ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר מרגולין נגד דר נופרים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אורי גולדקורן

התובעים

  1. אלכסנדר מרגולין, ת"ז XXXXXX755
  2. יוליה מרגולין, ת"ז XXXXX813

שניהם ע"י ב"כ עו"ד מוטי כהן

נגד

הנתבעת

דר נופרים בע"מ, ח"פ 51-2137506
ע"י ב"כ עו"ד שבתאי ניר

פסק דין

תביעה בגין ליקויי בניה בדירת התובעים.

כתבי הטענות

1. התובעים, שרכשו ביום 16.12.2013 דירה מהנתבעת, הגישו נגדה תביעה לפיצוי כספי בעיל ות חוזית ונזיקית בגין ליקויי בניה שהתגלו בדירתם בבניין חדש בפרויקט "נאות נופר" בקרית אתא . בכתב התביעה נטען כי הנתבעת הפרה את הסכם המכר, מסרה לתובעים דירה עם ליקויים רבים במצב שאינו ראוי למגורים, התרשלה בבניית הדירה והתנהלה בחוסר מקצועיות ובניגוד לדין. נטען כי למרות פניות התובעים לנציגי הנתבעת ולהבטחות שניתנו, הליקויים לא תוקנו. התובעים התבססו על חוות דעת מיום 16.11.2015 של המהנדס יוגב פלד (להלן: חוות דעת פלד) בה פורטו הליקויים , ו עתרו לקבלת פיצוי בסך 84,997 ₪ בגין נזקיהם בהתאם ל חוות דעת פלד (73,616 ₪), עוגמת נפש (10,00 0 ₪) ועלות חוות הדעת (1,381 ₪).

2. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת היא טענה שעמדה בתנאי ההסכם עם התובעים והכחישה קיומם של ליקויים. הודגש כי הנתבעת תיקנה את כל הליקויים שהיא מחויבת לתקן, וצוין כי חובת התיקון לא חלה לגבי עבודות שלא נעשו על-ידה. לתמיכה בכתב ההגנה צורפה חוות דעת מיום 25.11.2016 של המהנדס מרדכי שטיינר (להלן: חוות דעת שטיינר), שקבע כי עלות תיקון הליקויים הקיימים הינה זניחה.

מינוי מומחה מטעם בית המשפט

3. בהתאם לבקשת הצדדים, ביום 26.12.2017 מיניתי את המהנדס רפאל גיל כמומחה מטעם בית המשפט למתן חוות דעת על אודות ליקויי הבניה בדירת התובעים. בחוות דעת מתאריך 10.5.2018 שהוגשה ביום 5.7.2018 העריך המומחה גיל את עלות תיקון הליקויים בסך 18,550 ₪ (ללא מע"מ) (להלן: חוות דעת גיל) וציין כי אם התובעים יבצעו את התיקונים באמצעות קבלנים חיצוניים תעלה העלות ב-30%. ביום 19.11.2018 הגיש המומחה שמונה תשובות לשאלות הבהרה של בא כוח התובעים.

תצהירים, הסדר דיוני וסיכומי הצדדים

4. מטעם התובעים הוגש תצהירו של התובע מס' 1 ואילו מטעם הנתבעת הוגשו תצהירים של שלושה עדים: דליה דקל, בעלת מניות ומנהלת הנתבעת; ג'אד אבו יונס, מנהל פרויקט "נאות נופר" ; נתנאל לוי, אחראי לשנת הבדק . באי כוח הצדדים הודיעו על הסכמתם לוותר על חקירות המצהירים והגישו סיכומים בכתב.

5. בסיכומיו של בא כוח התובעים הועלו הטיעונים הבאים: (1) בחוות דעת פלד ו בחוות דעת גיל נ מצאו ליקויים בדירה. למרות זאת, עובר להגשת התביעה, הנתבעת לא לקחה אחריות על הליקויים, ולא תיקנה אותם ; (2) התובעים עמדו בהסכם המכר ושילמו את כל התמורה ואילו הנתבעת הפרה את ה הסכם ומסרה לתובעים דירה במצב שאינו ראוי לשימוש; (3) התובעים אפשרו לנתבעת לתקן את הליקויים בהתאם לדרישות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: חוק המכר), אולם הנתבעת לא הייתה מוכנה לתקנם. לפיכך אין לנתבעת זכות לתקן את הליקויים ועליה לפצות את התובעים בהתאם לסכום שנקבע בחוות דעת גיל ובגין עוגמת נפש והוצאות ששולמו עבור חוות דעת פלד ו חוות דעת גיל.

6. בסיכומיו של בא כוח הנתבעת נטען כדלקמן: (1) ביום 16.12.2013 רכשו התובעים מהנתבעת דירה אשר נמסרה להם ביום 4.9.2014 בהתאם לחוק המכר. במעמד המסירה חתמו התובעים על פרוטוקול בו פורטו כל הליקויים שהיו באותה העת. בהמשך, במסגרת שנת הבדק, התובעים חתמו על פרוטוקול נוסף בו לא א וזכרו הליקויים שהיו במועד המסירה. הליקויים היחידים שהינם באחריות הנתבעת הם אלו שפורטו בפרוטוקול שנת הבדק, ואלו הם ליקויים שאינם מהותיים; (2) התובעים לא אפשרו לנתבעת לתקן את הליקויים בהתאם להסכם ולחוק המכר, למרות שהיא הייתה מוכנה לתקן אף את הליקויים שפורטו בחוות דעת גיל שלא אוזכרו בפרוטוקול שנת הבדק; (3) התובעים לא פירטו מהם הליקויים המהותיים שהיו במועד מסירת הדירה ולא הביאו ראיות המעידות על פנייתם לנתבעת; (4) מטעם התובעים הוגש תצהיר אחד , המהווה עדות יחידה; (5) מרבית טענות התובעים מתייחסות לליקויים בעבודות שיפוצים שבוצעו על ידיהם ללא ידיעת הנתבעת; (6) ב חוות דעת גיל אין אבחנה בין ליקויים שבאחריות הנתבעת לבין ליקויים הנובעים מהשיפוצים שערכו התובעים. לפיכך יש להעדיף את חוות דעת שטיינר מטעם הנתבעת.

זכות הנתבעת לביצוע תיקונים בדירה

7. סעיף 4ב לחוק המכר קובע כי אם התגלתה אי-התאמה הניתנת לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר. בע"א 472/95 זלוצ'ין נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נ(2) 858 (1996) נקבע כי השאלה אם יש לאפשר ל"מוכר", כהגדרתו בחוק המכר דירות, לתקן את ליקויי הבניה או לחייבו בפיצויי תיקון, תלויה בעובדותיו של כל מקרה, אך ככלל - יש לאפשר לקבלן לתקן את הניתן לליקוי כאשר הוא מודה בליקויים וכאשר נכונותו לתקן אותם היא רצינית. מאידך, לרוכש דירה קמה זכות לפיצוי כספי כאשר נכשלו ניסיונות תיקונים מצד הקבלן, או כאשר קבלן חולק על עצם אחריותו לתיקון. (וראו גם: ע"א 8939/01 אביצור נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, פ"ד נז(6) 83 (2003); ע"א 5602/03 סגל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, פסקה 11 (פורסם בנבו, 28.2.2005)).

8. במקרה שבפנינו, הנתבעת הכחישה בכתב ההגנה קיום ליקויים בדירה והמומחה מטעמה קבע כי מדובר בליקויים זניחים. לעומת זאת, המומחה מטעם התובעים מצא ליקויים בהיקף נרחב , ואילו המומחה שמונה על-ידי בית המשפט מצא ליקויים בשיעור מצומצם יותר. לפיכך, משהכחישה הנתבעת באופן גורף קיום ליקויים בדירה, לא עלה בידה להרים את נטל ההוכחה של טענתה בנוגע לזכותה לבצע את כל התיקונים בעצמה , ללא תשלום פיצוי כספי בגובה תיקונים אלו.

ליקויי בנייה על-פי חוות דעת גיל

9. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט הינה רק אחת מן הראיות העומדות בפני בית משפט ואין בה כדי להגביל את שיקול דעתו או לגרוע מן הסמכות הנתונה לו להכריע באופן סופי במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים, אף כי סביר להניח שבית המשפט יאמץ את ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת (ע"א 5509/09 מסארווה נ' עזבון מסארווה, פסקה 14 והאסמכתאות המובאות שם (פורסם בנבו, 23.2.2014)). הכלל הינו כי בית המשפט רשאי לאמץ את מסקנות המומחים, לדחותן כולן או חלקן, בין אם מדובר במומחים מטעם הצדדים ובין אם מדובר במומחה מטעם בית משפט (ע"א 3079/08 מדינת ישראל נ' הקדש קרן עזרה ע"ש יעקב הייטנר (פורסם בנבו, 4.7.2012); ע"א 974/91 עמיד חברה קבלנית בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה, פ"ד נ(5) 104, 107 (1997)).

10. בסיכומיו של בא כוח התובע הוא עתר, בין השאר, לקבלת פיצוי כספי בהתאם לחוות דעת גיל. לעומת זאת, בא כוח הנתבעת טען כי התובעים אינם זכאים לפיצוי כספי וכי הליקויים שמצא המומחה מטעמה הינם זניחים. משנקבע שהתובעים זכאים לפיצוי כספי כאמור, יש להכריע לגבי כל ליקוי בין חוות הדעת השונות שהוגשו.

הליקויים

* צבע וטיח פנים

11. בחוות דעת פלד נטען כי יש לבצע תיקוני שפכטל וצבע בדירה, בפרט בחדר השינה ובתקרת חדר הרחצה, בעלות של 1,100 ₪ . בנוסף , יש לתקן סדקים ברחבי הדירה בעלות 500 ₪. ב חוות דעת שטיינר נטען שהנתבעת לא ביצעה שפכטל אלא שליכט בלבד וכי לא נמצאו ליקויים שבאחריות הנתבעת. צוין כי יש מעט מאוד סדקים וכי סדקים שרוחבם פחות מ-0.3 מ"מ אינם בגדר ליקוי . ב חוות דעת גיל נקבע כי יש צורך בתיקון שפכטל נקודתי סביב הדלת בחדר ההורים בעלות 250 ₪ ותיקון סדקים בעלות 750 ₪.

* חיפוי פנים

12. בחוות דעת פלד נטען לקיום ליקויים באריחים ובאופן התקנתם וכי יש צורך בבדיקות התשתית וחוזק ההדבקות בעלות בסך 4,700 ₪. לפי חוות דעת שטיינר לא נמצאו ליקויים באריחים או סטיות חריגות מהתקן בהתקנתם. בחוות דעת גיל נקבע כי יש צורך להחליף ולתקן את ההתקנה בחלק מהאריחים שנמצאו פגומים או שנמצא בהם הפרש גבהים. בנוסף , יש לתקן את הרובה מעל לקנט השיש האנכי במטבח. הובהר שאין הצדקה לבדיקת חללים באריחי חיפוי כיוון שהתקן בעניין זה אינו חל על הדירה. עלות התיקון הוערך ב-1,500 ₪.

* ריצוף

13. בחוות דעת פלד נטען לפגמים במילוי רובה שבין האריחים בניגוד לתקן. כמו-כן, נמצאו פגמים באריחים (כתמים, שברים וסדקים) ושימוש בסוגי אריחים שונים שנדרש להחליפם. בנוסף, נמצאו שיפועים במרפסת ובתא רחצה שלא לפי התקן. צוין שיש צורך בבדיקות בשל חשש לחללים מתחת לרצפות. עלות תיקון הריצוף הוערכה בסך 38,850 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי לא נמצא פגם במילוי הרובה וכי יש מקומות בהם חסר מעט רובה. לא נמצאו אריחים שבורים או פגומים ו צוין כי ניתן לתקן את הריצוף ללא צורך בהחלפה. בנוסף, השיפוע במרפסת ובתא הרחצה נמצא תקין ולא נמצאו חללים בריצוף. הודגש כי בהתאם לתקן מותרים הבדלי גוון בריצוף ה שייך לאותו דגם ייצור, וכי לא ניתן לייצר ריצוף אחיד. עלות התיקונים לגבי ריצוף הוערכה בסך 150 ₪. ב חוות דעת גיל נקבע כי יש פגיעה בקנ ט אחד האריחים וכי השיפוע במרפסת ובחדר רחצה אינו תקין. עלות תיקונים אלו הוערכה בסך 8,550 ₪. צוין כי אין אינדיקציה לחללים מתחת לריצוף. אשר להבדלים בגוון הריצוף - הודגש כי התובעים רכשו את הדירה לאחר שהותקן הריצוף ללא הסתייגות. הובהר כי נמצאו חמישה אריחים עם שוני קל בגוון לבין שאר האריחים והוצע להחליפם באריח ים שנמצאים בממ"ד בעלות 5,450 ₪.

* דלתות

14. בחוות דעת פלד נטען כי יש לחדש מילוי סביב משקופי דלתות הדירה בעלות 250 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי מדובר בטענה בלתי מבוססת וכי אין ליקוי בדלתות . בהתאם לחוות דעת גיל לא נמצא ליקוי בדלתות.

* חלונות

15. בחוות דעת פלד נטען שיש לחדש אטימה סביב חלונות האלומיניום למניעת חדירת גשמים ורוחות, לתקן גימור בחלון הביטחון וה תריס בממ"ד , לבצע תיקוני צבע ו להוסיף פתחי ניקוז ומעצור . עלות סך התיקונים הוערכה ב-4,150 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי אין חדירת מים, אך בשל מרווח שקיים רצוי למלא באיטום בעלות 50 ₪. לא נמצאו פגמים בחלון ותריס חדר הממ"ד למעט הצורך בשחרור נועל תקוע באמצעות המסת צבע בעלות 20 ₪. צוין כי לא נדרשים השלמ ת צבע, מילוי והתקנת מעצור וכי יש בחלונות חריצים לניקוז מים. בחוות דעת גיל נקבע שאין חדירת מים בחלונות ולא נמצא ליקוי בגימור וצבע בחלון הממ"ד. צוין שנדרש לסגור את אזורי הפתחים, לשחרר את מנעול חלון הממ"ד ולהרים את המסילה בחלון הממ"ד ליצירת ניקוז מים. לא נמצאו ליקויים נוספים בחלון הממ"ד ו התריס או ליקויי צבע בחלונות החדרים. עלות התיקונים הוער כה בסך 600 ₪.

* קירות חוץ

16. בחוות דעת פלד נטען כי נדרשים תיקונים באבני חיפוי החוץ בעלות 600 ₪. בחוות דעת שטיינר צוין שחסר מעט מילוי באבן חיפוי אחד, אך הדבר אינו דורש תיקון. בחוות דעת גיל נמצא מרווח נקודתי בין שני אריחים בחיפוי חוץ שיש לתקן בעלות 100 ₪.

* כלים סניטריים וארונות

17. בחוות דעת פלד נטען כי יש לחדש אטימה בין אמבט לקיר, כי ניקוז הכיור בוצע שלא לפי התקן וכי יש שריטות בלחצן מיכל האסלה. עלות התיקונים הוערכה בסך 1,150 ₪. ב חוות דעת שטיינר לא נמצאו הליקויים האמורים. צוין כי הכיור שודרג והותקן על-ידי התובעים עצמם. ב חוות דעת גיל נקבע כי איטום האמבטיה באחריות התובעים וכי אם צינור הניקוז אינו תקני , על הנתבעת להחליפו בעלות 450 ₪ . לא נמצאו ליקויים אחרים הדורשים תיקון.

* אינסטלציה

18. בחוות דעת פלד נטען כי יש לנקות את פנים צנרת משאיריות חומרי בנייה ולהחליף את קופסת הביקורת בעלות 1,150 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי בוצעה שטיפה של הצנרת וכי המכסים של קופסת ה ביקורת צריכים להיות סגורים וניתנים לפתיחה באמצעות מכשיר מיוחד . בחוות דעת גיל נטען כי נושא ניקוי הצנרת אינו רלוונטי בשלב זה בו הדירה מאוכלסת. צוין כי יש להתקין מכסים לקופסת הביקורת שתאפשר את פתיחתם בעלות 450 ₪.

* חשמל

19. בחוות דעת פלד נטען כי חסר כיסוי לבתי מנורה החשופים לרטיבות, כי טרם בוצע סימון למתגים בלוח החשמל וכי יש לסגור מרווחים בין המפסקים בארון החשמל בעלות כוללת של 350 ₪. בחוות דעת שטיינר אושר כי טרם בוצע סימון למתגים בעלות 100 ₪ ונכתב כי יש לסגור מרווחים בלוחיות בעלות 20 ₪. בחוות דעת גיל נקבע כי יש להוסיף כיסוי לבית נורה, לבצע סימון למתגים ולסגור את המרווחים בעלות של 350 ₪.

* בנייה

20. בחוות דעת פלד צוין כי לא נבנו מחיצות בין חדר כביסה לחדר רחצה לפי תכנית הבניה, דבר שלא הובא לידיעת התובעים. עוד נטען כי יש לתקן סטייה בזווית התקרה בחדר ההורים בעלות של 1,600 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי הדירה נבנתה לפי התכנית וכי אין סטייה בזווית התקרה. בחוות דעת גיל נכתב כי בתכנית הבניה מופיעה מחיצה של כ-75 ס"מ ובפועל קיימת מחיצה של כ-35 ס"מ. צוין כי התובעים רכשו את הדירה במצב קיים, כאשר בתוך שטח מרפסת שירות הותקנה אסלה תלויה שאינה לפי התכנית, ולכן אינם זכאים לפיצוי. אשר לתקרה, נמצאה בה סטייה זניחה שאינה מהווה ליקוי.

* צביעת התקרה

21. בחוות דעת פלד נטען כי התקרה נצבעה בצבע מסוג סופרקריל ולא פוליסיד וכי צביעה מחדש תעלה 2,800 ₪. בחוות דעת שטיינר נטען כי התקרה נצבעה על-ידי בעל מקצוע מטעם התובעים ולא על-ידי הנתבעת . ב חוות דעת גיל צוין כי סופרקריל הינו צבע איכותי וכי פוליסיד הינו צבע המתאים לשימוש בחדרים הרטובים. עוד צוין כי לא נמצא ליקוי.

הכרעה בעניין היקף הליקויים

22. לגבי מרבית הליקויים מצאתי לנכון לקבל את המסקנות שב חוות דעת גיל שהייתה מפורטת ומנומקת ולא מצאתי סיבה לסטות מקביעותי ו של המהנדס גיל שמונה על-ידי בית המשפט .

עם זאת, הנני מפחית מהסכום שנקבע ב חוות דעת גיל פיצוי בסך 5,450 ₪ עבור החלפת אריחים מהטעמים הבאים: (1) ב חוות דעת גיל צוין כי התובעים רכשו את הדירה לאחר התקנת האריחים במצבה הנוכחי ו כי אין לפצות בגין כך; (2) למרות שבחוות דעת גיל הוצע פיצוי בשל אפשרות לפיה האריחים הוחלפו על-ידי הנתבעת בתקופה שבין רכישת הדירה ועד לקבלתה , התובעים או המומחה מטעמם לא טענו כך ולא הוכיחו טענה זו ; (3) בתשובה לשאלות ההבהרה של בא כוח התובעים, ציין המהנדס גיל כי זכותם של התובעים להחלפת אריחים אינה מובנת מאליה, וכי בנסיבות רכישת הדירה לא היה צריך להחליפם בהנחה שאלו אותם האריחים שהיו בעת רכישת הדירה .

כמו-כן, יש להפחית סכום של 450 ₪ מחוות דעת גיל לגבי צינור ניקוז הכיור, כיוון שהמהנדס גיל לא קבע כי מדובר בצינור לא תקני וה תובעים לא הוכיחו כי הכיור הותקן על-ידי הנתבעת. לפיכך הנני מקבל את מסקנת מומחה הנתבעת שטען כי הכיור שודרג על-ידי התובעים עצמם וכי יש דרך לנקותו.

חישוב הפיצוי

23. להלן נחשב את הפיצוי המגיע לתובעים בהתאם לחוות דעת גיל בהפחתת 5,450 ₪ עבור החלפת אריחים ו-450 ₪ עבור צינור ניקוז:

צבע וטיח פנים - 1,000 ₪.
חיפוי פנים - 1,500 ₪.
ריצוף - 8,550 ₪.
חלונות - 600 ₪.
קירות חוץ - 100 ₪.
אינסטלציה - 450 ₪.
חשמל - 350 ₪.
סה"כ: 12,550 ₪.

כיוון שהתיקונים ייעשו על-ידי התובעים, בהתאם ל חוות דעת גיל יש להוסיף לסכום האמור30%. כך שסך הכול הפיצוי הינו 16, 315 ₪ ובתוספת מע"מ (17%) 19,088 ₪.

פיצוי בגין עגמת נפש

23. למרות שהתובעים טענו שנמסרה להם דירה שאינה ראויה למגורים, טענה זו לא הוכחה. בשים לב להיקף ולמהות הליקויים שפורטו בחוות דעת גיל אין מקום לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש.

התוצאה

24. לאור האמור לעיל הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים (ביחד ולחוד) את הסכומים הבאים:
(1) 19,088 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת חוות דעת גיל, 5.7.2018 ועד לתשלום המלא בפועל;
(2) אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת כתב התביעה, 2.6.2016 ועד התשלום המלא בפועל;
(3) מחצית שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט אשר שולמה על-ידי התובעים בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד תשלומה ועד לתשלום המלא בפועל;
(4) שכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר מרגולין
נתבע: דר נופרים בע"מ
שופט :
עורכי דין: