ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל בניני עד 2008 בע"מ נגד אירנה דמארי :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת

רפאל בניני עד 2008 בע"מ
ע"י עו"ד אלעד שרעבי

נגד

הנתבעים
1. אירנה דמארי

2. טליה אברהם סקטר
3. נתן שרעבי
4. מלכה שרעבי
הנתבעים 2 - 4 ע"י עו"ד נטע מוריס בן צבי

5. לירן פרטוש
6. הרצל קונסטנטיני
הנתבעים 5 - 6 ע"י עו"ד אשר אפריאט

החלטה

  1. בהמשך להחלטתה שניתנה בדיון היום, אני ממנה את שמאית המקרקעין נחמה בוגין כשמאי ת מטעם בית המשפט בהליך פירוק השיתוף בנכס מקרקעין הידוע כגוש 3900 חלקה 34 במזכרת בתיה.
  2. המומחית תציע הצעות לפירוק השיתוף ותבחן את האפשרויות הקיימות לפירוק שיתוף בעין של המקרקעין . המומחית תתבקש גם להציע פתרון אשר יפרק את השותפות של התובעים מהנתבעים, אך לא את השותפות של הנתבעים, בינם לבין עצמם.

ככל שתהיינה מספר חלופות לפירוק השיתוף מתבקשת המומח ית לפרט היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות שתמצאנה, ולהציע המלצת ה באשר לחלופה העדיפה.
3. עם הכנתה של הצעת החלוקה וכחלק בלתי נפרד מימנה, תחווה המומחית דעתה על אודות היקפם ושיעוריהם של תשלומי איזון שיש לשלם בין בעלי הזכויות במקרקעין , לאור כל חלופת חלוקה מוצעת, וככל שיש צורך בתשלומי איזון כאמור.
4. המומחית תתאם מועד עם ב''כ הצדדים להצגת עמדות הצדדים ומכלול טענותיהם בפניה.
בעלי הדין ימציאו למומחית כל מסמך או מידע שיידרש על י דה לשם הכנתה של הצעת החלוקה וקביעתם של תשלומי האיזון.
5. השמאית תכין את חוות דעתה, שתוגש לבית המשפט ולצדדים תוך 45 ימים מיום פגישתה עם הצדדים.
6. בשכרו של השמאית תישא בשלב זה התובעת, כמימון ביניים. המומחית תודיע לצדדים, וכן לבית המשפט, מהו שכרה לצורך עריכת חוות הדעת הנדרשת, בתום 10 ימים ממועד קבלת כל המסמכים שהתבקשו על ידה.
באחריות המומחית לגבות את שכר ה בטרם יחל בביצוע עבודתו .
7. בעלי הדין יהיו רשאים להגיש הערותיהם בכתב לחוות דעת המומחית, תוך 15 ימים מן המועד בו תומצא להם חוות הדעת. הערותיו של בעל דין תוגשנה לתיק בית המשפט ותומצאנה לכל בעלי הדין האחרים ולמומחית, באופן ובמועד האמורים לעיל, כתנאי לדיון בהן.
8. ככל שיתעורר צורך, יפנו המומחית וכל בעלי הדין, לבית המשפט בבקשה למתן הוראות. בד בבד עם הגשתה תומצא הבקשה לכל בעלי הדין.
המזכירות תשלח החלטתי זו הן לצדדים והן למומחית.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל בניני עד 2008 בע"מ
נתבע: אירנה דמארי
שופט :
עורכי דין: