ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס' נ ' נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט שי מזרחי

התובע:
ס' נ '

נגד

הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

להלן החלטתי באשר לבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה :
סע' 1- יוותר על כנו בכפוף לכך שיובהר כי טענת הנתבעת להעדר כיסוי ביטוחי היא בשל העדר עילה (ולא משום שהפוליסה לא הייתה בתוקף). יתר הטענות בסעיף הן כלליות ואין למחקן.
בסעיפים בהם הוכחש האירוע התאונתי מצאתי לנכון להורות על מחיקתם מפני שהתאונה לא הוכחשה במכתב הדחיה, אלא עצם הגדרת הפעילות שגרמה לתאונה, הלא היא החלקה על הקרח, כאחד החריגים במסגרת ספורט אתגרי אשר בגינם הנתבעת לא תהא חבה כלפי המבוטח:
סעיף 2- תמחק רק התיבה: "לתובע לא אירעה כל תאונה על פי הגדרת הפוליסה".
סעיף 3- תמחק רק הכחשת האירוע התאונתי.
סעיף 5- כנ"ל.
סעיף 11- יוותר על כנו. אין כאן הכחשה מפורשת של התאונה .

סעיף 18- נוכח הסכמת הנתבעת הסעיף ימחק. מבחינה מהותית תהא הנתבעת מנועה מלהעלות טענות לאי גילוי מידע וכיוב'- טענות שלא בא זכרן במכתב הדחייה, אלא אם תצביע על נסיבות שיהיה בהן כדי להתיר לה לעשות כן על פי ההלכה הנוהגת.

סע' 30-31- טענה לאי הקטנת הנזק היא כללית ולא אמורה להכלל בגדר מכתב הדחיה, ולא ראיתי למחקה בשלב זה. התובע יהא זכאי לדרוש פירוט והבהרת טענה זו בהמשך ההליכים.

הנתבעת תפעל לתיקון כתב ההגנה כמפורט בהחלטה זו תוך 10 ימים מהיום.
הנתבעת תישא בהוצאות התובע בגין בקשה זו בסך כולל של 1,000 ₪. הסך הנ"ל ישולם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן- יישא בהפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.

הצדדים יודיעו עמדותיהם למיצוע הנכויות או למינוי מומחה מטעם בית המשפט. תז"פ ליום 5.11.19.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס' נ '
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: