ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברטה דרצ'אנסקי נגד המכללה האקדמית צפת :

לפני:

כבוד השופט מוסטפא קאסם
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעת
ברטה דרצ'אנסקי
ע"י ב"כ: עו"ד רונן יאיר

-

הנתבעת
המכללה האקדמית צפת (ע"ר)
ע"י ב"כ: עו"ד עידן פפר

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצוי בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, פיצוי בגין הפרה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין עוגמת נפש, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, פיצוי בגין הפסד השתכרות וכן למתן צו קבוע האוסר על פיטורי התובעת.

2. הנתבעת הגישה כתב הגנה, בו הכחישה את טענות התובעת וביקשה לדחות את התביעה.

3. במסגרת הדיון שהתקיים היום, ה- 24/9/19 ובעקבות המלצת בית הדין, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 20,000 ₪ - 45,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
מוסכם כי התובעת תסיים את עבודתה ב- 1.11.19, כדין מפוטרת ותזכה לקבל את זכויותיה בהתאם, ככל עובד. הוצאות המשפט לשיקול דעת בית הדין.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין עילות התביעה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

4. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה, לאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ולאחר ששמענו את הצדדים ובהתאם לסמכות נו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 29,000 ₪.
כמו כן, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.
הסכומים הנקוב ים לע יל ישולמו לתובעת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.

6. מזכירות בית הדין תחזיר לתובעת את האגרה, בכפוף לאמור בתקנות.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, (24 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מוסטפא קאסם שופט

גב' איריס קליין
נציגת ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: ברטה דרצ'אנסקי
נתבע: המכללה האקדמית צפת
שופט :
עורכי דין: