ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים יוסף צולמן נגד המודיע :

לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

התובעים

  1. חיים יוסף צולמן
  2. יונה צולמן

נגד

הנתבעים
.1 ב.ה.נ.ע. תחבורה ונכסים בע"מ
.2 ערן פנדי
.3 נדב שחר פיש
.4 אילנית אדמוני -נדחתה
.5 מדינת ישראל- נמחקה

המודיע
ערן פנדי
צדדי ג'

  1. ב.ה.נ.ע. תחבורה ונכסים בע"מ
  2. שחר פיש נדב

פסק דין

בעניין הנתבעים 1-3

ביום 26.4.18 נכרת הסכם בין התובע 1 לבין הנתבעת 1 למכירת זכות ציבורית להפעלת מונית מס' 3298 של התובע 1 (להלן – ההסכם ו- הזכות בהתאמה) . הנתבעת 1 הופעלה על ידי הנתבעים 3-2.
לצורך מימוש ההסכם, חתם התובע באותו יום על ייפוי כוח לטובת הנתבעים 3-2 אשר מאפשר להם לפעול בשמו ובמקומו להעברת הזכות. הזכות הועברה לנתבעת 4 מבלי ששולמה התמורה החוזית הקבועה בהסכם.
התביעה כנגד הנתבעת 4 נדחתה בהחלטה מיום 27.5.18 והתביעה כנגד הנתבעת 5 נמחקה בהחלטה מיום 12.6.18.
הנתבעים 3-2 הגישו כתבי הגנה, אולם אלה נמחקו ביום 10.9.19, לאחר שהנתבעים לא מילאו אחר ההחלטות שניתנו בעניינם, חרף התראות שניתנו.
על יסוד הבקשה וההבהרות שנמסרו על ידי התובעים מיום 23.9.19, אני קובעת כדלקמן –
ההסכם מיום 26.4.18 בין התובע 1 לבין הנתבעת 1 בוטל כדין על ידי התובע 1.
ייפוי הכח שניתן מטעם התובע 1 לנתבעים 3-2 ביום 26.4.18 בוטל על ידו כדין.
ניתנת לתובעים הזכות לפיצול הסעדים הנובעים מן הקביעות הללו ומן ההסכם הנדון.
הנתבעים 1-3 יישאו בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,500 ₪.
המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים כמקובל ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה אלול תשע"ט, 25 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים יוסף צולמן
נתבע: המודיע
שופט :
עורכי דין: