ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת דימטרי רזק לדלקים בע"מ נגד עאמר חרחש :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

המבקשים

1.חברת דימטרי רזק לדלקים בע"מ
2.ליליאן ריזק

נגד

המשיב

עאמר חרחש

פסק דין

בשנת 2014 ניתנה החלטה של כבוד רשם ההוצאה לפועל אסף אבני, אשר חייבה את המבקשים להחזיר למשיב סכומים שנגבו בתיק ההוצאה לפועל, וזאת לאחר שהצדדים הגיעו להסדר בבית המשפט המחוזי.

המשיב טען שעל המבקשים להחזיר להם סכומי כסף שגבו, והמשיבים טענו שאין סכומים כאלה.

בחודש אפריל 2014 ניתנה החלטה עקרונית של כבוד הרשם, לפיה יש להחזיר כספים /שנגבו בתיק. כן כללה ההחלטה הוראה למתן תחשיב של סכומים אלה. על החלטה זו, שאין מחלוקת שהתקבלה אצל שני הצדדים, לא הוגש הליך ערעורי.

בהתאם להוראת כבוד הרשם, הגיש המשיב תחשיב, ואילו המבקשים לא עשו כן, ובעקבות כך הורה כבוד הרשם בחודש מרץ 2014 כי על המבקשים להשיב למשיב סכום של 42,292 ₪.

בשנת 2018 הגישו המבקשים בקשה לביטול החלטה זו, כאשר טענתם היא, שהם לא ידעו על ההחלטה מנובמבר 2011 ולא קיבלו את התחשיב שהגיש המשיב, שבעקבות הגשתו ניתנה ההחלטה. לטענתם, אמנם המשב הציג מסמך, ממנו עולה לכאורה כי ה וא מסר את התחשיב למשרד בא כוחם, ואולם בפועל התחשיב לא נמסר, ומסמך זה, שעליו חותמת של משרד בא כוחם המאשר את הקבלה, זויף או שנעשה שימוש לא חוקי בחותמת המשרד.

בפועל, טוענים המבקשים, כי לא קיים כל סכום שעליהם להחזיר, והסכומים שטוען המשיב שש ילם להם, לא שולמו בפועל . לטענתם סכום אח ד, היינו סכום שקוזז כנגד חוב אחר שאינו קשור למחלוקת נשוא תיק זה, והסכום האחר הוא סכום החוב שנותר בעת סגירת התיק ובוטל, ולא כפי שסבר הרשם שהוא סכום שהם קיבלו.

המבקשים טענו, כי העובדה שהמשיב לא עשה שימוש בהחלטת כבוד הרשם במשך שנים, וחיכה לפטירתו של מי שמולו עמדו בכל הסכסוכים, ג'ורג' דימיטרי ז"ל, מלמדת שהוא ידע שמדובר בטענת כזב, ולכן שמר את ההחלטה עד שיגיע מועד שיוכל לנצל אותה, למרות שאין בה ממש.

המשיב טוען, כי מדובר בכספים שמגיעים לו בחזרה, ועובדה היא שהמבקשים לא טרחו במשך שנים לבקש את ביטול החלטה, וכן לא ערערו על ההחלטה העקרונית הקובעת את חובת ההשבה.

בפועל, טוען המשיב, כי ה וא כן שילמו את הסכום לב"כ המשיבים, ואף ה מציא הוראה שנתן לבנק להעביר כספים לב"כ המבקשים כדי להוכיח שאכן בוצעו תשלומים.

כבוד הרשם דחה את הבקשה לביטול ההחלטה מנובמבר 2014 (שהוגשה כאמור בשנת 2018), ועל כך הוגשה הבר"ע, כאשר הצדדים חוזרים על כל טענותיהם.

הצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא צורך בדיון.

לאחר עיון בטענות הצדדים, באתי למסקנה כי יש לדחות את הבר"ע.

ראשית, וכטענת סף, יש לדחות את הבר"ע משום שהוראות תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם-1979 מחייבות את מי שמגיש בקשת רשות ערעור על החלטת רשם, לצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות (תקנה 119(ה)). בנדון דנן לא צורף תצהיר לבקשה, ורק בשל כך יש לדחות את הבר"ע. יש לציין, שהבקשה כוללת טענות חמורות של זיוף ו/או החתמת חותמת משרדו של ב"כ המבקשים ללא רשותו, טענות שבודאי היה צורך לאמתם בתצהיר, כמו גם הטענות בדבר מסירת התחשיב (בשנת 2014 למשרד ב"כ המבקשים, והעובדה שלפי הטענה לא שולם סכום כלשהו על ידי המשיב. כאמור, בהעדר תצהיר יש לדחות את הבר"סף.

למעלה מהצורך, יש להוסיף, את העובדה שהמבקשים לא עשו דבר במשך 4 שנים, למרות שאין מחלוקת שאת ההחלטה הראשונה לפיה יש להחזיר כספים (ההחלטה מחודש אפריל 2014), הם קיבלו. המשיבים גם לא טרחו לבדוק מה היו תוצאות החלטה זו לאחר שניתנה הוראה על הגשת תחשיבים, ולא הגישו בקשה כלשהי בקשר לכך, למרות שלפי ידיעתם (לטענתם) המשיבים לא הגישו תחשיב כלשהו. הרי טענת ם של המבקשים הי נה שהתחשיב שטוענים המשיבים שהגישו, לא נמסר למשרדם, והחותמת של משרד בא כוחם המאשר את הקבלה זויפה, או נעשה בה שימוש שלא כדין. אם אכן כך, כיצד לא הגישו כל בקשה בעניין אי מסירת תחשיב כפי שנקבע בהחלטה מחודש אפריל 2014? עצם העובדה שהמבקשים ישנו על זכויותיהם, אף לטענתם במשך 4 שנים, די בה כדי להביא לדחיית הבקשה לביטול החלטה כפי שקבע כבוד הרשם.

התוצאה היא אפוא שהבר"ע נדחית, ואני מחייב את המבקשים בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪.

ניתן היום, ט' אלול תשע"ט, 09 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת דימטרי רזק לדלקים בע"מ
נתבע: עאמר חרחש
שופט :
עורכי דין: