ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סימון שוקרון נגד המוסד לביטוח לאומי :

10 אוקטובר 2019
לפני: כבוד השופט אורן שגב

התובע:
סימון שוקרון ת.ז XXXXX131

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בפניי בקשה להצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי מטעם בית הדין, פרופ' ראובן אורדע, מומחה לכירורגיה כללית, וזאת בהמשך לחוות דעתו מיום 26.7.2019 . התובע מתנגד להצגת השאלות.
שאלות הבהרה נועדו להחליף חקירה נגדית של המומחה, ועל כן לרוב יינתן אישור להעבירן למומחה. ראו לעניין זה בר"ע (ארצי) 19575-03-11 דוד בן חמו נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 02.06.2011)) -
"בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה – דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד.
עם זאת, הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת על ידי בית הדין, ולאחר בחינה – בין היתר – של השאלות הבאות: האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ומכוונות להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ..; האם יש בהן כדי לתרום לבירור השאלה העומדת ...; האם הן שאלות "בתחום הרפואה", להבדיל משאלות עובדתיות או שאלות שאין זה מתפקידו של המומחה להשיב עליהן ...; האם השאלות ענייניות או שמא "באות לבחון את מומחיותו של הרופא" בדרך של התפלמסות גרידא (שם); האם הן מבוססות על העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין; והאם אין בשאלות משום הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי. עוד נקבע, כי "אין זה רלבנטי אם השאלות "הן טובות ונחוצות" בעיני מי שמוסמך להתיר את הצגתן" (עניין יצחק), ולכן "יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות" .

ומן הכלל אל הפרט;
בנוגע לשאלה מספר 1, אין מקום להעבירה למומחה שכן היא מבקשת לערער את העובדות שהועברו לעיונו. כך, במסגרת העובדות צוין כי התובע "נדרש להפעיל כוח רב ולמשוך את ידית העגלה שנתקעה" וכן כי "חש קליק והחל לסבול מכאבים עזים". על כן, אין כל פגם בכך שהמומחה הסתמך בחוות דעתו על העובדות דנן. אותו הדין הוא לגבי שאלה 8; הנתבע מבקש להוסיף על העובדות שהועברו למומחה, ואין להתיר זאת.
אין מניעה להעביר למומחה את יתר השאלות כלשונן. מדובר בשאלות רלוונטיות הנובעות מחוות הדעת של המומחה ונועדו להבהרתה.
3הודעה למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, י"א תשרי תש"פ, (10 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סימון שוקרון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: