ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלהה בן שלום נגד המוסד לביטוח לאומי :

25 ספטמבר 2019
לפני:

כבוד סגן הנשיא יגאל גלם

המערערת
בלהה בן שלום
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 12.11.18 ("הוועדה"), אשר קבעה למערערת דרגת נכות יציבה בשיעור 0%, מיום 01.09.16 ("ההחלטה").

הרקע העובדתי

2. המערערת ילידת 1964 , מטפלת במעון במקצועה. המערערת נפגעה ביום 30.11.15 בתאונת דרכים בעת נסיעה באוטובוס. האירוע הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. הפגימות שהוכרו הן "כאבי גב, כתף ימין וצוואר".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת, ביום 26.09.17, נכויות זמניות בשיעורים משתנים לתקופה שמיום 01.03.16 ועד 31.08.16, וכן דרגת נכות יציבה בשיעור 0% מיום 01.09.16. המערערת הגישה ערר כנגד החלטה זו.

4. הוועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 12.11.18, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנוירוכירורגיה ומומחה ברפואה פנימית. לאחר שהקשיבה לתלונות המערערת ועיינה בחומר הרפואי, סקרה הוועדה ממצאי דימות.

הוועדה תיארה את ממצאיה כדלקמן:

"בבדיקה: כוח גס ותחושה שמורים בגפים תחתונים עליונים החזרים תקינים שווים SLR שלילי דו"צ. לורדוזיס צווארי ומותני שמור ללא כיווץ שרירים. הפעלת ע"ש מותני ישור מלא, כיפוף, הטיה לצדדים ותנועה סיבובית ללא הגבלה. עמידה תקינה. הפעלת ע"ש צווארי ללא הגבלה כולל כיפוף יישור הטיה לצדדים תנועה סיבובית. הפעלת מפרקים גפים תחתונים ועליונים ללא הגבלה. הרמת ידיים מעל גובה שכם" .

המערערת אובחנה כסובלת מ"כאבי צוואר וגב תחתון עם הקרנה לגפיים". בסעיף הסיכום והמסקנות קבעה הוועדה כך:

"לנוכח תוצאות בדיקה גופנית ללא קיפוח או גירוי עצבי, טווח תנועות ובדיקות דימות ללא ממצא חבלתי שינוים ניווניים מפושטים. הוועדה דוחה את הערר וזה לא מקבלת מסקנות אישור רפואי ד"ר קרת בבדיקה שנערכה ע"י הוועדה.
אין עדות לממצאים שתועדו באישורו".

הוועדה קבעה למערערת דרגת נכות יציבה בשיעור 0%, מיו ם 01.09.16.

דיון והכרעה

5. לאחר עיון בהודעת הערעו ר ובכתב התשובה, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני, ולאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות ואין טעם להתערבות בית הדין בהחלטת הוועדה.

אדון בטענות המערערת אחת לאחת.

6. לטענת המערערת, הרישומים הרפואיים בתיקה מעידים על הגבלות בתנועת עמוד השדרה. המערערת מפנה, בין היתר, לתעודה רפואית של ד"ר קרת מיום 11.02.18, אשר המליץ על נכות בשיעור 10% בגין עמוד שדרה צווארי ונכות בשיעור 15% בגין עמוד שדרה מותני. לטענת המשיב, טענות המערערת הן טענות רפואיות בדבר קיומה של מגבלה, כאשר הוועדה הרפואית לעררים היא הגורם המוסמך להעריך קיומה של נכות ושיעורה.

7. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה שהוועדה הקשיבה לתלונות המערערת, ופירטה אותן בהרחבה בסעיף 5 לפרוטוקול. הוועדה סקרה בסעיף 6 לפרוטוקול ממצאי דימות, וביניהם, EMG גפיים תחתונות, MRI מיום 07.03.16 ו- CT מיום 23.02.16. הוועדה, שבהרכבה נמנו מומחה באורתופדיה ומומחה בנוירוכירורגיה, ערכה למערערת בדיקת קלינית מקיפה. הוועדה ציינה בין ממצאיה, כי כוח גס ותחושה שמורים בגפיים תחתונים ובגפיים עליוניים; החזרים תקינים ושווים; מבחן SLR שלילי דו צדדי. בהתייחס להפעלת עמוד שדרה צווארי מצאה הוועדה בבדיקתה, כי לורדוזיס צווארי שמור ללא כיווץ שרירים; הפעלת עמוד שדרה צווארי ללא הגבלה. הוועדה הוסיפה ופירטה כי טווח תנועות הצוואר תקין ומלא בכיפוף, ביישור, בהטיה לצדדים ובתנועה סיבובית. בהתייחס להפעלת עמוד שדרה מותני ציינה הוועדה, כי הלורדוזיס מותני שמור; הפעלת עמוד שדרה מותני ביישור מלא ותקין; תנועות כיפוף, הטיה לצדדים ותנועה סיבובית ללא הגבלה. עוד בדקה הוועדה הפעלת מפרקי גפיים תחתונים ועליוניים, שמצאה ללא הגבלה. הוועדה ציינה גם שהרמת הידיים מעל גובה שכם ללא הגבלה. על יסוד כל האמור הגיעה הוועדה למסקנה שהמערערת ללא קיפוח או גירוי עצבי, טווח התנועות מלא ואין עדות לממצא חבלתי. הוועדה הדגישה, כי בדיקות הדימות העידו על שינויים ניווניים מפושטים. בשים לב לכל האמור שוכנעתי שסבירה והגיונית החלטת הוועדה שלא נותרה למערערת נכות צמיתה בעקבות תאונת העבודה.

8. ניכר מהחלטת הוועדה שעיינה באישור הרפואי של ד"ר קרת, ואינה מקבלת את מסקנותיו לנוכח ממצאים שונים שמצאה בבדיקתה. כך למשל, עיון בתעודה הרפואית של ד"ר קרת מלמד שמצא בבדיקתו הגבלה בתנועות הגב התחתון, בכיפוף לפנים, בהטיה לצד דים ובתנועות הסיבוב. לעומת זאת, לפי ממצאי הוועדה הפעלת עמוד שדרה מותני ללא הגבלה ביישור, כיפוף, הטיה לצדדים ותנועה סיבובית. בעוד שד"ר קרת תיאר ספאזם בשרירי גב תחתון, ציינה הוועדה שאין כיווץ שרירים, כח גס ותחושה שמורים והחזרים תקינים ושווים. דין הוא שממצאים שונים מהווים הנמקה ברורה והתייחסות מספקת לחוות דעת או לקביעה רפואית שונה מזו של הוועדה.

סוף דבר

9. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

10. אין צו להוצאות.

11. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אלול תשע"ט, (25 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: בלהה בן שלום
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: