ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפים שולמן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט יעקב אזולאי

המערער:

יפים שולמן
ע"י ב"כ עו"ד חנן נקש

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד מוהנד זייד

בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה ה מחייבת אותה. (עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

פסק דין

בפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 12.08.18, אשר קבעה למערער נכויות זמניות כדהלן: נכות בשיעור 50% מיום 28.04.14 עד ליום 30.06.14, ונכות בשיעור 40% מיום 01.07.14 עד יום 31.12.14.

הוועדה מושא הערעור התכנסה מכוח פסק דין שניתן בהסכמה על ידי כבוד הרשם איתי אדרת בתיק ב"ל 3329-12-17, ובו נ קבע כי עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתפעל כדלקמן:

"הוועדה תשקול בשנית החלטתה וזאת תוך התייחסות מנומקת ממצאי בדיקתה הקלינית מיום 29/1/17 "פיסוק 90 מעלות דו צדדי כיפוף קדמי 90 מעלות דו צדדי כיפוף אחורי 70 מעלות דו צדדי סיבוב חיצוני 10 מעלות מימין 10 מעלות משמאל סיבוב פנימי 130 מעלות משמאל, 120 מעלות ימין. כתפיים יציבות האבדוקציה והדוקציה הוריזנטלי 90 מעלות ניר והופקינס שליליים. אין דילול בשרירי כתפיים. הוועדה תשקול האם יש בממצאיה כדי להעניק למערער נכות לפי סעיף ליקוי 41(4)(ב) הגבלת תנועות בפרק הכתף עד לגובה השכם.
בקביעתה תיתן הוועדה את הדעת, כי לטענת המערער הוא מסוגל להרים את זרוע שמאל ( הלא פגועה) הרבה מעבר לגובה השכם.
הוועדה תזמן את המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם לעניין זה.
הוועדה תפרט ותנמק החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה".

עיקר טענות הצדדים:

טענות המערער - הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין. מדובר בערעור חמישי המוגש לבית הדין בעניינו של המערער. הוועדות שהתכנסו בעניינו של המערער לא ביצעו עבודתן כדבעי, ובשים לב לסוגייה שאינה מ ורכבת, על בית הדין להכריע בעניין מכוח סמכותו.

הוועדה טעתה עת קבעה כי תנועת הפיסוק של הכתף בגובה 90 מעלות הינו מעל גובה השכם, וזאת שעה שידוע , והדבר אף בגדר ידיעה שיפוטית , שהרמת הכתף עד 90 מעלות משמעותה ה רמת הכתף עד גובה השכם, ובגין כך יש להעניק נכות של 15% לפי סעיף ליקוי 41(4)(ב). המערער הפנה לפסקי דין התומכים בטענתו, שם נקבע כי הרמת הכתף לגובה שעד 90 מעלות משמעותה עד גובה השכם, ובמצב דברים זה יש להעניק נכות בשיעור של 15% לפי סעיף 41(4)(ב) . לטענת ב"כ המערער הדברים עולים כדי ידיעה שיפוטית.

מבוקש שבית הדין לא ישיב את העניין לוועדה רפואית לעררים שאינה מסוגלת להודות בטעותה, אל א שבית הדין יקבע בעצמו את הנכות בהתאם לממצאי הבדיקה, וישיב את עניינו של המערער לוועדה אך ורק לצורך סיכום הנכות הכוללת (קרי צירוף הנכות בכתף ליתר הנכויות שכבר נקבעו לו עקב התאונה). לחלופין , ולמען הזהירות , המערער מבקש להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב חדש אליה תופנה השאלה "שבמחלוקת", קרי האם הרמת הזרוע בגובה 90 מעלות עד גובה השכם מצדיקה קביעת נכות בגובה של 15% בהתאם לסעיף 41(4)(ב). בפני הוועדה בהרכב החדש לא יעמדו הפרוטוקולים וכתבי בית הדין הקודמים.

טענת המשיב - במסגרת כתב התשובה, ב"כ המשיב נתן הסכמתו להחזיר את עניינו של המערער לוו עדה רפואית לעררים בהרכב חדש על מנת שתפעל בהתאם להוראות פסק הדין מיום 11.04.18 בתיק ב"ל 3329-12-17 כאשר פרוטוקול הוועדה הקודמת מושא ערעור זה , לא יעמוד בפניי הוועדה בהרכב החדש.

דיון והכרעה:

החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה ה מחייבת אותה. (עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה. ראה: דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160.

מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה התכנסה 12.08.18. הוועדה רשמה את תלונות המערער:

"רשמו שאני יכול להרים את יד ימין עד גובה השכם ואני לא יכול לעשות, יד שמאל אין הגבלה".

בסיכום הדיון סיכמה הוועדה את מסקנותיה:

"הוועדה התכנסה מכוח פס"ד מיום 11.04.18 ופועלת לפיו הוועדה שמעה את דברי התובע ועיינה במכתבו של בא כוחו ביום 30.7.18. וקובעת כי בפרוטוקול מיום 29.01.17 צויין ש US כתף ימין מ18.02.14 היה תקין אז נבדק ונמצא בבדיקות תקינות בכתף ימין. הוועדה עיינה גם בפרוטוקול מ29.10.17 לא היה הגבלה בתנועות כתף ימין . הוועדה עיינה בבדיקה שנערכה ב29.01.17 לפי ממצאי הבדיקה אין הגבלה בתנועות כתף ימין אשר מכנה אחוזי נכות. פיסוק 90 מעלות היא מעל גובה השכם הנכות שניתנת אם קיימת פיסוק עד גובה השכם. יתר הבדיקות כולל סיבוב פנימי וחיצוני וכיפוף קדמי הם בגדר הנורמה מאחר וגם US שבוצע ה יה תקין אין נכות בגין כתף ימין. נכותו כפי שנקבע בפרוטוקול זה 40% מ-1.7.14 עד 31.12.14 ו- 50% 28.4.14 עד 30.6.14".

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, שוכנעתי כי יש לקבל את הערעור באופן שהציע ב"כ המשיב , דהיינו להשיב את עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש על מנת שתפעל בהתאם להוראות פסק הדין מיום 11.04.18 בתיק ב "ל 3329-12-17, כאשר פרוטוקול הוועדה לעררים הקודמת לא יעמוד בפניי הוועדה בהרכבה החדש .
פסק הדין מיום 11.04.18 אליו נדרשה הוועדה מושא הערעור מפרט את ממצאי הבדיקה הקלינית מיום 29.11.17 ומציין:
"פיסוק 90 מעלות דו צדדי כיפוף קדמי 90 מעלות דו צדדי כיפוף אחורי 70 מעלות דו צדדי סיבוב חיצוני 10 מעלות מימין 10 מעלות משמאל סיבוב פנימי 130 מעלות משמאל, 120 מעלות ימין. כתפיים יציבות האבדוקציה והדוקציה הוריזנטלי 90 מעלות ניר והופקינס שליליים. אין דילול בשרירי כתפיים".
בהתאם לדין וההלכה הפסוקה הוועדה הרפואית לעררים היא זו שקובעת את אחוזי הנכות , ולה הכלים ושיקול הדעת הרפואי לעשות זאת. במקרה דנן השאלה שעומדת במחלוקת הינה האם יש בממצאים המפורטים שנמצאו בבדיקה הקלינית שנערכה למערער ביום 29.11.17 כדי להעניק למערער נכות לפי סעיף ליקוי 41(4)(ב).
מדובר ברשימה מפורטת של ממצאים רפואיים, ונכון וראוי בנסיבות אלו שוועדה רפואית לעררים בהרכב חדש תתייחס לממצאים , ותקבע האם יש בהם כדי להעניק למערער נכו ת לפי סעיף ליקוי 41(4)(ב).
חזקה כי וועדה רפואית לעררים בהרכב חדש אשר תתכנס בעניינו של המערער תמלא אחר פסק הדין המחזיר . ותתייחס כדבעי לממצאי בדיקה רפואית שערכה וועדה לעררים אחרת.

לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) בהרכב חדש על מנת שתפעל בהתאם להוראות פסק הדין מיום 11.4.18 בתיק ב "ל 3329-12-17. פרוטוקול הוועדה הקודמת מיום 12.8.18 לא יעמוד בפניי הוועדה בהרכבה החדש.

משהערעור התקבל באופן חלקי בלבד , ובהתאם להסכמת המשיב אינני מוצא מקום לחייב בהוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תש"פ, 15 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפים שולמן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: