ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היתם אדעיס נגד החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת שרה שדיאור

תובע

היתם אדעיס

נגד

נתבעים

  1. החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ
  2. פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

החלטה

בפני בקשת התובע לפטור מאגרה. בתאריך 7/7/19 נתנה החלטה על חובת המשיבים להגיש תגובה עד 5/9/19, שאם לא כן יוחלט בהעדרה.
בפני עמדת המדינה המותירה זאת לשיקול דעת בית הדין בהעדר עניין עקרוני הנוגע להשתת אגרות הנתבעת 1 הגישה התנגדות מפורטת לבקשה , מגובה בתצהיר אליו צורפו כל המסמכים המפורטים בתגובה. זאת על רקע תביעות אחרות שניהל התובע נגדה, ומתוך המידע שם . בין היתר טענה כי הבקשה לא עומדת בתנאי התקנה, כי תביעה אחרת בבימ"ש מחוזי נמחקה לאחר שבקשה לפטור מאגרה נדחתה והאגרה לא שולמה.
עוד טענה כי מהותית טענותיו בהליך זה עומדות בסתירה לטענות בהליכיו במחוזי(ת"א 31755-07-19 ו-ת"א 26545-01-14 ו- תא"מ 47347-01-14) שם טען למעמד עצמאי ביחסי קבלן מזמין בינו ובין הנתבעת ולזכויותיו ככזה, תוך הצגת מחזור שנתי של כמיליון ₪.
עוד טענה כי התובע בעלים של 100% מניות חברת א.ב. אלעזיז להתקנות גז והסקה בע"מ וכי קיבל בסמוך לחודש נוב' סך 373,611 ₪ מאמישרגז בגין פס"ד, בחלק מההליכים לעיל.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות להלן החלטתי.
עיון בבקשה מעלה כי תלושי השכר הם של מעסיק בשם עזיז אדעיס, נושא אותו שם משפחה כשמו של התובע, וכי ההעסקה חלקית ביותר. לא כתוב בתצהיר דבר על כך. אין בתלושים רישום חופשה הבראה או ק"ג. בשל אי תקינותם, על פניו, לא ניתן לראות בהם אסמכתא להשתכרותו בפועל.
בנוסף צורפו 3 תלושים לינואר ,פב' ומרס 2019, לבקשה יש לצרף 6 תלושים.בכך לא עמד בדרישות. אף מטעם זה במצטבר בקשתו תדחה.
בבקשה נכתב:

לא ברור מדוע אינו עובד בהיקף מלא.
משכך בהעדר הסבר בתצהיר, ונוכח ליקויי התלושים דין הבקשה להידחות.
עוד, תדפיס הבנק מצביע על העברת אינטרנט בסך 6,000 ₪ ב 19/10, 2000 ₪ ב11/12 ,2000 ₪ ב-16/12 ו-2000 ₪ ב14/1 . אין הסבר לסכומים אלו ואינם מתיישבים עם הסכום לתשלום של שכר ינואר 2019 העומד על 2316 ש" נטו לתשלום. למעשה הסכום בתלושי השכר לפב' ומרס אינם כלולים כלל בתדפיס הבנק הנושא תאריך 5/4/19.
מהאמור עולה כי לתצהיר הלקוני צורפו מסמכים המצביעים על מקורות הכנסה המופיעים בבנק והם מעבר לשכר שטוען לו בתלושי השכר.
מדובר במצטבר בכ-12,000 ₪ בתק' של 4 חודשים ! שמקורם עלום.
בנסיבות אלה , מתוך מסמכי התובע עצמם, אף בלא הטענות הנוספות שטענה הנתבעת 1, אין לקבל את הבקשה לפטור מתשלום והיא נדחית.
לכך יש להוסיף תצהיר שמסר התובע בערכאה אחרת – ביחס לתקופה נשוא ההליך שבפני ,וזו לשונו:

תצהיר נוסף מספט' 2015 בו נאמר בין היתר :

עובדתית דבר והיפוכו מול ההליך בבית הדין, בו כתב:

משכך גם עילת תביעתו , אינה מצדיקה פטור מאגרה הניתן על פי הפסיקה אך ורק שעה שיש עילה ברורה וחדלות יכולת אמיתית לתשלום.גם מטעם זה יש לדחות את הבקשה לפטור.
יש לתמוהה אם לא למעלה מכך, על העדר כל איזכור בתצהירו בבקשה לפטור בדבר קיומה של החברה בבעלותו ושהוא בעל מניותיה, ועל קיומו של פס"ד שהיטיב עימו בסכום כגון זה, אך לפני כשנתיים.(הגם שיש ציון בכ. התביעה לחברה אך לא לסכום שהתקבל בפס"ד.)

הבקשה לפטור מאגרה נדחית.

התובע ישלם את האגרה עד ליום 19/9/19 שאם לא כן, תמחק התביעה לאלתר וללא התראה נוספת.
כתב הגנה יוגש 30 יום לאחר מועד תשלום האגרה.
לא למותר לציין, ומובא לתשומת לב הצדדים, כי בפס"ד בין אותם הצדדים בגין אותה תקופה , וביצוע אותה עבודה לכאורה, ניתן פס"ד בהליכים לעיל ובו הקביעה כלהלן, על סמך טיעוני התובע שם :

לטיפול ולמעקב מזכירות.
יישלח בפקס+ הערה לנט.

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ט, 05 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: היתם אדעיס
נתבע: החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ
שופט :
עורכי דין: