ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביאור אסאיאג נגד פסק דין :

לפני כבוד הנשיא רון שפירא

העותר

אביאור אסאיאג, ת"ז XXXXXX961 (אסיר)
ע"י ב"כ עו"ד ארגוב ארצי

נגד

המשיבים
.1 שרות בתי הסוהר

.2 מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים:
בפני עתירת אסיר שהגיש העותר, שהינו עצור עד החלטה אחרת בגין ת"פ 7310-07-19 של בימ"ש השלום בטבריה, במסגרתו יוחסו לו אישומים בעבירות סמים מסוכנים, תקיפה סתם, גניבת רכב ושיבוש מהלכי משפט. העותר הועבר לבית המעצר קישון ומבקש להורות למשיב להעבירו לכלא צלמון או לחלופין לכלא שאטה הקרובים יותר למקום מגוריו ולמשפחתו.

לטענת העותר, משפחתו הגרעינית מתגוררת בעיר טבריה והעברתו לבית מעצר קישון מקשה על משפחתו להגיע לבקרו. כן נטען כי עקב תנאי תברואה ירודים בבית מעצר קישון, נעקץ העותר על ידי פשפשים המצויים במיטות העצורים והוא סובל מכך מאוד. עוד נטען כי משפטו של העותר מתנהל בבית משפט השלום בטבריה ולכן הנסיעה לדיונים מתארכת מאוד. נטען כי בית מעצר קישון מאפשר ביקורי משפחות בימי שישי בלבד, דבר המקשה על משפחתו ובפרט על בתו, הסובלת מנכות.

המשיב טוען כי בקשתו של העותר נבחנה בתחילת חודש ספטמבר והוחלט לדחותה. כמו כן, לאחר הגשת העתירה בחנה ועדת העברות את עניינו בשנית והחליטה לדחות בקשתו לעבור לכלא צלמון או לכלא שאטה. הוועדה ציינה כי העותר הועבר מכלא צלמון לכלא גלבוע בשל חמ"ן שלילי ועדכני שעניינו מעורבות שלילית והסתה. בהמשך הועבר מכלא גלבוע עקב סכסוכים ולא ניתן להעבירו לכלא שאטה נוכח היכרות אישית עם איש סגל. עוד מציינת הוועדה כי מבדיקת פלט הביקורים עולה שהעותר זוכה לביקורים סדירים ותדירים ומבדיקת זימוניו עולה שלעותר קבועים דיונים בודדים בבימ"ש השלום בטבריה. באשר לקבלת ביקורים מבתו של העותר ציינה הוועדה שככל שתוגש בקשה לשינוי מועד הביקור כך שיתאים לצרכי בתו, היחידה תשקול בקשה זו באהדה. המשיב טוען כי כאשר מונחים על כף המאזניים שיקולים של שמירה על הסדר והביטחון וניהול תקין של הכלא, יש לבכרם על פני שיקולים אחרים של נוחות האסיר. נטען כי החלטת המשיב סבירה והתקבלה משיקולים עניינים ואין מקום להתערב בה. לגבי טענותיו של האסיר בעניין עקיצות פשפשים נטען כי העותר קיבל טיפול וניתנה הנחיה לבצע חיטוי לבגדיו ומיטתו. כן נטען כי מבוצע ניטור מזיקים בבית המעצר באופן שוטף והדברה במקרה הצורך.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים, הכוללים גם חומר סודי, שהוגשו לעיוני, הגעתי למסקנה כי אין מקום להתערב בהחלטת המשיב לעניין סירוב להעביר את העותר לכלא צלמון או לכלא שטה, שכן לא נפל בהחלטה פגם המצדיק התערבות.

ראשית נבהיר, בכל הנוגע לטענות העותר בדבר עקיצות פשפשים, כי זכותו של כל אסיר ועצור לכליאה בתנאי תברואה הולמים. בעניין שבפני יש לקבל את טענות המשיב כי העותר קיבל טיפול מתאים וכי המשיב פעל בהתאם להנחיה שניתנה לבצע חיטוי. יצוין כי בהתאם לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] מוטלת על המשיב חובה לדאוג שהעותר יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

בכל הנוגע לטענות בעניין מקום כליאתו - מהמסמכים שהוצגו לפני עולה כי ועדת העברות בחנה את עניינו של העותר. כפי שציינה הוועדה, העותר הועבר בעבר מכלא צלמון בשל חמ"ן שלילי שעניינו מעורבות שלילית והסתה. כן הועבר מכלא גלבוע עקב סכסוכים ולא ניתן להעבירו לכלא שטה נוכח היכרות עם סגל. עוד צוין בהחלטת הוועדה כי העותר זוכה לביקורים סדירים וככל שתוגש בקשה לשינוי מועד הביקור כך שיתאים לצרכי בתו, היחידה תשקול בקשה זו באהדה.

אין ספק כי בסמכותו של המשיב להעביר אסיר/עצור מבית סוהר אחד לאחר וזאת בשל שיקולים פרטניים הנוגעים לאותו אסיר/עצור או בשל שיקולים מערכתיים-כלליים ולאסיר/עצור אין זכות קנויה לשהות בבית סוהר מסוים. למשיב, כגוף שאחראי על הביטחון, המשמעת והאבטחה בבית הסוהר, שיקול דעת מרבי בעניין זה [רע"ב 8858/15 סיבוני נ' שב"ס (03.08.2016)]. לצד זאת יש לזכור כי על המשיב, ככל רשות שלטונית, מוטלת החובה להפעיל סמכותו באופן סביר ומשיקולים ענייניים בלבד ולאסיר, ככל אדם, יש זכות כי ההחלטה של הרשות בעניינו לא תתקבל משיקולים זרים ולא תפלה אותו לרעה [רע"ב 8858/15 הנ"ל].

כאמור, בעניינו של העותר התקיימה בדיקה עדכנית וועדת העברות הגיעה להחלטה לאחר בחינת הנסיבות והשיקולים הרלוונטיים, המבוססים בחומר שהוצג גם לביהמ"ש. על כן, לא מצאתי כי ההחלטה שניתנה בעניינו של העותר הינה החלטה בלתי סבירה או כי נפל בה פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט בהחלטה.

נזכיר לענין זה כי בית המשפט בוחן את תקינות ההליך המנהלי ואת סבירות ההחלטה. במסגרת זו בוחן בית המשפט האם ההחלטה התקבלה ע"י הגורם המוסמך, בהליך תקין ועל בסיס תשתית ראיות מנהליות סבירה. עוד נבחנת סבירות ההחלטה המנהלית. בית משפט אינו שם עצמו במקום הרשות המנהלית ולעניין הביקורת השיפוטית על החלטות שב"ס – בית המשפט אינו מחליף את שיקול הדעת של הגורמים המקצועיים והפיקודיים בשב"ס ואינו הופך לנציב על של שב"ס. הביקורת היא ביקורת שיפוטית בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי. באמות מידה אלו לא מצאתי עילה להתערבות בית המשפט בהחלטה.

עם זאת נדגיש כי על המשיב לוודא כי מקום כליאתו של העותר לא יפגע ביכולתו לנהל את משפטו.

כמו כן ההחלטה המנהלית בעניין מקום כליאתו התקבלה על בסיס מסד נתונים שנכון לשעתו, זאת בכל הנוגע להמצאותם של אסירים או גורמים אחרים בכלא צלמון, גלבוע ובכלא שאטה שבגינם יש להעביר את העותר למתקן כליאה אחר. נטען בפני כי אחד האסירים או העצורים ששהה בכלא צלמון, ואשר עקב שהותו שם הועבר העותר למת קן אחר, כבר אינו אסיר. מעבר לנתון זה, הטעון בדיקה, ידוע כי האוכלוסיה בכל מתקן כליאה דינאמית ומשתנה מעת לעת. מכאן גם ראוי כי בקשתו של העותר לחזור לכלא צלמון או שאטה תיבחן בעתיד שוב, בעיקר כאשר משפטו יתנהל, והגורמים המוסמכים בשב"ס ישקלו שוב את עניינו ויבחנו את בקשתו במסגרת סמכותם . לעניין זה יש גם להביא בחשבון כי החל מיום 23.9.19 העותר הוא בגדר עצור עד לתום ההליכים, בהתאם להחלטה שניתנה בתיק מ"ת 7329-07-19 של בית משפט השלום בטבריה. עוד ראוי כי מצבה של ביתו וצרכיה המיוחדים יובאו בחשבון במסגרת מכלול השיקולים .

בסיכומו של דבר, ובכפוף לאמור לעיל, העתירה נדחית.

המזכירות תעביר עותק לב"כ הצדדים ולעותר באמצעות שב"ס.

ניתן היום, כ"ה אלול תשע"ט, 25 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: אביאור אסאיאג
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: