ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד שלמה גדעוני :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נור

נגד

נתבעים

  1. שלמה גדעוני
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד הרשקו

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 06.11.2017, בין כלי רכב, מ"ר 69-272-63 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 41-251-13 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלותו ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא באשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק הנטען שנגרם לתובעת בגין התאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה העידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. כמו כן, עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 85% ואילו נהגת רכב התובעת תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 15%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

שני נהגי הרכבים מאשרים כי לפני התאונה רכב התובעת נסע בנתיב הימיני המיועד לפנייה ימינה בלבד ואילו רכב הנתבעים נסע בנתיב הימיני ביותר המיועד לנסיעה ישרה, ומשמאלו של רכב התובעת. מכאן והלאה הדעות חלוקות. נהגת רכב התובעת העידה כי לפני סטייה שמאלה לנתיב נסיעתו של רכב הנתבעים, בדקה כי הוא פנוי ראתה כי יש די והותר מרווח כדי להשתלב לנתיב זה וכך עשתה, ורק לאחר ההשתלבות פגע רכב הנתבעים בחלקו האחורי של רכב התובעת. נהג רכב הנתבעים, לעומת זאת, העיד כי רכב התובעת סטה שמאלה במהירות לנתיב נסיעתו, מבלי שהוא הבחין בו קודם לכן ומבלי שרכב התובעת אותת כנדרש וכך ארעה התאונה.

אני מעדיף את גרסתה של נהגת רכב התובעת שהייתה קוהרנטית, ברורה, סדורה והתיישבה עם מוקד הנזק ואופי הנזק ברכב התובעת, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שהייתה מתפתחת, ובלתי עקבית.

מעיון בתמונות הנזק ניתן לראות באופן ברור כי רכב התובעת ניזוק לכל רוחבו של החלק האחורי, כאשר המגן האחורי החיצוני שבור. אם גרסתו של נהג רכב הנתבעים, לפיה התאונה ארעה כאשר רכב התובעת היה בעת ההשתלבות לנתיב שלו, הייתה נכונה, הרי שהייתי מצפה לראות נזק בצדו השמאלי והמרכזי אולי של החלק האחורי של רכב התובעת. אולם, העובדה שניתן לראות כי הנזק בחלק האחורי של רכב התובעת קיים גם בצדו הימיני הדבר מעיד כי רכב התובעת היה כולו כבר בנתיב הנסיעה אליו הוא השתלב עוד לפני המגע בין הרכבים. מה שאומר כי נהג רכב הנתבעים לא שמר מרווח מספק מרכב התובעת כדי למנוע התאונה או שלא איפשר לרכב התובעת לבצע את ההשתלבות שמאלה תוך הגברת מהירות נסיעתו שלו.

עם זאת, איני פוטר את נהגת רכב התובעת מהאחריות לקרות התאונה.

נהגת רכב הנתבעות הייתה צריכה ליתן את דעתה לרכב הנתבעים הנוסע מעט אחריה ולנקוט משנה זהירות טרם השתלבותה בנתיב שמשמאלה.

באשר למחלוקת בעניין גובה הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שראשי הנזק המרכיבים את סכום התביעה בדין יסודם.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 2,647 ₪, שהינו 85% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג תשרי תש"פ, 12 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שלמה גדעוני
שופט :
עורכי דין: