ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קשר רנט א קאר בע"מ נגד החברה המאוחדת לתיירות בע"מ :

לפני כבוד השופט אודי הקר

התובעת:

קשר רנט א קאר בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד דוד בר

נגד

הנתבעת:

החברה המאוחדת לתיירות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ספי מלמד

פסק דין

הצדדים הסמיכוני לפסוק במחלוקת שנפלה ביניהם, על דרך הפשרה וללא נימוקים. זאת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו באולם.
שמעתי את הצדדים לפניי, שבתי ובחנתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, לרבות תמונות הנזק ודוחות התאונה, ולאחר כל אלה החלטתי לקבל התביעה במלואה, למעט לעניין רכיב השבתת הרכב (כמוסכם בין הצדדים). לפיכך:
הנתבעת תשלם לתובעת סכום כולל של 5,635 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך של 374 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך של 1,800 ש"ח. כן תישא הנתבעת בהוצאות העדים כפי שנפסקו בדיון.
הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.
בנסיבות העניין ומשהסכימו הצדדים להסמיך בית המשפט להכריע בתיק על פי סעיף 79א לחוק, התובעת פטורה מתשלום מחציתה השנייה של האגרה.

ניתן היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קשר רנט א קאר בע"מ
נתבע: החברה המאוחדת לתיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: