ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נוי בן פורת נגד ליאור חאייק :

לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

נוי בן פורת

נגד

המשיבים

  1. ליאור חאייק
  2. ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

החלטה

לפני בקשת המבקשת לצאת מהקבוצה, הגם שטרם אושרה התובענה הייצוגית.
המשיב 1, המבקש בתובענה מתנגד לבקשה.
אינני סבורה כי קיימת מניעה לכך שחברים פוטנציאליים בקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג, יבקשו לפרוש מהקבוצה עוד בטרם הדיון בבקשת האישור ובטרם אישורה של התביעה כייצוגית. (ראה ת.א. (כלכלית) 58016-12-14 פולק נ' קבוצת א. דורי בע"מ (פורסם בנבו, 9.12.2015).

באותו עניין הובהר כי "הזכות לפרוש מהקבוצה עומדת לחברי הקבוצה בכל עת, גם לפני שבית-המשפט מקבל החלטה בבקשת האישור". הטעם לקביעה זו נובע מאופייה המיוחד של התביעה הייצוגית, בה "התובע הייצוגי ובא-כוחו מנהלים את התביעה בשם קבוצה גדולה יותר של תובעים פוטנציאליים – מבלי שאף לא אחד מחברי הקבוצה ביקש מהם לעשות כן; אף לא אחד מהם חתם לעורך-הדין המייצג על ייפוי-כוח המורה לו לייצגו; אף לא אחד מהם יופיע בבית-המשפט, יעיד וימסור את גרסתו; אף לא אחד מהם מעורב באופן ניהול התובענה ובקבלת ההחלטות ביחס אליה וביחס לאפשרות להתפשר בה. כל זאת – כאשר בהיעדר הודעה על פרישה מהקבוצה, הקביעות שיתקבלו במסגרת התביעה הייצוגית, יִצרו מעשה בית-דין המחייב את כלל חברי הקבוצה".

לכן, ולאור האופי המיוחד הזה של הליך התביעה הייצוגית, הרי - כך נקבע באותו ענין - "כאשר ישנו 'חבר קבוצה' המודיע באופן מפורש כי הוא אינו מעוניין להיות חלק מהקבוצה, וכי הוא מבקש לנהל את ענייניו באופן עצמאי, להיות מיוצג על ידי עורך-דין מטעמו שהוא עצמו בחר ולבחור את האסטרטגיה המשפטית בה יתנהל עניינו – אין מקום לשלול ממנו את האפשרות לעשות כן, גם בטרם ניתנה החלטה של בית המשפט בבקשת האישור ".

בהחלטה הנ"ל דובר במי שביקש לפרוש מהקבוצה כדי לנהל תביעה אישית נגד הנתבעים הפוטנציאליים. כך גם בעניינה של המבקשת. מכל מקום, אין אני סבורה כי מי שמבקש לפרוש מהקבוצה חייב בהכרח לבקש להגיש תביעה אישית מטעמו, שכן הגשת תביעה כזו (או הצהרה אודות כוונה להגישה) איננה תנאי שאין בלתו לצורך אישור לאחד מחברי הקבוצה לפרוש ממנה.

ככלל, כפי שאין לכפות על תובע בתביעה "פרטית" להגיש תביעה נגד נתבע, כפי שתובע בתביעה כזו רשאי לבקש לחזור בו מתביעה שהגיש ולוותר על הפיצוי שהוא היה עשוי להיות זכאי לו במסגרתה, כך גם רשאי בדרך-כלל חבר קבוצה לבקש שלא לקחת חלק בתביעה ולוותר על הפיצוי האפשרי שהוא היה עשוי להיות זכאי לו, אם היה נותר חלק מהקבוצה ואם התביעה הייתה מתקבלת.

לאור האמור, אני מקבלת הבקשה ומורה על אי הכללתה של המבקשת בקבוצה.

ניתנה היום, י"ח תשרי תש"פ, 17 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נוי בן פורת
נתבע: ליאור חאייק
שופט :
עורכי דין: