ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגית זגורי נגד המוסד לביטוח לאומי :

בפני: כבוד השופט נוהאד חסן

התובעת:
חגית זגורי
ע"י ב"כ: עו"ד אלמדאי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אהרוני

החלטה

1. מינוי מומחה רפואי:
ד"ר דיויד יפה – מומחה לכירורגיה אורטופדית, כירורגיה של היד – רח' אנטוקולסקי 7 תל אביב 6404401, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה") לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו.

2. בעל דין המבקש להתנגד למינוי המומחה שמונה בתיק זה, יעשה כן בהודעה מנומקת שתוגש למזכירות בית הדין, בתוך 7 ימים.

3. אם, וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו, או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

4. מובהר בזאת, כי הצדדים אינם רשאים לפנות אל המומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין.

5. מסמכים רפואיים:
א. תיק רפואי קופ"ח כללית - תיק כללי ואורטופדי.
ב. תיק רפואי קופ"ח כללית - תיק אורטופדי נוסף.
ג. מסמכים רפואיים שצורפו לתצהיר התובעת.
ד. מסמכים רפואיים שצורפו להודעת הנתבע מיום 11.8.19 (תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, בדיקות EMG מיום 7.4.10, 29.3.13 ומיום 28.4.15).

6. להלן העובדות:
א. התובעת ילידת 9/1976.
ב. התובעת עבדה כעוזרת/מזכירת מנכ"ל בקבוצת ORS מ- 4/2010 עד 2/2016, שאז יצאה לחופשת מחלה ובהמשך התפטרה עקב מצב בריאותה.
ג. התובעת עבדה 5 ימים בשבוע, 7.5 שעות ביום מתוכן במצטבר בין שלוש לשש שעות ביום של הקלדה לסירוגין.
ד. התובעת הקלידה במקביל למענה טלפוני, מכתבים של המנכ"ל, הסכמים של עובדים, פרטי מכרזים וכיוצא בזאת. לרוב התובעת הקלידה מלל חופשי להבדיל מהשלמת נתונים בתוך תוכנות מובנות.
ה. התובעת מקלידה בשיטה עיוורת בשתי הידיים. היד הדומיננטית של התובעת היא יד ימין. ביד זו היא מפעילה את העכבר.

7. השאלות
א. האם התובעת סובלת ממחלה כלשהי בידיה, ואם כן - מהי?
ב. האם ניתן לקבוע שעבודתה של התובעת כמתואר לעיל בסעיף 3, גרמה לה ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו:

שם המחלה

העבודות ותהליכי הייצור
דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק.

עבודות המחייבות תנועות חד גוניות של האצבעות, כף היד או מפרק, לפי העניין.

אם לא -

ג. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת אשר תוארה לעיל, לליקוי ממנו היא סובלת?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה, משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, יתבקש המומחה להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקוי הנדון נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לתובעת נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ה. ככל שהמומחה ישיב על השאלה הקודמת בחיוב, יתבקש המומחה להשיב האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על הליקוי הנדון וזאת ביחס לגורמים אחרים?
יצויין כי השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה.

8. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, וסעיף 2.8 להוראות תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין, על המשתמע מכך.

9. המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותה של התובעת.

10. לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.

11. המומחה מתבקש להעביר את חוות הדעת לפקס' מס' 04-XXXX057 ולהשאיר את התקליטור ברשותו עד למתן החלטה אחרת.

12. שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית-הדין, כמקובל.

13. מזכירות בית הדין תדאג להמציא העתק החלטתי זו, הן למומחה והן לצדדים.

14. לעיון ביום 12.11.19.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, (24 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חגית זגורי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: