ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מרווה רואן גאנם :

בפני כבוד ה שופט שלמה בנג'ו

המבקשת
מדינת ישראל – פקיד שומה חיפה

נגד

המשיבה
מרווה רואן גאנם ת.ז XXXXXX106

החלטה

בהתאם להוראות סעיף 21 (ב) לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985 בפני בקשת פקיד השומה להטלת מאסר על המשיב, חלף קנס מנהלי קצוב שלא שולם על ידו, וזאת מכח הוראות סעיף 19 (א) לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985 (להלן: "החוק").
על המשיב הוטל קנס מנהלי קצוב ביום 7/2/18, בגובה 3,400 ש"ח , מעודכן ליום 2/10/19 (להלן: "הקנס").
הקנס הוטל בגין אי דיווח לצורך תשלום מקדמה לחודש 10/17 של חברת "די. אם. ג'י לינק בע"מ" בניגוד להוראות סעיף 215 לענין 175 (ב) ו-224א לפקודת מס הכנסה (להלן: "העבירה").
מהבקשה עולה כי המשיב לא הגיש בקשה להישפט על העבירה בהתאם להוראות סעיף 8 (ג) לחוק, והוא אף לא הגיש בקשה לביטול הודעת הקנס שהומצאה לו, ליועץ המשפט לממשלה, בעילות הקבועות בחוק, בהתאם להוראות סעיף 8א (א) לחוק.
יוער, כי בהתאם להוראות סעיף 9 (ג) לחוק, משלא השיב המשיב להודעה על ביצוע העבירה שהומצאה לו, רואים אותו כאילו הודה בכל העובדות המהוות את העבירה ואינו טוען לעניין גובה הקנס.
הואיל והקנס לא שולם, ועל פי הוראות החוק, יכול ויינתן צו מאסר חלף הקנס, ניתנת בזאת למשיב התראה נוספת בהתאם להוראות סעיף 21 (ב) לחוק, לפיה עליו להסדיר את החוב בתוך 21 יום מיום החלטה זו, שאם לא כן, יאלץ בית המשפט להטיל עליו מאסר בהתאם להוראות החוק.
מובהר למשיב, כי ככל שיש בידו ראיות לסתור את האמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט זה בבקשה בכתב לעיכוב ביצוע פקודת המאסר, ולצרף אליה את ראיותיו וזאת בתוך 14 יום מיום החלטה זו.
יובהר, כי הגשת בקשה אינה מעכבת את הביצוע אלא אם הורה בית המשפט על עיכוב הביצוע בהחלטה מפורשת שנתן.

המזכירות תמציא הבקשה בצירוף החלטה זו למשיב בדואר רשום + אישור מסירה ותשומת הלב כי כתובת המשיב לפי הבקשה הינה: סאג'ור.
ניתנה היום, י"א תשרי תש"פ, 10 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מרווה רואן גאנם
שופט :
עורכי דין: