ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם קודרי נגד זכוכית נרי שפירא בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

אברהם קודרי
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת מרציאנו

נגד

נתבעות

  1. זכוכית נרי שפירא בע"מ
  2. שומרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יוסי סעדון

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים אירעה ביום 31.08.2017 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 49-128-63 שבעת התאונה היה בבעלות התובע (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג טנדר, מ"ר 80-877-80 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "הטנדר") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות, במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בניכוי ראש נזק טרדה ובטלה.

הגם שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד:

אני מעדיף את גרסתה של נהגת הפרטית, שהייתה קוהרנטית, סדורה, עקבית, ומהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג הטנדר שהעלתה תהיות ותמיהות, ולא הייתה מהימנה עליי כלל.

שוכנעתי כי התאונה ארעה בכביש צר בנסיבות שהפרטית עמדה בצד ימין של הדרך על מנת ששני רכבים שהגיעו מולה מהכיוון הנגדי יחלפו על פניה, אלא שהרכב השלישי במספר שהגיע מהכיוון הנגדי, הוא הטנדר, פנה שמאלה על מנת לפנות שמאלה לרחוב המצטלב ובעשותו כן, ובחוסר תשומת לב מספקת, התנגש בחלקה האחורי שמאלי של הפרטית.

לא מצאתי לקבל את גרסתו של נהג הטנדר כי הפרטית הוסעה לאחור וכי זו הסיבה למגע בין כלי הרכב.

מכאן, אחריותו של נהג הטנדר לקרות התאונה.

לא מצאתי כי היה באפשרותה של נהגת הפרטית למנוע את התאונה. על כן, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג הטנדר.

אשר לשאלת הנזק, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובע על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק בדבר טרדה ובטלה, בדין יסודו.

אשר לראש הנזק טרדה ובטלה, מדובר בראש נזק שלא הוכח. לא ברור מה הטרדה והבטלה המיוחדים שנגרמו לתובע וזיקתם לתאונה המחייבים בפיצויו. מכאן, שיש להפחית ראש נזק זה מסכום התביעה.

6. אשר על כן, הנתבעות, באמצעות הנתבעת 3, תשלמנה לתובע את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 4,959 ₪, שהינו סכום התביעה המוכח, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד קרות התאונה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 3 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג תשרי תש"פ, 22 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם קודרי
נתבע: זכוכית נרי שפירא בע"מ
שופט :
עורכי דין: