ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד גיל רובינשטיין נגד הצלחת השרון בע"מ :

לפני: כבוד השופט גיא הימן

המבקש:
עו"ד גיל רובינשטיין

נגד

המשיבים:

  1. הצלחת השרון בע"מ
  2. ישראל אמיר
  3. אהרון רון פרץ
  4. ירמיהו אלעד פרץ
  5. נועה פרץ
  6. עו"ד שלמה פרי
  7. עו"ד ירון גבר

בשם המבקש:
עו"ד רם מוסרי
בשם המשיבה 1:
עו"ד שמואל פלגר
בשם המשיבים 5-2:
אין התייצבות
בשם המשיבים 7-6:
בעצמם

החלטה

1. זוהי בקשה לשחרורו ולהחלפתו של אחד משלושת המנהלים המיוחדים שמונו בתובענה זו – עורך הדין גיל רובינשטיין . בראשית הדברים יאמר כי אין מדובר בעניין של מה בכך. לא בנקל נעתר בית המשפט להחלפתו של מנהל מיוחד, בטרם סיום תפקידו. עם זאת, מצאתי כי זהו אחד מן המצבים המצדיקים סטייה מן הכלל.

2. בפסק דין מיום 18.3.1999 מפי כבוד השופטת שרה דותן, ניתן תוקף להסכמתם של הצדדים ומונו שלושה מנהלים מיוחדים לביצוע פירוק שיתוף בחלקה נושא התובענה, אחד מהם הוא עורך הדין רובינשטיין. המנהלים המיוחדים הנוספים הם עורך הדין שלמה פרי ועורך הדין ירון גבר. כל אחד משלושת המנהלים המיוחדים ייצג קבוצה שונה של בעלי הקרקע. עורך הדין רובינשטיין ייצג את מר אלחנן פרידמן ז"ל, מר ישראל אמיר ואת הגב' מרגה אמיר ז"ל . מינויו של עו"ד רובינשטיין נבע מכך שהיה לו עניין ברור בפירוק השיתוף בחלקה נשוא התובענה , שכן באותה התקופה עמד בתוקף הסכם קומבינציה בין מר פרידמן ז"ל לבין בנייני רובינשטיין, שיוצגו על ידו. כמו כן עמד בתוקף הסכם קומבינציה בין בנייני רובינשטיין לבין ה"ה אמיר ישראל ואמיר מרגה ז"ל. על פועלו כמנהל מיוחד לא קיבל רובינשטיין תמורה או תגמול כלשהו ובבקשתו לשחרור מהתפקיד הוא הודיע כי הוא מוותר על כל תגמול או שכר עתידיים.

3. את זכויותיו של המנוח פרידמן במקרקעין רכשה חברת הצלחת השרון בע"מ בינואר 2015 ובפברואר 2015 הוסכם בין האחרונה לבין רובינשטיין על ביטולו של חוזה הקומבינציה. הסכם הקומבינציה בין בנייני רובינשטיין ל ישראל אמיר בוטל במאי 2015 ובאפריל 2017 בוטל ההסכם גם עם יורשיה של המנוחה מרגה אמיר. בכך למעשה לא נותר לעו"ד רובינשטיין כל עניין בפירוק השיתוף. המנהלים המיוחדים הנוספים אשר מונו בעניין זה, עורכי הדין גבר ו פרי, הגיבו בהודעה משותפת כי הם משתפים פעולה בינם לבין עצמם וכל אחד מהם אמון על פירוק השיתוף במגרשים של קבוצתו. עוד נאמר כי המתרחש במגרשים שבקבוצתו של המנהל המיוחד רובינשטיין אינו מעלה ואינו מוריד ממאמצי הפירוק של המגרשים בשתי הקבוצות האחרות. לאור כך, אין להם עמדה בנוגע לבקשה דנן. הצלחת השרון, אשר נכנסה בנעליו של המנוח פרידמן הצטרפה לבקשה לשחרורו של עו"ד רובינשטיין וביקשה למנות מנהל מיוחד מטעמה, תחתיו. מטעמם של אמיר ישראל ויורשיה של מרגה ישראל לא התקבלה תשובה עד למועד מתן ההחלטה דנן.

4. בהחלטתי מיום 30.1.2018 פורט בהרחבה על תפקידו של כונס הנכסים כ"פקיד" בית המשפט ועל הצעד החריג שבהחלפתו. לפיכך איני רואה צורך להכביר מלים על כך. בענייננו, לא מתקיים עוד הרציונל למינויו של רובינשטיין. אחת מבעלי המקרקעין שבקבוצתו של רובינשטיין, היא הצלחת השרון, הצטרפה לבקשה בעוד שבעלי המקרקעין האחרים לא השיבו, למרות שהבקשה הומצאה לידיהם כדין. הליך פירוק השיתוף במקרקעין מתנהל מזה כשני עשורים וההליך מצוי בשלב מתקדם. עם זאת , איני סבור כי ייגרם נזק בשל שחרורו של עו"ד רובינשטיין מתפקידו או כי כזה עשוי להאט את ההליך. שיקול נוסף וחשוב הוא רצונו של בעל התפקיד להשתחרר מ תפקידו. הדבר דומה, בשינויים המתאימים, לייצוגו של בעל דין ובעניין זה הנטייה בפסיקה היא להימנע מלכפות על עורך דין להמשיך ולייצג לקוח, בניגוד לרצונו. ראו את דבריו של כבוד השופט אשר גרוניס ברע"א 15/05 בלטר נ' יגאלי (פורסם באתר הרשות השופטת, 23.8.2005):

"סירוב לשחרר את עורך הדין מייצוג הלקוח מהווה, למעשה, אכיפה של "שירות אישי", בהתאם לסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, שעל פי דיני החוזים אין להתירה... אף אם תקנה 473(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת כפייה כזו, סבורני כי הדבר י יעשה אך בנסיבות מסוימות" (בפסקה 5 לפסק דינו).

5. בענייננו כל הנימוקים מצביעים על כך שיש לשחרר את עו"ד רובינשטיין מתפקידו . כאמור, איני סבור כי שחרור כאמור יפגע בהליך הפירוק או כי מתקיימות נסיבות המצריכות לכפות על עו"ד רובינשטיין לשמש כמנהל מיוחד . לפיכך, מצאתי נכון לשחרר את עו"ד רובינשטיין מתפקידו, לאחר שימונה מנהל מיוחד תחתיו.

לא יאוחר מיום 19.9.2019 תגיש הצלחת השרון הודעה ובה שלושה שמות , של מי שלטעמה עשוי לשמש כמנהל מיוחד לפירוק השיתוף. הודעה זו תעביר משיבה זו במישרין גם למר ישראל אמיר וליורשיה של המנוחה מרגה ישראל ז"ל , לרבות אישורי מסירה שיוגשו לבית המשפט. לאלה תעמוד זכותם להתייחס לשמות שהוצעו עד יום 15.10.2019. לאחר שימונה מנהל מיוחד תחתיו של עו"ד רובינשטיין וזה יעביר לידיו את מלוא החומר והמידע הדרוש, והדבר ייעשה בהחלטה נוספת, ישוחרר הלה מתפקידו.

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 16.10.2019 למתן החלטה משלימה.

ניתנה היום, ח' באלול התשע"ט, 8 בספטמבר 2019, שלא במעמד-הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד גיל רובינשטיין
נתבע: הצלחת השרון בע"מ
שופט :
עורכי דין: