ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נגד רחי נעים אבינועם :

בפני כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

תובעים:

  1. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
  2. טארק מלכה (נמחק)

נגד

נתבעים:

  1. רחי נעים אבינועם
  2. אילון חברה לביטוח

פסק דין

הצדדים הסמיכוני בדיון שהתקיים לפניי היום ליתן פסק דין בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחותלו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

במהלך הדיון שמעתי את הנהגים אשר אף הדגימו לפניי באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו. נוסף על כך, שמעתי את העד מטעם נהג התובעת שנסע עמו במושב האחורי, וכן את אישתו של נהג הנתבעים שהייתה עדה להתרחשות התאונה והתרשמתי באופן ישיר מעדות כל העדים.

כמו כן, עמדתי על נסיבות התאונה; מקום התאונה; מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ברכבים; ועיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובעת ותצלומי הרכבים.

לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני קובע כי נזקיה של התובע ת 1 עומדים על סך של 11,832 ₪, וכי האחריות לתאונה היא 50% : 50%.

לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת 1 סך של 5,916 ₪ בצירוף מחצית ראשונה של אגרת בית משפט בסך של 374 ₪, שכר עדים בסך 600 ₪ , ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,800 ₪, ובסה"כ 8,690 ₪ .

הסכומים האמורים ישולמו לב"כ התובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות העניין, אני פוטר את התובעת מתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רחי נעים אבינועם
שופט :
עורכי דין: