ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מפעלות יזום פרוייקטים ובניה בע"מ נגד גבריאל בלמס בע"מ :

לפני כבוד השופטת י. שבח, סג"נ

מבקשת

מפעלות יזום פרוייקטים ובניה (תמ"א 38) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רוני אקלר ומיה סגל

נגד

משיבה

גבריאל בלמס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שוקי רגב ומיכל קימולובסקי

פסק דין

התובענה שמספרה ברישא, שהוגשה לבית המשפט ביום 20.12.2017, עניינה ב"בקשה לביטול פסק בורר חלקי" שהוגשה על ידי המבקשת בכל הנוגע ל"פסק בוררות" מיום 26.06.2016 שניתן על ידי הבורר כבוד השופט בדימוס דוד גלדשטיין.
בתשובה לתובענה טענה המשיבה, בין היתר, כי התובענה ראויה להידחות משאינה אלא כתב ערעור; מש הנטען בה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 26(ג) לחוק הבוררות; ומשהוגשה באיחור נוכח מועד מתן הפסק.

ההליכים בתובענה עוכבו בהחלטה מיום 17.10.2018, נוכח בקשת הצדדים, בעקבות פנייתם להליך גישור, ומשזה לא צלח – הוחזר התיק לרשימת הדיונים התלויים ועומדים , ונקבע מועד לבירורה.

לאור תהייה באשר לסיווגו של מס מך ההכרעה שיצא מעם כבוד הבורר ביום 26.06.2018, הציע בית המשפט, כעולה מפרוטוקול הדיון, כי "...למבקשת למשוך את ההליך תוך חיוב בהוצאות. היה והצדדים יסברו כי פסק הבוררות הסופי שינתן ראוי חלילה לביטול, יוכלו להגיש את ההליך שחוק הבוררות מאפשר להגישו", תוך הדגשה כי "הצעת בית המשפט הוצעה לאור התרשמות לכאורה ובהנחה שהתוצאה תושג בהסכמה, במובחן מאופן חד צדדי", והבהרה חוזרת כי "הצעת בית המשפט נסמכה על אפשרות לאדן מוסכם לפיו מדובר בהחלטת ביניים", קרי: רק בהינתן הסכמה באשר לסיווג ההכרעה, במובחן מעמדות סותרות הטעונות הכרעה.
המשיבה לא קיבלה את הצעת בית המשפט, משלטעמה מדובר בפסק בוררות חלקי ולא בהחלטת ביניים, ועתרה לברר את בקשת הביטול ולדחותה לגופה.

חרף הודעתה זו של המשיבה שהיא נותרת בעמדתה לפיה מדובר בפסק בוררות חלקי הראוי לביטול/אישור, וחרף דברי בית המשפט לפיהם "שמעתי את הטענות. בהעדר הסכמה נמשיך בדיון. כל הטענות תוכרענה במסגרת פסק הדין", הצהיר ב"כ המבקשת כי "אני בכל זאת חרף העובדה שאין הסכמה מקבל את הצעת בית המשפט ללא הסכמת הצד השני ומבקש למשוך את ההליך תוך שמירת זכויותי", וביקש למשוך את הבקשה ללא חיוב בהוצאות.

המשיבה התנגדה למשיכת הבקשה ולחילופין טענה כי אם בית המשפט יאשר משיכת הבקשה, אזי יש לאשר את פסק הבוררות בהתאם לסעיף 28 לחוק הבוררות, גם לזכותה בהוצאות.

הצדדים טענו לעניין ההוצאות.

המבקשת הינה אדון להליך בו פתחה, ואם היא עותרת למשיכת ההליך, וכדבריה: "... דהיינו, מוחקת ולא מבקשת את דחיית הבקשה", המשיבה אינה יכולה להתנגד לכך, לכל היותר לטעון להוצאות ולתוצאות המשיכה/מחיקה.

אני מורה אפוא על מחיקת התביעה שמספרה ברישא.

לא ניתן להורות על אישור פסק הבוררות נושא בקשת הביטול מכוח סעיף 28 לחוק הבוררות משסעיף זה עניינו במקרה בו "הוגשה בקשת ביטול והיא נדחתה...", במובחן ממחיקה. "אם מבקש הביטול חזר בו מבעוד מועד, והוא עצמו ביקש לבטל את בקשתו – במקרה כזה לא יזכה הצד השני באישור אוטומטי ויהיה עליו לפנות לביהמ"ש בבקשה נפרדת לאישור הפסק" (סמדר אוטולנגי, בוררות: דין ונוהל, מהדורה רביעית מיוחדת, התשס"ה-2005, עמוד 927).

עם זאת, אכן יש מקום לזכות את המשיבה בהוצאות: בקשת הביטול הוגשה בחודש דצמבר 2017 כך שחרב התובענה התנוסס מעל ראש המשיבה משך כשנתיים ימים; המשיבה נדרשה להגיש תשובה לבקשה; המבקשת אף הגישה, ללא בקשה וממילא ללא היתר, בקשת ביטול מתוקנת; המשיבה נאלצה להגיש בקשה נוספת בקרש לכך; המבקשת משכה את בקשתה רק בבוקר הדיון ולא קודם לכן.

אני מחייבת אפוא את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 25,000 ₪.

ניתן היום כ"ד אלול תשע"ט, 24/09/2019 בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סגנית הנשיא


מעורבים
תובע: מפעלות יזום פרוייקטים ובניה בע"מ
נתבע: גבריאל בלמס בע"מ
שופט :
עורכי דין: