ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל נגד אדיר כהן :

בפני כבוד ה שופט חננאל שרעבי

העוררת:

משטרת ישראל - תחנת חדרה

נגד

המשיב:
אדיר כהן ת.ז. XXXXXX225

החלטה

1. בפני ערר על החלטת בית משפט שלום בחדרה (כבוד השופט אהוד קפלן) מיום 18.9.19, במסגרתה נעתר לבקשת המשיב להחזיר לידיו סכום של 25,600 ₪ (להלן: "סכום המזומן") שנתפס בחיפוש בביתו ביום 1.7.19.

רקע וההחלטה קמא
2. ביום 1.7.19 ( להלן: "האירוע האשון") בוצע חיפוש בביתו של המשיב, ושם נמצאו ונתפסו, בין היתר, חפצים כדלקמן:
סם מסוכן מסוג קנבוס במשקל כולל של מעל 1.5 ק"ג;
סכום המזומן.
3. המשיב נחקר בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, וכלל לא נעצר.
4. ביום 9.9.19 (להלן: "האירוע השני") נעצר המשיב ונחקר בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, בכך שעל פי החשד החזיק בסם מסוכן מסוג קנבוס וחשיש במשקל כולל של כתשעה ק"ג. אין מחלוקת כי הסמים האמורים לא נתפסו בביתו אלא בבית אחר (בית של חבר שלו – דברי נציג העוררת בישיבת יום 24 .9.19).
בגין חשד זה היה המשיב עצור עד יום 12.9.19 ושוחרר בתנאים.
5. המשיב הגיש ביום 18.8.19 בקשה להחזרת סכום המזומן, ובו ביום התבקשה תגובת המבקשת, אך היא לא הגיבה לבקשה.
ביום 18.9.19 התקיים דיון בבית משפט קמא במעמד הצדדים, ורק במעמד זה ציין נציג המשטרה כי המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעם הבא :
"יום לאחר שהוגשה הבקשה החשוד שוב נעצר בתיק סמים ואנחנו מתכוונים למצות את החקירה גם לגבי הפלאפון וגם לגבי הכסף".
לדיון זה הגיע נציג המשטרה ללא תיק החקירה (כמצוין בהחלטה קמא).
6. בסופו של דבר הורה השופט קמא בהחלטה נשוא ערר זה על החזרת סכום המזומן.
נימוקי בית המשפט קמא הם כדלקמן:
"...נציג המשטרה הגיע ללא תיק החקירה ומבקש להאריך את החזקת הכספים לצורך מיצוי החקירה בתיק אחר שבו המבקש נעצר ושוחרר בחשד לעבירה אחרת.
אין ממש בהתנגדות המשטרה.
למעשה הוא לא הראה שום סיבה להמשיך להחזיק בכספים, במיוחד כאשר המבקש שוחרר ממעצרו בתיק זה.
הוא לא הצביע על נתונים ראייתיים כלשהם שיכולים להביא את ביהמ"ש למסקנה שבסופו של יום הכספים יחולטו או שבכלל יוגש כתב אישום נגד המבקש.
אשר על כן, אני מורה למשטרה להחזיר למבקש באמצעות בא כוחו את הכספים שנתפסו, כמתואר בבקשה".

נימוקי הערר
7. טוענת העוררת בכתב הערר כי טעה השופט קמא בהחלטתו להחזיר את סכום המזומן לידי המשיב טעויות כדלקמן:
כשהתעלם משני תיקים תלויים ועומדים נגד המשיב בעבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, כאשר בכוונת המבקשת לבקש חילוט הכסף ככל שיוגש כתב אישום;
כשלא קבע ערבויות ובטוחות להבטחת חילוט סכום המזומן, ככל ש בית המשפט ייעתר לאחר הרשעה, לבקשת חילוט סכום המזומן.

ישיבת יום 24.10.19
8. קיימתי דיון בערר ביום 24.10.19.
9. נציג המשיבה חזר על עיקרי נימוקי הערר.
בדיון זה הודה נציג המשיבה כי אכן אינו קושר סכום המזומן לחשדות על אודות הסמים שנמצאו באירוע השני ביום 9.9.19, אך ככל שיורשע המשיב בסחר בסמים הוא רשאי לבקש לחלט גם כספים אלה.
נציג המשטרה ציין כי המשיב מסר בחקירתו כי מקור סכום המזומן הוא מעבודתו כסוחר רכב. יחד עם זאת למדינה זכות לחלט כספים אלה גם אם מקורם ממקור לגיטימי, ככל שיורשע בסחר בסמים, שכן לדבריו:
"לפי פקודת הסמים, לפיה נתונה למדינה זכות לחלט כספים גם ממקור לגיטימי. כאשר ההנחה שעומדת בבסיס זה שהאדם עוסק בשתי עבודות, אחת מהן חוקית והשניה סחר בסמים, לא ניתן להפריד מהיכן הגיעו המזומנים, ולכן ניתן לחלט.
מדובר בשתי תפיסות סם שערכם גבוה בהרבה מ- 25,000 ₪, סכום המזומנים שנתפס".
10. ב"כ המשיב טען בפני באותו דיון כי יש לדחות הערר שכן לא נפלה כל טעות בהחלטת השופט קמא להחזיר את סכום המזומן לידי המשיב.
הוסיף וציין ב"כ המשיב כדלקמן:
אין לקשור בין שני האירועים בכל הקשור לסכום המזומן. לכן האירוע השני מיום 9.9.19 לא צריך להשפיע על ההחלטה אם להחזיר את סכום המזומן אם לאו.
ככל שרצתה המשטרה לחלט הכסף באישום של סחר, כבר היתה צריכה להגיש כתב אישום.
המשיב נתן הסבר למקור סכום המזומן. היינו אין מדובר בכסף שמקורו בעבירה. לכן גם באישום על פי פקודת הסמים לא ניתן לחלט את סכום המזומן.
בכל מקרה המשיב לא נחקר בחשד לסחר אלא בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית.

דיון והכרעה
11. הדרך היחידה לטעמי לקשור בין תפיסת סכום המזומן ב אירוע מיום 1.7.19 לבין האירוע השני מ יום 9.9.19 (שאירע בביתו של חבר נטען של המשיב), היא רק אם יואשם המשיב ויורשע בסחר בסמים ויבוקש חילוט רכושו של המשיב (ראו סעיפים 36א(ב)+31(6)(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973). גם אז עדיין עומדת הזכות למשיב להראות כי "האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים" [סעיף 31(6)(אא)].
יחד עם זאת עיון בתיקי החקירה של שני האירועים לא מעלים בשלב זה חשד סביר מבוסס, שיוביל לקביעה כי עסקינן בסחר בסמים. קביעתי זאת נעשית בזהירות רבה ולצורך בקשה זאת בלבד.
לכן איני סבור כי יש לקשור בין האירוע השני ובין הכרעה בשאלה אם להחזיר לידי המשיב את סכום המזומן שנתפס במסגרת האירוע הראשון.
12. באשר לאירוע הראשון – עיון בתיק החקירה מלמד כי קיים חשד סביר לביצוע עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
המשיב אכן ניסה לספק הסבר לגבי סכום הכסף המזומן שמקורו בעבודה, אך הודה בחקירתו כי אין לו אסמכתא לכך.
13. במצב דברים זה לא מן הנמנע כי המדינה תחליט להגיש בגין האירוע הראשון כתב אישום בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית נגד המשיב ולבקש את חילוט סכום המזומן שנתפס, אפשרות שנמנעה בהחלטה קמא נשוא ערר זה כטענת העוררת במסגרת ערר זה .
14. לכן החלטתי לקבל הערר ולהורות כדלקמן:
ההחלטה קמא מבוטלת בזאת;
העוררת תמשיך להחזיק בכספים וזאת עד ליום 03.11.19;
ככל שלא יוגש כתב אישום נגד המשיב בגין האירוע הראשון עד מועד זה יוחזר הסכום המזומן לידי המשיב.

המזכירות תעביר החלטה זאת לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משטרת ישראל
נתבע: אדיר כהן
שופט :
עורכי דין: