהם במשפט.

ג. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק תצהיריו ותיק המסמכים ישירות ליתר בעלי הדין.

ד. האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. צד הסבור כי בתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או צורפו מסמכים בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח ישיבת ההוכחות שתיקבע.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. בעל דין המעוניין בהזמנת עד שאינו בשליטתו יגיש לבית המשפט בקשה בהתאם בה יציין פרטי העד, הרלוונטיות שלו למחלוקת נשוא התביעה וכן האמצעים בהם נקט לצורך קבלת תצהיר עדות ראשית ממנו.

בקשה כאמור תוגש על ידי כל אחד מבעלי הדין במועד אשר נקבע להגשת תצהיריו.

ז. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השנייה, קודם למועד שייקבע להוכחות.

3. מאחר והתובעת הקדימה והגישה תצהירי עדות ראשית, היא פטורה מהגשתם בשנית. יחד עם זאת, ככל והתובעת מעוניינת בה גשת תצהירי עדות ראשית נוספים, עליה להג ישם במועד שנקבע בס''ק 2(א) לעיל, ולחילופין, בהתקיים התנאים הקבועים בס"ק 2(ו') לעיל, להגיש בקשה להזמנת עדים ללא הגשת תצהירי עדותם הראשית.

4. בהתחשב במועדים שנקבעו להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, הדיון שנקבע ליום 18.12.2019 נדחה בזאת ליום 02.03.2020 בשעה 10:00.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורנג' סנטר טמרה בע"מ
נתבע: כארם עואד
שופט :
עורכי דין: