ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דקלה אברמוביץ' נגד מזרחי דעקה :

בפני כבוד ה רשמת בכירה יונת הברפלד-אברהם

תובעת

דקלה אברמוביץ'

נגד

נתבעים

1.מזרחי דעקה
2.שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה ע"ס של 12,800 ₪ עקב נזקים שנגרמו לה כתוצאה מתאונת דרכים מיום 3/5/18. סכום התביעה כולל נזק ישיר, ירידת ערך ושכ"ט שמאי.

2. התובעת טענה כי רכבה חנה בחניה, שומר החניון הבין כי רכב הנתבע מס' 1 פוגע ברכבה של התובעת ועדכן אותה על כך. עוד טענה התובעת כי ממכתב התשובה שקיבלה מהנתבעת מס' 2 זו טענה כי הנתבע מס' 1 לא פגע ברכב התובעת וכי אין לאפשר לנתבעים להעלות טענות נוספות שלא נטענו באותו מכתב, כך על פי הוראות המפקחת על הביטוח, אשר קובעות כי מבטח שלא פרט נימוק מסוים, לא יוכל להביאו בהליך משפטי המתנהל בין הצדדים.

3. הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי הנתבע מס' 1 לא פגע ברכב התובעת, כמו כן הוכחשו באופן גורף נזקי התובעת. בנוסף נטען כי אין קשר בין הנזקים לבין קרות התאונה וכי הרכב נבדק כחודש וחצי לאחר האירוע.

4. ביום 22/10/19 התקיים דיון הוכחות בו נשמעו התובעת, השומר והנתבע. כמו כן הוצג סרטון ממנו ניתן לראות את התאונה.

5. לאחר ששמעתי את העדים שהופיעו לפני, עיינתי בתמונות וצפיתי בסרטון, אני מקבלת את התביעה בחלקה.

6. מעיון בסרטון ניתן ללמוד באופן חד משמעי כי הנתבע פגע ברכב התובעת בעת שנסע לאחור , ניתן גם לראות כי בעת שפגע ברכב התובעת, עצר את רכבו, סובב את ההגנה והמשיך לנסות לאחור. הנתבע נשאל על כך בעת שצפה בסרטון במעמד הדיון ואישר כי "יכול להיות שאני נגעתי נגיעה ולא הרגשתי את הנגיעה" (עמוד 6 שורות 2-3) ואף חזר על דבריו בעמוד 8 בשורות 6-7.
מהצפייה בסרטון ניתן לראות כי הפגיעה היא אכן באזור הדלתות של רכב התובעת (לא ניתן לראות איזה מהדלתות ), אולם ניתן גם ללמוד כי הפגיעה ברכב התובעת לא היה בחלק האחורי שלו, דהיינו בכנף הימנית האחורית ובטמבון. מתנועת רכב הנתבעת לאחור, כפי שניתן לראות בסרטון, לא ייתכן כי הנתבע פגע גם בטמבון הימני האחורי וגם באזור הדלתות ובטח לא באזור הקדמי הימני של הרכב (שלא ברור לי האם קיימת טענה לנזק שם), ולכן, לאור הסרט ון, קביעתי היא כי הנתבע פגע ברכב התובעת באזור הדלתות אולם לא גרם לנזק בחלק האחורי יותר של הרכב.

7. לאור האמור לעיל, הנזקים המאושרים, בהתאם לחוות הדעת שצורפה על ידי התובעת הם הנזקים שפורטו בחוות הדעת , למעט שיפוץ מגן אחורי בעלות של 300 ₪ ותיקון כנף אחורית בעלות של 400 ₪.
בשים לב לעבודות שכן אושרו, ביחס לאלו שלא אושרו, אני מעמידה את עלויות הפחחות והצבע ע"ס של 2,500 ₪, דהיינו יש להפחית מהסכום שצוין בשמאות עבור צבע, סך של 1,100 ₪.

בסיכום כללי, מועמד הנזק ע"ס של 5,406 ₪. לסכום זה יש להוסיף מע"מ.

8. בסיכומי ב"כ הנתבעים עלתה טענה כי בית המשפט אינו מוסמך להעריך נזקים בהתאם לשיקול דעתו, אולם דעתי אינה כדעת ב"כ הנתבעים בעניין זה. יש מקרים בהם אכן לבית המשפט אין את הידע והמקצועיות להעריך רכיב מסוים ונדרש ידע מקצועי. במקרה דנן, כאשר יש להעריך מהי עלות עבודת הצבע בשים לב לכך שחלק מהרכיבים , על פי חוות הדעת לא אושרו, יש לבית המשפט בהחלט את היכולת להעריך, מה מתוך עלות זו אפשר להפחית לאור הנזקים שנקבע לגביהם שלא נגרמו כתוצאה מהתאונה. בית המשפט קרא את חוות הדעת , הבין מה אישר השמאי, קבע מה לא היה מקום לאשר, ובשים לב לכך ניתן ללמוד מהי עבודת הצבע שלא נגרמה כתוצאה מהתאונה.

9. אינני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעים כי לאור טענתו בדבר הנזקים לא היה מקום להגיש חוות דעת נגדית או לציין את ההתנגדות לנזקים במכתב התשובה של הנתבעת מס' לתובעת, לאחר שזו פנתה אליה לראשונה. הנתבע אכן הכחיש כי גרם לתאונה אולם אם רצה לטעון טענה חליפית כי גם אם גרם לתאונה, הרי הנזקים גבוהים מדי או לא רלוונטיים לתאונה, היה עליו לציין זאת מפורשות בכתב ההגנה ועל הנתבעת מס' 2 היה לציין זאת במכתב התשובה. הנתבעים שמו את כל יהבם על הטענה כי לא הנתבע הוא זה שגרם לנזק, ולאחר שטענה זו נדחתה ביחס לחלק ניכר מהנזק ברכב, עומדים כעת הנתבעים ללא טענה מפורטת לגבי עלות הנזקים , שאושרו (או לא אושרו) לרבות הערכת עלות הצביעה והפחחות ובהעדר כל נתון נגדי הסותר את חוות הדעת של התובעת, האמור בחוות דעת התובעת מתקבל במלואו, מלבד הרכיבים שתוארו לעיל, לגביהם נקבע כי אלו לא נפגעו בתאונה.

10. לטעמי, היות והנתבעת לא ציינה במכתב התגובה שלה כי היא מתנגדת גם לנזקים, היא אינה יכולה לטעות זאת כיום, אולם יודגש כי מדובר רק בטענה לנזקים שנקבע לגביהם כי אלו נגרמו על ידי הנתבע ולא לגבי נזקים שנקבע לגביהם כי הנתבע אכן אינו אחראי להם.

11. התובעת טענה גם לירידת ערך בשיעור של 1.5%. מעיון בחוות הדעת, העריך השמאי ירידת ערך של 0.5% עבור הכנף האחורית, אותה לא אישרתי ושיעור של 1% עבור הדלת האחורית אותה אישרתי. בנסיבות אלו יש לצרף לנזקים שנגרמו לתובעת גם סך של 443 ₪ עבור ירידת הערך בגין הדלת.

12. לאור האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 6,325 ₪ עבור נזקיה, סך של 443 ₪ עבור ירידת הערך וסך של 819 ₪ עבור שכ"ט שמאי.

בנוסף אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת את אגרות בית המשפט בסך של 750 ₪ , שכר העד בסך של 350 ₪ , הוצאות התובעת בסך של 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בשיעור של 4,000 ₪.

התשלומים ישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דקלה אברמוביץ'
נתבע: מזרחי דעקה
שופט :
עורכי דין: