ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינה חניפס נגד עמי קאר בע"מ :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט ערן נווה

מבקשים

1.מינה חניפס ת.ז. XXXXXX212
2.פואד ח'ניפס ת.ז. XXXXXX898

נגד

משיבים

1.עמי קאר בע"מ ח.פ. 514609171
2.א.מ.ת.י. אנרגיה בע"מ ח.פ. 51365509

פסק דין

פסק-דין זה ניתן על ידי כסגן נשיא בית-משפט השלום בקריות, נוכח יציאתה של כבוד השופטת אלואז זערורה עבד אלחלים לחופשת לידה.
עלי לציין כי במקביל לפסק דין זה אשר אני חותם עליו בשם כבוד השופטת זערורה המטפלת בתיק ואשר נמצאת בחופשת לידה, הוגשה לי בקשה דחופה למתן פסק דין הצהרתי בתיק זה.

לפני בקשה למתן פסק-דין הצהרתי סופי לעניין בעלותה של המבקשת מס' 1 (להלן: "המבקשת") ברכב מסוג מרצדס ספרינטר לבן, אוטובוס מ"ר 64-730-66 (להלן: "הרכב").

על פי הנטען בבקשה, המבקשת, אשר מנהלת עסק להסעות, המנוהל באמצעות המבקש מס' 2 (להלן: "המבקש") רכשה את הרכב מאת א.מ גליל גרופ בע"מ ביום 08.10.2009, במימונה שלה. הרכב נותר רשום במשרד הרישוי בבעלות המוכרת עד ליום 04.12.2013, אז שולמו כלל תשלומי המימון.

לטענת המבקשים, עם השלמת מימון הרכב, הוא נרשם בבעלותה של חברת "עמי קאר בע"מ" – המשיבה מס' 1 (להלן: "עמי קאר") לשם קבלת רישיון הסעה ולמטרה זו בלבד.

בשל חובות של עמי קאר והעובדה שהרכב היה רשום על שמה, הוטל ביום 26.06.2016 עיקול על הרכב הנ"ל, על ידי המשיבה מס' 2 (להלן: "הזוכה") במסגרת תיק הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו שמספרו 514383-05-15 והרכב נתפס. לפיכך, פעלו המבקשים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, וכן במסגרת הליך זה לעיכוב התפיסה האמור.

המבקשים צירפו מסמכים לעניין הרכישה וכן מסמכים נוספים, כגון חשבוניות תיקונים, אישור מנהל החשבונות מטעמם וכיו"ב, ובנסיבות אלו, ביקשו כי ביהמ"ש יצהיר על בעלותם ברכב האמור.

עמי קאר הצטרפה לטענות המבקשים. הזוכה התנגדה לבקשה וציינה כי המבקשים ועמי קאר עשו יד אחת להימנע מתשלום החובות. עוד טענה הזוכה, כי החוב וצו העיקול הוטלו בשל חובות דלק לטובת הרכב עצמו, ומכל מקום כפי שציינה למיטב ידיעתה, הרכב הינו בבעלות עמי קאר, וזוהי חובתה לשלם את חובותיה, מהם היא מתחמקת. כן דחתה יתר טענות המבקשים והוסיפה בין היתר כי הרישום הנטען אינו נדרש לצורך מתן רישיון הסעה.

בדיון שהתקיים לפני ביהמ"ש ביום 31.08.2016 (כבוד השופטת מרינה לוי), הגיעו הצדדים להסכמות כדלקמן, ואשר ניתן להן תוקף של פסק-דין:
"ב"כ הצדדים:
אנו מודיעים על הסכמות כדלקמן:
המבקשת תשלם סך של 14,500 ₪ לידי המשיבה 2 ב-3 תשלומים כדלקמן:
תשלום בסך 5000 ₪ לא יאוחר מ-15.9.16.
תשלום בסך 5000 ₪ לא יאוחר מ-15.10.16.
ותשלום בסך 4500 ₪ לא יאוחר מ-15.11.16.
מוסכם כי התשלומים יבוצעו באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבונה של משיבה 2, א.מ.ת.י. אנרגיה בע"מ, בבנק 11, דיסקונט, סניף 153, ח-ן 22938.
מוסכם עלינו כי נוכח ההסכמות אשר הושגו, יעוכבו הליכי התפיסה של הרכב כנגד המבקשים.
עם גמר כל התשלומים, יבוטל העיקול על רכב מספר 6473066 מסוג מרצדס ספרינטר 515 וינתן צו בדבר בעלות המבקשים על הרכב.
במקרה של פיגור בתשלום של אחד הסכומים הנ"ל העולה על 3 ימים, ישופעלו הליכי ההוצל"פ לרבות תפיסת הרכב הנ"ל ע"י המשיבה 2.
מוסכם עלינו כי היות והמשיבה 2 הוציאה חשבוניות עבור הדלק למשיבה 1, תפעל המשיבה 1 חב' עמי קאר להוצאת חשבוניות למבקשת כנגד התשלומים הנ"ל.
נבקש לאשר הסכמות אלה וליתן להן תוקף של פס"ד".

בין לבין הוגשה על ידי הזוכה בקשה לשפעול הליכי ההוצאה לפועל, עקב אי עמידת המבקשים בהסכם, בקשה שהמבקשת חזרה בה והחלטה מתאימה ניתנה ביום 08.11.2017.

עתה מונחת לפני בית-המשפט הבקשה דנן למתן פסק-דין הצהרתי סופי לבעלותם של המבקשים על הרכב, היא הבקשה שלפניי.
לטענת המבקשים הם שילמו לזוכה את הסך המוסכם של 14,500 ₪ בהתאם לפסק-הדין ובהקשר זה פנו אליהם להסרת העיקול ולא נענו. רק ביום 20.06.2018 ובשל פנית המבקשים ללשכת ההוצאה לפועל, ניתנה הוראה על הסרתו.

יחד עם זאת הוברר למבקשת כי לא זו אף זו שהעיקול לא הוסר, אלא שהוטל על ידי הזוכה עיקול נוסף בלשכת ההוצאה לפועל באשקלון, וכן עיקולים נוספים אשר על פי המסמכים הינם בשל חובות עמי קאר.

המבקשים חזרו על טענתם שהרכב הינו בבעלותם על פי כל המסמכים ורישומו על שם עמי קאר נעשה רק לצורך הנפקת אישור הסעה.

לאור אלה, חזרו המבקשים על בקשתם כי ביהמ"ש יצהיר שהרכב הנ"ל הינו בבעלותם; כן ביקשו כי בית-המשפט יורה על מחיקת כלל העיקולים הרשומים עליו.

בהתאם ביום 07.02.2019 הורה בית-המשפט על מתן תגובה מטעם הצד שכנגד תוך 10 ימים. ההחלטה נצפתה באתר באותו יום בשעה 12:45, ע"י ב"כ הזוכה, עו"ד רגב אליהו אלקיים. יושם לב כי בין לבין וביום 08.11.2017 הגישה ב"כ הזוכה בקשה להשתחרר מייצוג.

לפיכך, הוגשו מטעם המבקשים בקשות למתן החלטה בהיעדר תגובה, תוך חזרה כי עמי קאר איננה מתנגדת לבקשה.

כידוע, רישום הבעלות על כלי רכב במשרד הרישוי הינו דקלרטיבי ואין הוא האקט המכונן את הבעלות (ע"א 6299/15 ‏ ‏ עו"ד איתן ארז, בתפקידו ככונס נכסים ספציפיים של החייב עדי קדושים נ' עטרת תעשיות ‏‏(1996) בע"מ (בפירוק), פסקה 5 (פורסם בנבו, 22.05.2016)), זאת להבדיל מרישום קונסטיטוטיבי כגון מרשם המקרקעין (ראה סעיף 7 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969). בנכסי מטלטלין, כגון רכב, הבעלות עוברת במועד שבו קבעו הצדדים ובהיעדר קביעה כגון דא, תעבור הבעלות עם מסירת הממכר מהמוכר לרוכש (ראה סעיף 33 לחוק המכר, תשכ"ח – 1968). הגם שכאמור, לרישום דנן אך ערך דקלרטיבי, עדיין מוקנית לו משמעות בלתי מבוטלת:
"גם אם אין הרישום קונסטיטוטיבי אין חולק על חשיבותו. הרישום יוצר מאגר מידע בידי רשות, ועליו מסתמכים רוכשי רכב כדי לוודא בעלותו של המוכר ברכב הנמכר בטרם ירכשוהו. עיקולים ושעבודים נרשמים על הרכב במשרד הרישוי ומתאפשר מעקב אחר חובות של בעלי כלי הרכב והחלפת הבעלות בהם. ברישום יש כדי לתרום בעקיפין למלחמה בנגע הגניבות של כלי רכב. לפיכך, גם אם אין הרישום בגדר אקט קונסטיטוטיבי אלא דקלרטיבי, חשיבותו רבה, ולרישום העברת בעלות ברכב מוקנה מעמד מיוחד שאין להעברתם של מיטלטלים אחרים, וראוי שהרשויות המוסמכות תיתנה את הדעת לנושא זה המצריך בדיקה והסדר".
(רע"א 5379/95‏ ‏"סהר" חברה לביטוח בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח'‏, פ''ד נא(4) 464, פסקה 10 (1997)).

לאחר שבחנתי את כלל נסיבות המקרה שלפניי, מצאתי כי יש מקום ליתן פסק-דין הצהרתי בהיעדר תגובה.

לצד הבקשה לשחרור מייצוג ב"כ הזוכה, הוגשה מטעמו גם בקשה לביטול הדיון אשר היה קבוע בשעתו ליום 09.11.2017. ביום 08.11.2017 ניתנה החלטה ולפיה הבקשה לביטול מועד הדיון הוגשה באיחור, וכי הבקשה לשחרור מייצוג נדחית. משכך, ובהתאם לכלל 13 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 ותקנה 473 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, רואה בית-המשפט בעו"ד אלקיים כמי שמייצג את הזוכה ובהתאם לאמור לעיל, את הזוכה כמי שמודעת להחלטה מיום 07.02.2019. תגובה כאמור עד כה לא הוגשה.

בנסיבות העניין, ניתן בזה פסק-דין הצהרתי לפיו הרכב מסוג מרצדס ספרינטר, בצבע לבן (אוטובוס זעיר ציבורי), מ"ר 64-730-66, הינו בבעלותה של המבקשת מס' 1 –הגב' ח'ניפס מינה ת.ז XXXXXX212.

אני מורה כי כלל העיקולים הרשומים אצל רשות הרישוי על הרכב הנ"ל בשל חובותיה של עמי קאר בע"מ ח.פ 514609171 – יבוטלו, והרכב יירשם בהתאמה על שמה של המבקשת מס' 1.

המשיבה מס' 2 תשא בהוצאות המבקשים בסך 2,500 ₪ + מע"מ , אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תמציא עותק מפסק-הדין לצדדים.

פסק דין זה הוכן על ידי כבוד השופטת זערורה עבדל אלחלים ונחתם על ידי כסגן נשיא בית משפט קריות לאור המצאותה בחופשת לידה.

ניתן היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מינה חניפס
נתבע: עמי קאר בע"מ
שופט :
עורכי דין: