ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ב. נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
י.ב.
ע"י עו"ד ניל חברוני

נגד

הנתבעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד עמיחי טרוזמן

החלטה

1. עיינתי בתחשיבי הנזק שהוגשו על ידי הצדדים, ובמסמכים השונים שהוגשו בצירוף לתחשיבי הנזק ולכתבי הטענות.
מוצע – לצרכי פשרה בלבד – שהנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך של 35,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד ואגרת בית המשפט.
2. עד ליום 28.10.19 יודיע ב"כ התובעת עמדתה להצעה, ועמדת הנתבעת תימסר בהודעה שתוגש עד ליום 30.11.19.
3. בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי/ראיות התובעת יוגשו עד ליום 09.01.20.
תצהירי/ראיות הנתבעות יוגשו עד ליום 09.02.20.
לתצהירים יצורף תיק מוצגים, ובו מלוא המסמכים הרלוונטיים אשר כל צד מבקש להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת, ותעודות עובד ציבור. לא תותר הגשת מסמך שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.
4. במקביל להגשת המסמכים לשם סריקתם (אם ידנית ואם אלקטרונית), יגיש כל אחד מהצדדים עותק נוסף של התצהירים ו/או תיק המוצגים מטעמו, כרוך ומדוגל, למזכירות בית המשפט, לצורך הבאתו ללשכתי. כל מסמך שיצורף לעותק הראיות ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד, מתחילת הקובץ ועד סופו), לצורך הפניה - במהלך דיון או בסיכומים.
5. תצהירי חוקרים ודו"חות חקירה, לגביהם מבוקש לדחות את מועד חשיפתם, יוגשו במסגרת המועדים שנקבעו במעטפה סגורה למזכירות, לצורך הבאתה ללשכתי, שאם לא כן, לא תותר הגשתם.
6. לא תישמע עדות של עד שלא נתן תצהיר, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד המעוניין בקשה במועד האמור לעיל, להעידו ללא תצהיר עדות, יצרף תמצית העדות, ויפרט את המאמצים שנעשו לקבלת תצהיר העד והסיבה לסירוב העד למסור תצהיר.
7. הודעה על התנגדות להגשת המסמך ללא חקירת עורכו תימסר לצד שכנגד תוך 10 ימים ממועד קבלת התצהיר, שאם לא כן, יהיה בכך הסכמה להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).
8. כל המסמכים והבקשות יועברו הדדית במישרין לצדדים האחרים, במקביל להגשתם לבית המשפט. יש לוודא קבלתם במועד אצל ב"כ הצד שכנגד.
9. כל בקשה מקדמית והנוגעת להליכי הדיון תוגש תוך 30 יום מהיום, ותועבר במישרין לצד שכנגד שיגיש תגובתו תוך 20 יום ממועד קבלתה. ימי הפגרה במניין הימים. העדר תגובה במועד תיחשב הסכמה לבקשה. בקשה למתן החלטה תוגש בחלוף המועד להגיש תגובה, בצירוף אישור מסירה מתאים.
10. ישיבת קדם המשפט תתקיים במועדה, על אף שעד לאותו תאריך, טרם יגיע המועד להגשת ראיות הנתבעת. ב"כ הנתבעת יהיה ערוך להצהיר לפרוטוקול מי יהיו העדים שיוזמנו מטעמה , על מנת שניתן יהיה לקצוב משכי חקירה ולקבוע מועד לישיבת הוכחות. על התובעת להתייצב אישית לדיון.
11. התיק יובא בפניי לשם עיון בעמדות הצדדים, ביום 01.12.19.

ניתנה היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ב.
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: