ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב מזרחי נגד שלטי ירושלים בע"מ :

49
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:

  1. יעקב מזרחי
  2. יצחק מזרחי

נגד

המשיבים:
שלטי ירושלים בע"מ
2. מי חיים אחזקות בע"מ
3. חביב נקש

החלטה

לפניי בקשה למתן פסק דין בשל מעשה בית דין (החלטתה של כבוד השופטת רות רונן מיום 17.4.2019 בת"א 37122-08-11 אלמוג ואח' נ' חברת שבע בכל בע"מ ואח').

אציין כי ההליכים בתיק שבפניי עוכבו בין היתר נוכח קיומו של הליך תלוי ועומד בפני כבוד השופטת רות רונן שבמסגרתו נדונו שאלות שיש בהן כדי להשליך על ההכרעות בהליך שבפניי.

אחת השאלות נוגעת לפירעון חוב של המשיבים למבקשים, חוב בגינו הגישו המבקשים שיקים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. התיק שבפניי נפתח לאחר שהמשיבים הגישו התנגדות לבקשה לביצוע שטר. טענת המשיבים היא כי במסגרת הסדר פשרה שהוגש בין הצדדים נקבע כי ככל שלא יעמדו המשיבים בפירעון השיקים יופעל מנגנון דילול מניות בחברת שבע בכל בע"מ לטובת המבקשים וזאת כנגד פירעון החוב.

בפועל מעיון בהחלטותיה של כבוד השופטת רות רונן עולה כי מנגנון הדילול בוצע בפועל והוא אף לא יבוטל .מכאן שהחוב נפרע או למצער חלק מהחוב שולם וזאת ככל שתתקבל טענת המבקשים כי בטרם הפעלת מנגנון הדילול נדרשו הצדדים לבצע איזון בין בעלי המניות בחברת שבע בכל בע"מ . בניגוד לדילול שכאמור כבר בוצע גם אם באופן חד צדדי על ידי המשיבים הרי שהאיזון טרם בוצע מסיבות שונות וביניהן סיבות הקשורות לתשלום לרו"ח שהיה אמור לבצע את התחשיבים לצורך ביצוע האיזון.

עוד יש לציין כי קיימת טענה בנוגע לכך שלא ניתן כיום לבצע את האיזון בשל העובדה שאין די כסף בקופת החברה לטובת ביצוע האיזון.

מסקנתי עד כאן היא כי ההחלטות שניתנו על ידי הערכאות השיפוטיות השונות (בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי ולשכת ההוצאה לפועל) אינו מקימות מעשה בית דין בנוגע להליך שמתברר בפניי שכן לא ניתן לקבוע על פי החלטות אלו האם המשיבים פרעו את החוב כולו או חלקו. הטעם לכך שהוא שמהחלטותיה של כבוד השופטת רות רונן עולה כי מחד גיסא הדילול שבוצע יוותר על כנו ויש להניח כי הדבר מהווה לכל הפחות פירעון חלקי של החוב ומאידך גיסא טרם בוצע האיזון בין בעלי המניות. אשר על כן לא ניתן לקבוע האם לאחר ביצוע האיזון ישליך על פירעון חובם של המשיבים ובאיזה אופן.

על כן אני מורה על דחיית הבקשה למתן פסק דין בשל מעשה בית דין.

בטרם תינתנה הוראות נוספות לצורך המשך בירור ההליך יגישו המבקשים עדכון לתיק בית המשפט ובו יבהירו לנוכח החלטותיה של כבוד השופטת רות רונן כי הדילול יוותר על כנו מהו שיעור החוב שנפרע בעקבות ביצוע דילול המניות בחברת שבע בכל בע"מ וכן יגישו עדכון בנוגע לביצוע הליך איזון המניות בין בעלי המניות בחברה.

עדכון המבקשים יוגש עד ליום 24/10/19. המזכירות תקבע תזכורת במועד זה.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב מזרחי
נתבע: שלטי ירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: