ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל נגד דוד לוי :

לפני: כבוד השופטת דגית ויסמן
נציגת ציבור (עובדים), גב' הלן הרמור
נציגת ציבור (מע סיקים), גב' עליזה מעין

המבקשת:
מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל

-
המשיב:
דוד לוי

החלטה

להלן החלטה בבקשת הנתבעת לסילוק חלק מרכיבי התביעה על הסף:

1. על פי ההלכה הפסוקה, סעד של סילוק של תביעה על הסף יינתן במשורה ולעיתים רחוקות, ורק לאחר שבית הדין שוכנע כי גם אם יוכח כל האמור בכתב התביעה, לא יהא בכך להועיל לו בשל העדר עילה ( דב"ע נב/3-217 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פד"ע כז 3 (1994) , עתירה לבג"צ נדחתה – בג"צ 3679/94 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ נ' בית הדין לעבודה, פ"ד מט(1) 573 (1995) דב"ע נו/3-140 כי"ל-כימיקלים לישראל בע"מ - שור, פד"ע ל 152 (1996)).

2. הבקשה נסמכת על הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים בהליך קודם (סע"ש 3757-07-18) אשר קיבל תוקף של פסק דין, ו זו לשונו:

"הננו מסכימים כי בית הדין יפסוק בעניין כולו בדרך של פשרה, ללא נימוקים על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, לפי "תקרה" בסך 111,800 ₪ ו"רצפה" בסך 55,902 ₪.
הסכום ישולם עד ליום 1.10.18 כמענק פרישה מוגדל וכנגד המצאת אישור ניכוי מס.
הסכום שייפסק ישולם בנוסף לכל הזכויות הסוציאליות על פי דין להם זכאי התובע מכח סיום יחסי העבודה.
התובע ימציא אישור מס כדין. "

3. לטענת המבקשת, על פי הסכם הפשרה, אין לאפשר לתובע לתבוע רכיבי שכר שאינם נובעים מסיום יחסי העבודה. עוד נטען כי המבקשת הבהירה שתוכל לשלם מענק פרישה למשיב, במסגרת הפשרה, רק כנגד התחייבות להעדר תביעות נוספות. בנוסף, נטען שהמשיב הסכים לדרישת המבקשת כי הסכום שישולם יהיה לסילוק סופי ומוחלט של טענותיו.

4. המשיב מכחיש את טענות המבקשת ולטענתו ההסכמות בהליך הקודם נגעו לזכויות הקשורות לסיום יחסי העבודה ולא לזכויות הנובעות מיחסי העבודה עצמם.

5. על פני הדברים, מקריאת הסכם הפשרה, הפרשנות שהמבקשת טוענת לה אינה מתיישבת עם לשון ההסכם . לא נכתב שהסכום שישולם למשיב במסגרת ההליך הקודם הוא לסילוק סופי של כל טענותיו כנגד המבקשת או נוסח דומה אחר. בנסיבות אלה ומאחר שהצדדים חלוקים לגבי השאלה העובדתית מה היה הרקע להסכם הפשרה שבין הצדדים, בשים לב לפסיקה שצוינה לעיל, אין מקום לסלק את התביעה על הסף (בנוגע לרכיבי תביעה שבמהותם הם שכר ושאינם קשורים לסיום יחסי העבודה). נוכח המחלוקת בין הצדדים לגבי נפקות הסכם הפשרה ונסיבות חתימתו, יש לקבוע כי הפלוגתא הראשונה בהליך תהא מה נפקות הסכם הפשרה שבין הצדדים, במסגרת ההליך הקודם, והאם התובע זכאי לרכיבי השכר הנתבעים, גם בהתחשב בחתימתו של הסכם פשרה זה.

6. סוף דבר – הבקשה נדחית.

המבקשת תשא בהוצאות המשיב בגין בקשה זו בסך 3,000 שח שאם לא ישולמו בתוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, (22 ספטמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הלן הרמור, נציג ציבור (ע)

דגית ויסמן, שופטת

עליזה מעין, נציג ציבור (מ)


מעורבים
תובע: מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל
נתבע: דוד לוי
שופט :
עורכי דין: