ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר שמש נגד ציון אדרי :

בפני כבוד ה שופט אבי סתיו

התובע:

מאיר שמש

נגד

הנתבעים:

  1. ציון אדרי
  2. שומרה חברה לביטוח

פסק דין

  1. לפניי תביעה על סך 271 ש"ח ששילם התובע, לטענתו, עבור שכירת רכב חלופי, לאחר שרכבו נפגע בתאונה. סכום התביעה נמוך, אולם ההליך מעלה שאלה עקרונית בדבר נטל הקטנת הנזק המוטל על ניזוק.
  2. רכבו של התובע נפגע בתאונה ביום 26.7.2016. אין מחלוקת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע 1 (" הנתבע"), אשר הנתבעת 2 (" הנתבעת") מבטחת אותו בביטוח אחריות. הנתבעת שילמה לתובע את כל נזקיו, למעט סך של 271 ש"ח ששולם לצורך שכירת רכב עבור התקופה בה היה רכב התובע מושבת. יצוין, כי הרכב השכור סופק לתובע על ידי המוסך בו הוא תיקן את רכבו, והמוסך כלל את החיוב עבור הרכב השכור בחשבונית שהוציא לתובע. לפיכך, הגיש התובע את התביעה הנוכחית.
  3. הטענה העיקרית שהעלו הנתבעים בכתב ההגנה היא, כי המוסך מפרסם כי הרכב השכור הוא הטבה הניתנת ללקוחותיו חינם אין כסף, וממילא הנתבעים אינם אמורים לשאת בעלות זו. במסגרת ההליך הגישו הנתבעים הקלטה של שיחה עם נציגה של המוסך בה היא אמרה שהרכב החלופי ניתן ללקוחות המוסך בחינם, אולם אם צד ג' אשם בתאונה " אז אנחנו מכניסים את זה לפוליסה שלו, לתביעה נגדו". בדיון העיד מנכ"ל המוסך ואישר זאת גם הוא. ובלשונו ( עמ' 4, שורות 5-3 לפרוטוקול):

"ברגע שמגיע לקוח למוסך אם הוא תובע את הפוליסה שלו וזקוק לרכב חלופי אנו דואגים לו לחלופי וכמובן שאנו סופגים את העלות של זה, במידה וזה תביעת נזיקין והוא תובע צד ג אין סיבה שנספוג את העלות של רכב חלופי".
מנכ"ל המוסך אף אישר, כי אם התביעה הנוכחית תידחה המוסך יספוג את עלות הרכב השכור, ולא התובע ( עמ' 4, שורות 10-9 לפרוטוקול).
4. לטענת התובע, העלות של שכירת רכב חלופי היא חלק מהנזק שנגרם למי שניזוק מהתאונה, וחובתו של המזיק לפצות בגינה. לטענתו, אין פגם בכך שהמוסך נותן הטבה בדמות רכב חלופי בחינם ללקוחות שלו, אולם כאשר מדובר בצד ג' הנושא באחריות מכוח היותו מזיק הוא עומד על קבלת מלוא התשלום. לטענת הנתבעים, לא ניתן לתבוע את המזיק על דבר שניתן בחינם ללקוחות. בדיון הוסיפה וטענה נציגת הנתבעת, כי הנתבעת, במובחן מהנתבע, לא חבה במרכיב של רכב שכור מכיוון שמדובר ב"נזק עקיף", אשר אינו כלול בכיסוי הביטוחי.
דיון והכרעה
5. אין בין הצדדים מחלוקת, כי ברמה העקרונית כאשר נפגע רכב בתאונת דרכים והוא זקוק לתיקון הכולל השבתה שלו, והניזוק נאלץ לשכור רכב לתקופה בה רכבו נמצא בתיקון, זכאי הניזוק לפיצוי מהמזיק עבור שכירת הרכב. הנתבעת טוענת, כי מרכיב זה אינו כלול בכיסוי הביטוחי אותו היא נותנת לנתבע, המזיק, וזאת מן הטעם שמדובר ב"נזק עקיף". טענה זו לא הועלתה בכתב ההגנה, ודי בכך כדי לא להידרש אליה. למעלה מן הצורך אעיר, כי יש אמנם פסקי דין שקיבלו טענה זו ( ראו, תא"מ ( שלום ת"א) 9827-07-15 רטנר נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ (27.12.2015)), אולם לטעמי היא מעוררת קושי, וספק אם זו הציפייה הסבירה של המבוטח. מכיוון שאין צורך להכריע בכך בהליך הנוכחי, לא ארחיב בעניין זה מעבר להערה האמורה.
6. עוד אעיר, כי לדעתי עצם העובדה שהמוסך משלם את דמי השכירות ומחייב בהם את הניזוק, אינה שוללת את זכות התביעה של הניזוק בגין מרכיב זה, ובעניין זה אפנה לפסק דיני בתא"מ ( שלום ראשל"צ) 44809-12-15 לאסן נ' לזר (27.12.2016). אלא שבענייננו השאלה היא שונה – האם העובדה שהמוסך נוהג לגבות את דמי השכירות רק כאשר מדובר במקרה בו קיים צד שלישי – המזיק – הנושא בעלות, שוללת את האפשרות לתבוע מרכיב זה.
7. מכוח עקרון הקטנת הנזק, שומה על הניזוק לנקוט את כל הפעולות הסבירות הנדרשות על מנת להפחית את העלויות בהן נושא המזיק. עיקרון זה מחייב, כי כאשר יש לניזוק יכולת להקטין את החיוב, במאמצים סבירים, עליו לממשה. כך, למשל, חברות ליסינג המקבלות כדרך שגרה הנחות על תיקון רכביהן נדרשות לנצל הנחה זו גם כאשר האחריות לנזק היא של צד שלישי והוא זה שיישא בעלות התיקון ( ראו למשל, תא"מ ( שלום ת"א) 43314-04-12 אלבר ציי רכב ( ר.צ.) בע"מ נ' חנוכייב (23.3.2014)).
8. קבלת הרכב החלופי מסווגת על ידי המוסך כ"הטבה", אולם ניתן באותה מידה לראות בה הנחה על עלות הטיפול. ההתייחסות היא לסכום הכולל בו על הלקוח לשאת עבור השירות שהוא מקבל מהמוסך. כאשר לקוח מתקן את רכבו במוסך על חשבונו ומקבל רכב חלופי לתקופת הטיפול הוא משלם סכום מסוים, ואילו כאשר הוא מתקן את רכבו על חשבון המזיק הוא משלם סכום גבוה יותר. מכיוון שהיה ביכולתו של הניזוק לשלם את הסכום הנמוך יותר, אותו משלם כל לקוח, הרי שהפער בין סכום זה לבין הסכום הגבוה יותר הוא נזק שניתן וצריך היה להקטינו. ממילא, המזיק אינו נדרש לשאת בסכום זה.
9. ניתן לכאורה להעלות את הטענה, כי מחיר התיקון נקבע בחוות דעת השמאי, ועל המזיק לשאת בו ואין זה עניינו אם במקרים אחרים מחליט המוסך להיטיב עם לקוחותיו מעבר לכך. טענה כזו אין לקבל. חוות דעת השמאי היא ראיה לעלות התיקון, אולם אם ניתן בפועל להשיג מחיר נמוך יותר במאמצים סבירים, על הניזוק לעשות זאת. המוסך אינו פועל ממניעים פילנתרופיים או מאהבה לניזוק. כאשר המוסך מוכן להוזיל את הטיפול מעבר למחיר הקבוע בחוות דעת השמאי – בין אם על ידי מתן הנחה ובין אם על ידי שיכלול בו את עלות הרכב החלופי – הרי שאותו מחיר מוזל הוא למעשה " מחיר השוק" של השירות. ממילא, גבייה של מחיר גבוה יותר חוטאת לעקרון הקטנת הנזק.
10. כפי שעולה מהדיון בתיק הנוכחי, ולא רק ממנו, למוסך יש לעתים חלק אקטיבי בבניית התביעה של הלקוח נגד המזיק. פרקטיקה זו מעוררת שאלות שונות, אולם התיק הנוכחי עניינו רק בסוגיית הקטנת הנזק. בהקשר זה יש להדגיש – אין לקבל מצב בו מוסך גובה מחיר מסוים מלקוחות המגיעים אליו באופן פרטי וצפויים לשאת בתיקון על חשבונם ומחיר אחר, גבוה יותר, מלקוחות אשר קיים צפי כי צד שלישי, המזיק, יישא בסופו של יום בעלות התיקון. זאת, בין אם ההפליה במחיר היא ישירה, כגון קביעת תעריף שעתי גבוה יותר, ובין אם היא עקיפה, כגון הכללת עלות הרכב החלופי במחיר התיקון. המחיר אותו גובה המוסך מלקוח פרטי שאין לו מזיק לגלגל עליו את העלות הוא נקודת מוצא, ובדרך כלל סטייה ממנה כלפי מעלה לא תעלה בקנה אחד עם עקרון הקטנת הנזק.
11. בענייננו, אין חולק שאילו היה התובע מתקן את רכבו בלא שעומדת על הפרק תביעה נגד צד ג', הוא לא היה נדרש לשלם למוסך את עלות השכירות של הרכב החלופי. ממילא, מדובר בנזק שניתן היה להקטינו, והנתבעים אינם נדרשים לשאת בו. אכן, ספק אם התובע עצמו ידע על כך, אולם הוא בחר לפעול בעניין זה באמצעות המוסך, כך שבכל הנוגע לאפשרות הקטנת הנזק יש לייחס לו את ידיעותיו והחלטותיו של המוסך ( וכאמור, המוסך הבהיר כי ככל שתידחה התביעה הוא זה שיישא במרכיב דמי השכירות).
לאור כל האמור, התביעה נדחית. התובע יישא בשכר עד הנתבעים שנפסק בדיון. אין צו נוסף להוצאות.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר שמש
נתבע: ציון אדרי
שופט :
עורכי דין: